R: Bekæmp fattigdom fremfor rigdom

DEBAT: Det er forkert at tro, at vi får et stærkere samfund ved at bekæmpe rigdom. Rigdom er forudsætningen for, at vi har vores velfærdssamfund, mener beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R).

Af Samira Nawa (R)
Beskæftigelsesordfører

Som socialliberal er det afgørende for mig at skabe et samfund i balance, hvor alle mennesker får mulighed for at udleve deres potentiale.

Det kræver, at vi har en høj grad af sammenhængskraft, hvor vi sørger for at give alle mennesker – uanset deres baggrund – en fair chance.

I den forbindelse er diskussionen om ulighed særdeles væsentlig at tage. Vi kan se, at uligheden også i Danmark er vokset gennem de seneste mange år. En af hovedforklaringerne på det er skattestoppet, som de blå partier med løbende opbakning fra Socialdemokratiet indførte i 2001.

Skattestoppet forgyldte de rige boligejere, særligt i Nordsjælland, og skævvred dermed Danmark økonomisk, geografisk og socialt. Det var et på alle måder skævt forslag, som vi heldigvis – efter mange års pres fra Radikale Venstre – er ved at få gjort noget ved.

For mig at se er det vigtigt at bekæmpe uligheden, når det for eksempel sker på baggrund af fejlagtige beslutninger som skattestoppet. Men grundlæggende vil mit fokus hellere være på at bekæmpe fattigdommen i samfundet og sikre, at alle mennesker har en fair chance.

Afgørende opgør med fattigdomsydelser
Derfor har det også været så afgørende for mig og Radikale Venstre at tage et opgør med de såkaldte fattigdomsydelser, som de seneste år har fået børnefattigdommen til at galopere i vejret.

Vi er kommet første skridt på vejen med at lave et midlertidigt børnetilskud, men jeg vil fortsat kæmpe en indædt kamp, for at integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen afskaffes endegyldigt, så ingen børn skal vokse op i fattigdom. 

Samtidig er det meget vigtigt, at vi skaber et samfund med stor social mobilitet, så muligheden for det gode liv, drømmeuddannelsen og et job ikke afgøres af forældrenes baggrund.

Det kræver, at vi sætter tidligt ind i vores daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder og sørger for at sikre en blandet børne- og elevsammensætning, så børn og unge mødes på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde.

På den måde kan vi fremme et samfund, der er fri for diskrimination og fordomme.

Bekæmp fattigdom fremfor rigdom
Det kræver også, at vi har en massiv beskæftigelsesindsats, hvor vi sætter alle kræfter ind for at få folk, der kan arbejde, i arbejde. Alle ønsker sig jo dybest set et job, og det at have et job er den bedste vej ud af social og økonomisk fattigdom.

Derfor har Radikale Venstre – også historisk set – altid haft et stærkt fokus på at føre en aktiv beskæftigelsesindsats, der nedbringer arbejdsløsheden.  

Jeg mener, at det er forkert at tro, at vi får et stærkere samfund ved at bekæmpe rigdom. For rigdom er i bund og grund forudsætningen for, at vi kan have det velfærdssamfund, som vi har.

Vi skal selvfølgelig sætte benhårdt ind, når store virksomheder eller finansfolk forsøger at snyde og bedrage vores samfund. Men den bedste vej til at sikre større sammenhængskraft i samfundet er ved at bekæmpe fattigdom og sikre, at alle mennesker får en fair chance i livet – uanset deres baggrund.

Og det kæmper Radikale Venstre for i alle sammenhænge.

Forrige artikel 3F til regeringen: Fjern nu det tåbelige opholdskrav, som I har lovet 3F til regeringen: Fjern nu det tåbelige opholdskrav, som I har lovet Næste artikel Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom