Ase og Danske Soloselvstændige: Indfør bagatelgrænse for revisionspåtegninger

DEBAT: Selvstændige risikerer, at revisionspåtegning bliver dyrere end den statsstøtte, som de er berrettiget til. Indfør en bagatelgrænse for revisionspåtegninger, mener Ase og Danske Soloselvstændige

Af Karsten Mølgaard Jensen og Birgitte Feldborg
Direktør, Ase, og formand, Danske Soloselvstændige

Umiddelbart virker det uforståeligt. Ikke desto mindre er det en realitet.

Ordningen med økonomisk kompensation til landets virksomheder for faste udgifter under coronakrisen er skruet så uheldigt sammen, at nødstedte selvstændige erhvervsdrivende i værste fald får mindre ud af ordningen end de revisorer, der skal blåstemple ansøgningerne.

Den statslige ordning om midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger indeholder krav om revisionspåtegning. Det skyldes et hensyn til kontrol med en hjælpepakke, som potentielt rummer udbetalinger for cirka 53 milliarder kroner.

Helt forståeligt, når det drejer sig om udbetalinger for endog meget store udgifter. Men kontroludgiften til revisoren bliver ganske enkelt forholdsmæssig alt for høj i forhold til små støtteudbetalinger, og når det ikke står mål med hinanden, giver det i sidste ende et stort samfundsøkonomisk tab.

Revisionspåtegning kan blive dyrere end støtten
Konkret oplever landets selvstændige i disse dage, at den krævede revisionspåtegning i værste fald kan blive dyrere end den støtte, som de er berettiget til at modtage fra staten.

Mindste mulige støttebeløb er på godt 3.000 kroner, mens det aktuelle prisniveau for en revisionspåtegning typisk ligger på mellem 10.000 og 15.000 kroner. At staten så betaler 80 procent af revisorregningen, gør kun scenariet endnu mere omsonst.

Støtteordningen er tiltænkt virksomhederne og må ikke ende som et tag-selv-bord for revisorer, der i dag står til at indkassere mellem 10.000 og 15.000 kroner per ansøgning fra landets mindste virksomheder.

Ordning lider af proportionsforvrængning
Derfor bør der i lighed med årsregnskabsloven indføres en fritagelse for revisionspåtegningen i ordningen om midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger for ansøgte støttebeløb under 300.000 kroner i hele perioden.

Ordningen lider af proportionsforvrængning i revisorkravet, når man sammenligner det laveste udbetalingsbeløb på 25 procent af 12.500 kroner svarende til 3.125 kroner i støtte med det maksimale støttebeløb på 110 millioner kroner i støtte. 

Som ordningen er skruet sammen, vil vi i nogle tilfælde opleve, at revisorregningen kommer til at overstige den udbetalte støtte til den selvstændige. Det kan ikke være rigtigt.

Bagatelgrænser for revisionspligt er et naturligt element i skattelovgivningen. Det har man eksempelvis i forhold til korrekt betaling af skat i virksomhedernes årsregnskaber, hvor virksomheder med under 12 ansatte og 10 millioner kroner i omsætning er fritaget revisionspligt af hensyn til, at kontroludgiften til revisor ikke står mål med udbyttet ved kontrollen.

Fare for at priserne presses op
Aktuelt har selvstændige erhvervsdrivende over hele landet oplevet, at markedsprisen for revisionspåtegninger til ordningen om midlertidig kompensation for virksomhedens faste er høj selv i de mindst komplicerede sager – konstateringen af niveauet for faste udgifter i tre måneder i 2019.

Det kan skyldes, at statskassen betaler 80 procent af udgiften. Priser på op mod 20.000 kroner er ingen undtagelse. "Det er bare sååå frækt", skrev Lise-Lotte Buch, kromutter på Gjøl Kro i Nordjylland, for nylig i et opslag på Facebook.

Ganske uopfordret var hun blevet kontaktet af et stort revisionsfirma med et "godt tilbud", hvori der stod, at hendes maksimalbeløb for en revisionspåtegning ville være 4.000 kroner plus moms.

"Tror de, jeg er helt idiot. Hvis 4.000 kroner er lig 20 procent, ja, så må 100 procent være lig med 20.000 – plus moms," fortsætter Lise-Lotte Buch, der takkede pænt nej til tilbuddet med en bemærkning om, at hun vil håbe, at rigtig mange vil gøre det samme.

En ekstra økonomisk byrde
Beretningen er langt fra enestående og vidner om en meget gavmild statslig kompensation til revisorbranchen, der ikke nødvendigvis sikrer den reelle markedspris for opgaven.

Tværtimod er der en reel fare for, at den statslige generøsitet i forhold til revisorerne presser priserne opad, hvilket i sig selv vil føre til at skyde priserne yderligere i vejret og medføre et yderligere samfundsøkonomisk tab.

Kontrol er en myndighedsopgave. Netop derfor afsætter den justerede aftale også yderligere 50 millioner kroner til Erhvervsstyrelsens kontrol for at imødegå eventuelt snyd og svig med kompensationsordningen.

Det var i forvejen aftalt, at der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger. Herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Det er den helt rigtige måde at udøve kontrol på især i forhold de mange ukomplicerede ansøgninger om små støttebeløb, og derfor synes kravet om revisorpåtegninger at være en unødigt ekstra økonomisk byrde. 

Kan få store omkostninger for samfundet
Kravet om revisionspåtegninger er indført af kontrolhensyn, men udgiften til revisorbranchen kan medføre høje omkostninger for samfundet, advarer de. 

Alene med en kontroludgift til revisionspåtegning på fem procent af den udbetalte støtte – forventet 53,3 milliarder kroner – vil revisionsbranchen hente 2,7 milliarder kroner af de støttemidler, der ellers var tiltænkt de lukningstruede selvstændige erhvervsdrivende.

Er regningen for revisorpåtegningerne på støtteansøgningerne på samlet 10 eller 15 procent, vil revisorbranchen hive 5 til 7,5 milliarder kroner ud af samfundsøkonomien på det værst tænkelige tidspunkt.

Til sammenligning koster det kun statskassen mellem 100 og 200 millioner kroner at udvide adgangen til støtteordningen i bunden af skalaen ved sænkelsen af kravet om faste omkostninger fra mindst 25.000 kroner til 12.500 kroner i perioden. Prisen for kontrol i form af revisionstegninger synes derfor helt ude af proportioner i forhold til statskassens støtteudbetalinger.

Typisk er sagerne ukomplicerede, og med et udbetalt støttebeløb på eksempelvis 300.000 kroner svarer revisorudgifter på mellem 10.000 og 15.000 kroner til en kontroludgift på tre til fem procent.

Forrige artikel Boligfond: Coronakrisen risikerer at skabe problemer for lærlinge Boligfond: Coronakrisen risikerer at skabe problemer for lærlinge Næste artikel FSD: Krisen kaster kommunerne ud i nye arbejdsgange FSD: Krisen kaster kommunerne ud i nye arbejdsgange