EVA: Fremtidens arbejdsmarked kræver også basale færdigheder

DEBAT: Den teknologiske udvikling kræver, at arbejdsstyrken tilegner sig nye kompetencer. Men at udvikle nye kompetencer kræver, at basale læse-, regne- og it-færdigheder er i orden, skriver Mikkel Haarder fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Placeholder image
Foto: EVA
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mikkel Haarder
Direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Det at læse, skrive, regne og bruge it er helt afgørende for at kunne tilpasse sig et fremtidigt arbejdsmarkeds krav.

Men hver sjette dansker har dårlige læsefærdigheder, knap hver syvende dansker har dårlige regnefærdigheder, og mere end hver fjerde dansker har dårlige it-færdigheder. Hvis ikke vi sætter ind og styrker de basale færdigheder hos den enkelte, risikerer vi, at Danmarks vækst og konkurrenceevne falder i fremtiden.

Dårlige læsefærdigheder
Danske virksomheders konkurrenceevne i særdeleshed og samfundets vækst i al almindelighed er afhængige af, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke. Men blandt de omkring 600.000 voksne danskere, som mangler basale læsefærdigheder, har mange enten en kort eller slet ingen uddannelse.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

De har derfor brug for at efter- og videreuddanne sig, hvis de vil kunne matche arbejdsmarkedets krav i fremtiden. Her viser det sig som en stor barriere ikke at kunne læse. Jo mindre uddannelse man har, desto mindre tilbøjelig er man til at deltage i efter- og videreuddannelse. Problemet bliver ikke mindre af, at vi i fremtiden skal være længere tid på arbejdsmarkedet, og at vores jobs bliver mere og mere videnstunge.

En million med svage it-færdigheder
Også manglende it-færdigheder udgør et problem i forhold til fremtidens arbejdsmarked. En million voksne danskere har svage it-færdigheder, og det er ikke kun et problem for den enkelte, men også for samfundet.

En million voksne danskere har svage it-færdigheder, og det er ikke kun et problem for den enkelte, men også for samfundet.

Mikkel Haarder, Direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Når så mange mangler kompetencer, kommer digitaliseringen på arbejdsmarkedet til at gå langsommere end den ville gøre, hvis flere var i besiddelse af basale kompetencer. Som samfund forsinkes vi dermed i at opnå de gevinster, som digitaliseringen kan give – for eksempel automatiserede og hurtigere arbejdsprocesser, kortere sagsbehandlingstider og mere fleksible samarbejdsformer. Hvis det ikke, af hensyn til den store gruppe af danskere med svage it-færdigheder, var nødvendigt at holde foden på bremsen i digitaliseringsprocessen, kunne vi som samfund blive rigere hurtigere.

Nok at tage fat på
Der er derfor grund til at se på, hvordan flere kan blive dygtigere til at læse, regne og begå sig digitalt. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der er for få, som benytter sig af læsetilbuddet i den forberedende voksenundervisning (FVU), men også, at man ikke rammer målgruppen godt nok, fordi bl.a. mænd og personer i beskæftigelse ikke er flittige nok til at deltage.

Der er med andre ord nok at tage fat på, når vi skal sikre grundlaget for Danmarks vækst. Til gengæld er der store gevinster at hente for fremtidens arbejdsmarked, hvis vi evner at få flere mere med, når det gælder basale kompetencer.

Dokumentation

Temadebat om fremtidens arbejdsmarked

Til foråret er der igen fokus på fremtidens arbejdsmarked, når trepartsforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter kommer til at kredse om kompetencer i fremtiden.

Som optakt dertil tager Altinget fat på debatten.

Hvordan tilpasser vi os den teknologiske udvikling? Og hvordan sikrer vi os, at arbejdsstyrken har de rigtige kompetencer til de typer af opgaver, der venter?

Mød panelet, der skal diskutere, her.


Omtalte personer

Mikkel Haarder

Underdirektør for uddannelse, forskning og mangfoldighed, Dansk Industri
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser