DF: PTSD-dom bør få konsekvenser med det samme

REAKTION: En ny landsretsdom bør straks få betydning for hvornår veteraner kan få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) anerkendt som en arbejdsskade, mener Dansk Folkeparti.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har bedt Erhvervssygdomsudvalget i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) afklare, om en landsretsdom fra slutningen af juni skal give anledning til at ændre praksis for hvornår danske krigsveteraner kan få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) anerkendt som en arbejdsskade.

Men hvis det står til Dansk Folkeparti, så skal sagsbehandlerne i AES med det samme begynde at administrere efter de principper for anerkendelse af PTSD som en arbejdsskade, som Vestre Landsret opstiller i dommen afsagt 26. juni.

”Beskæftigelsesministeren bør med det samme få hele systemet til at administrere efter principperne i denne her dom,” siger Dansk Folkepartis veteranordfører Lise Bech og fortsætter:

Login