EVA: It-kompetencer er mere end regneark og dataindrapportering

DEBAT: It-færdigheder bliver afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Men det er ikke nok at arbejde i regneark og indrapportere data i dag, når teknologien stiller nye krav i morgen, skriver Mikkel Haarder fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Af Mikkel Haarder
Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut

Danmark er et af de lande, der er længst fremme med hensyn til digitalisering. Det bliver sværere og sværere at klare sig uden grundlæggende it-færdigheder både på arbejdsmarkedet og som borger i et samfund, der i stigende grad digitaliseres.

Men som PIAAC-undersøgelsen viste, har lidt over en million voksne danskere svage grundlæggende it-færdigheder, hvilket kan få konsekvenser for både virksomheder og medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked.

Vi halter efter udviklingen
I en ny undersøgelse fra EVA, som offentliggøres 6. april, afdækker vi, hvordan virksomheder vurderer deres medarbejderes grundlæggende it-færdigheder, og om de vurderer, at medarbejderne har brug for kompetenceudvikling.

En vigtig pointe i undersøgelsen bliver, at virksomhederne typisk først identificerer medarbejdere med svage it-færdigheder, når de laver fejl, for eksempel i forbindelse med dataindrapportering, eller når de simpelthen ikke kan løse deres opgaver på grund af it-relaterede udfordringer.

Det får mig til at tænke på og bekymres over, at vores blik på borgeres og medarbejderes it-kompetencer måske halter efter den teknologiske udvikling. Undersøgelsen vil nemlig også vise, at it-færdigheder må defineres som et accelererende kompetencebehov, hvor der løbende udvikles nye muligheder, programmer og lignende, som medarbejderne skal tilegne sig kompetencer inden for – og ikke mindst kunne se mulighederne i, hvis de skal drage størst mulig nytte af de nye teknologier.

Tænk langsigtet
Netop derfor er det nødvendigt, at vi i virksomheder og i samfundet bredt set ikke kun har fokus på grundlæggende, instrumentelle it-færdigheder, men at vi også tænker mere langsigtet, når det gælder medarbejderes og borgeres kompetencer. Det er vigtigt, at fokus på it-færdigheder ikke kun handler om at sende medarbejdere på kursus for at lære at benytte bestemte systemer eller teknologier, som er i brug i øjeblikket og dermed opfylder virksomhedens aktuelle behov.

Vi må altså slå det lange lys til og sikre os, at grundlæggende it-færdigheder kommer til at gå hånd i hånd med evnen og lysten til at til at tænke med, når det gælder innovation gennem it, teknologiens muligheder i forhold til vores arbejdsopgaver og udvikling af systemforståelse. At udvikle et sådant mindset kræver en indsats både i virksomhederne, men også i resten af samfundet. Herunder ikke mindst i uddannelsessystemet, hvor vi må have fokus på at styrke børns, unges og voksne it-mæssige og innovative kapital og ikke mindst få de to ting til at spille sammen. Kun på den måde kan vi være på forkant med udviklingen.

Forrige artikel Metal- og Teleindustri: Moderne teleforlig baner vej for vækst Metal- og Teleindustri: Moderne teleforlig baner vej for vækst Næste artikel DEA: Vi skal uddanne os til fremtiden DEA: Vi skal uddanne os til fremtiden
Usund ungdom kaster skygger langt ind i arbejdslivet

Usund ungdom kaster skygger langt ind i arbejdslivet

DÅRLIG START: Usund livsstil og mistrivsel i ungdomsårene kan aflæses som markant højere sygefravær senere i arbejdslivet, viser ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, som kræver politisk handling.