Erhvervsakademier: Husk nu, at erhvervsuddannelse også fører til videreuddannelse

DEBAT: Politikere og eksperter mangler at tale til de unges drømme, når de forsøger at gøre erhvervsuddannelser mere populære. Både til de drømme, som unge, der vil være faglærte, og dem, som vil læse videre, har, skriver Niels Egelund, Danske Erhvervsakademier.

Af Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet, Danske Erhvervsakademier

Politikere, eksperter og debattører kappes i denne tid om, hvem der kan sige og gøre mest for, at erhvervsuddannelserne styrkes, og at flere tager en erhvervsuddannelse. Senest lancerede en samlet opposition 20. februar en tipunktsplan for at sikre de praktiske fag i folkeskolen.

Lige så glædeligt det er, lige så bemærkelsesværdigt er det, at der mangler et helt centralt led i hele italesættelsen af erhvervsuddannelserne som en vej til et spændende arbejdsliv og høj indtægt.

Oplys de unge
Rigtig mange unge vælger jo netop en gymnasial uddannelse, fordi det er adgangsbilletten til videregående uddannelser. Den ambition hos unge mennesker skal vi som samfund og uddannelsesinstitutioner bakke op om.

Derfor er det også afgørende, at vi husker at fortælle de unge, at præcis som en erhvervsuddannelse kan gøre dem til en af de faglærte, vores samfund kommer til at mangle i fremtiden, så er det også en dør til at læse videre, hvis det er det, den enkelte unge ønsker.

Alle med en treårig erhvervsuddannelse og de nødvendige enkeltfag kan nemlig optages hos os på erhvervsakademierne. Enten direkte efter endt erhvervsuddannelse eller – som mange også gør – efter en årrække på arbejdsmarkedet.

Og det vil vel at mærke give dem de kompetencer, vores private arbejdsmarked skriger efter. Det kan være inden for it som for eksempel datamatiker eller byggesektoren som eksempelvis bygningskonstruktør – for ikke at tale om el-installatør, finansøkonom og en række andre uddannelser, det private erhvervsliv ikke kunne leve uden.

Tilpasset virksomheders behov
Som den naturlige videreuddannelse for talentfulde unge med en erhvervsuddannelse i rygsækken er det nemlig i erhvervsakademiernes dna at arbejde tæt sammen med erhvervslivet i hele landet om at udvikle og tilpasse vores uddannelser til virksomhedernes ønsker og behov.

Det betyder, at vores dimittender har de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. Og det giver muligheder for den enkelte unge og stor værdi for hele samfundet.

90 procent af vores dimittender i beskæftigelse er ansat i det private. Og blandt de over 10.000 virksomheder, som erhvervsakademier samarbejder med over hele landet – om alt fra praktikaftaler til case-samarbejder og efteruddannelse – er der en signifikant højere jobvækst end i andre virksomheder.

Derfor dette venlige opråb til politikere, eksperter og debattører: Der er et missing link i jeres opråb til de unge. I skal tale op til de unges drømme – både dem, der vil være faglærte, og dem, der vil læse videre. På erhvervsakademierne er vi klar til at give danske unge mulighed for at forfølge deres drømme.

Forrige artikel Joachim B. Olsen: Målrettede ydelser er symptom på et grundlæggende usundt system Joachim B. Olsen: Målrettede ydelser er symptom på et grundlæggende usundt system Næste artikel Tømrersvend: Regering og arbejdsgiverne roder rundt i kortsigtede løsninger Tømrersvend: Regering og arbejdsgiverne roder rundt i kortsigtede løsninger
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.