Lederne: Giv seniortænketanken frie hænder

DEBAT: Står det til os, skal seniortænketanken ikke mindst fokusere på at fjerne lovgivning, der diskriminerer seniorer, skriver Henrik Bach Mortensen fra Lederne.

Af Henrik Bach Mortensen
Direktør, Lederne

I tider, hvor mange virksomheder har svært ved at rekruttere det nødvendige antal nye medarbejdere, er seniorer en særdeles værdifuld arbejdskraftreserve.

Men en fastholdelse af flere seniorer på arbejdsmarkedet er ikke kun til glæde for virksomhederne, men også for seniorerne selv, som med en udskydelse af tilbagetrækningen får et forlænget seniorarbejdsliv, hvor de opretholder et væsentligt fagligt netværk.

Blandt andet af de årsager er det rigtig glædeligt, at regeringen med beskæftigelsesministeren i spidsen nu har nedsat en seniortænketank, der skal forbedre mulighederne for, at seniorer kan fortsætte med at være en del af det arbejdende fællesskab.

Tænketanken skal som et af sine væsentlige formål indsamle viden om, hvad der får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen kan få ledige seniorer i arbejde.

Lederne har fået en plads i tænketanken, og det giver særdeles god mening, idet lederne på de danske virksomheder har en nøglerolle, når det gælder om at fastholde seniorer flere år på arbejdsmarkedet.

Potentiale til mere
Ifølge Finansministeriet har knap en tredjedel af den massive beskæftigelsesfremgang, vi har haft gennem de seneste fire år, ligget i aldersgruppen 60-64 år. For den gruppe er beskæftigelsen steget med mere end 50.000 personer.

Samtidig er ledigheden lav. Ledigheden blandt 50-59-årige er helt nede på 3,3 procent, og blandt de 60-64-årige er den på 3,7 procent.

Ud over de gunstige konjunkturer er der ingen tvivl om, at tilbagetrækningsreformerne har haft stor betydning for beskæftigelsesfremgangen for seniorerne. Det har medført en afgørende holdningsændring hos både medarbejdere, ledere og virksomheder i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Men der er potentiale til at få endnu flere seniorer til at blive længere i arbejdslivet. For Lederne er det vigtigt, at seniortænketanken får ”frie hænder” til at drøfte emner, der måtte komme op.

Og Lederne vil blandt andet have følgende tre fokuspunkter med ind i tænketanken:

  • Al lovgivning, der diskriminerer seniorer, skal fjernes.
  • Beskæftigelsesindsatsen skal gås igennem i sømmene for at se, om der her er barrierer for at få flere ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.
  • Overenskomsterne skal have et eftersyn med henblik på at vurdere, om de er tilstrækkeligt fleksible, når det gælder om at fastholde seniorer.

Forrige artikel Thyra Frank:  Mange medarbejdere vil gerne arbejde mere Thyra Frank: Mange medarbejdere vil gerne arbejde mere Næste artikel HK: Lad os få trepartsforhandlinger om den uregulerede platformsøkonomi HK: Lad os få trepartsforhandlinger om den uregulerede platformsøkonomi