FH: Politikere skal stoppe med at uddele gulerødder i toppen og pisk i bunden

DEBAT: Tiden er inde til at ændre de seneste ti års fortælling om, at uligheden vokser. Det er ikke blot retfærdigt, men også bydende nødvendigt for sammenhængskraften, mener Lizette Risgaard.

Af Lizette Risgaard
Formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Mens Danmark de seneste år har oplevet et markant økonomisk opsving, er uligheden mellem danskerne vokset.

En udvikling, som primært kan tilskrives en økonomisk politik, som har uddelt gulerødder i toppen og pisk i bunden. Tiden er inde til et opgør med politiske tiltag, som øger uligheden.

Mens danskere var på vej rundt om juletræet 24. december 2018, præsenterede fagbevægelsen de danske politikere for idéen om et ulighedsstop.

Ulighedsstoppet skulle være et løfte fra politikerne til danskerne om, at politiske tiltag som øger uligheden, fremadrettet vil blive fulgt op af tiltag, som reducerer uligheden tilsvarende.

I ugerne forinden havde en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vist, at uligheden i Danmark er vokset markant under det økonomiske opsving. 

Blandt andet viste undersøgelsen, at mens de rigeste 10 procent af danskerne i gennemsnit har fået 65.000 kroner mere imellem hænder om året siden 2010, så er det tilsvarende beløb for de 40 procent fattigste blot 3.000 kroner.

Første skridt er taget
I Fagbevægelsen mener vi, at den udvikling er helt uacceptabel. 

Tider med økonomisk fremgang skal bruges til at løfte dem, som har mindst. Det gør vi ved som samfund at investere i uddannelse, velfærd og arbejdsmiljø. Ikke ved at bruge det finansielle overskud på skattelettelser, som primært tilgodeser dem, der i forvejen har mest.

Det er nu ni måneder siden, at julelysene brændte ud. Der er sket en del på den politiske scene. Danmark har fået en ny socialdemokratisk regering og et parlamentarisk grundlag, som vil styre Danmark i en ny retning.

I forståelsespapiret, som ved regeringsdannelsen blev udarbejdet mellem regeringen og dens støttepartier, kan jeg med glæde konstatere, at der er blevet lyttet til fagbevægelsens opfordring til et ulighedsstop. Regeringen vil styre Danmark i en ny retning. Mod mindre ulighed, mindre fattigdom og mere velfærd. 

Første skridt på vejen blev allerede taget tidligere på måneden, da regeringen og dens støtte partier indgik en aftale om midlertidigt børnetilskud til de økonomiske mest belastede børnefamilier. Det er bestemt et skridt i retning af et bedre Danmark.

Tiden er den rette
Et mere lige samfund skaber nemlig ikke kun større retfærdighed. Øget lighed styrker også den tillid og sammenhængskraft, som er hele forudsætningen for den samfundsmodel, som vi har valgt at bygge Danmark op omkring. 

Bliver uligheden for stor, så svækkes sammenhængen, og vores solidaritet og forståelse for hinanden bliver mindre. Så bliver Danmark et mere utrygt land at leve i.

Som formand for Danmarks største hovedorganisation for lønmodtagere ligger det mig også på sinde at slå fast, at et lige samfund forudsætter en høj grad af velfærd samt et velfungerende og effektivt arbejdsmarked.

Vi skal udvikle så mange talenter som muligt, og vi skal kunne leve af vores løn på et trygt og udviklende arbejdsmarked. Derfor er tiden er inde til at ændre de seneste ti års fortælling om, at uligheden i Danmark vokser dag for dag. 

Det er nu, der skal handles, mens økonomien er sund, beskæftigelsen høj, og de politiske vinde blæser i retfærdighedens retning. I fagbevægelsen bidrager vi gerne med initiativer, som kan bane vej for reduceret ulighed.

Forrige artikel Justitia: Rigidt regelsystem udfordrer ressourcesvage borgeres retssikkerhed Justitia: Rigidt regelsystem udfordrer ressourcesvage borgeres retssikkerhed Næste artikel Claes Nilas: Mere fokus på driftsledelse nu! Claes Nilas: Mere fokus på driftsledelse nu!