S-borgmester: De sårbare unge kan blive Danmarks guldfugle

DEBAT: Hvis vi hjælper de svageste unge til at få en uddannelse, kan vi slå to fluer med et smæk. De unge får en bedre fremtid, og samfundet får mere af den uddannede arbejdskraft, som vi har så stor mangel på, skriver Torben Hansen (S).

Af Torben Hansen (S)
Formand for KKR Midtjylland og borgmester i Randers Kommune

For blot fem måneder siden indgik alle partier i Folketinget en aftale om "Bedre veje til uddannelse og job".

Dermed indledte regeringen en reform af de nuværende forberedende uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 25 år. Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) erstatter en række nuværende uddannelsestilbud som produktionsskoler, kombineret ungdomssuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU) og almen voksenuddannelse (AVU) for dem under 25 år. 

Uddan lokalt
De nye institutioner har en pligt til at sørge for, at den samlede undervisning bliver bedre end summen af de eksisterende tilbud. Her kommer lokale processer stærkt ind i billedet.

For det er netop på baggrund af forslag udarbejdet lokalt, at undervisningsministeren opretter de nye skoler og institutioner. Det er tilfredsstillende, at det bliver Kommunekontaktrådene (KKR), som skal levere forslag til dækningsområder og placering af skolerne på baggrund af gode, lokale processer.

I det arbejde er det afgørende, at vi tager afsæt i de kommende elever.

Det handler om, at FGU skal bidrage til, at vores unge mennesker får gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Både for deres egen skyld, og fordi der er hårdt brug for uddannet arbejdskraft.

Målet er et stærkt og godt FGU-tilbud til de unge mennesker, der ikke går den traditionelle vej gennem uddannelsessystemet. Og her skal vi huske, at der blandt eleverne er mange, der kæmper med forskellige udfordringer og vanskeligheder.

Derfor skal vi ikke sende sårbare unge land og rige rundt for at tage en FGU. Det ville medføre det modsatte af målet om at styrke deres vej ind i uddannelsessystemet. 

Tryg uddannelse for alle
"Trygt" er her et væsentligt ord. Det er ikke trygt, hvis man som sårbar ung skal flytte sig over lange afstande, eller hvis man ikke kan gennemskue vejen gennem systemet. Derfor er det væsentligt, at vi ikke taber de kommende elever i store FGU-omorganiseringer og skræmmende lange afstande.

I Randers Kommune er vores målsætning at uddanne alle.

Det er også mit afsæt som formand for KKR Midtjylland, som skal levere et stærkt forslag til dækningsområder og placering af skoler og institutioner i Midtjylland.

Udgangspunktet vil være, at vi tager afsæt i eksisterende bygninger, og i at vi om fire år skal give de studerende en oplevelse af et sammenhængende uddannelsesmiljø.

Med afsæt i de unge mennesker og de mange, glimrende lærerkræfter i de nuværende uddannelser, giver det netop mening, at vi skaber nye skoler i eksisterende bygninger.

Lad os sammen skabe de bedste rammer for en god Forberedende Grunduddannelse. Det ser jeg frem til.

Forrige artikel SF: Vis respekt for de offentligt ansatte SF: Vis respekt for de offentligt ansatte Næste artikel Det Faglige Hus: Vi nasser ikke, vi tilbyder et alternativ Det Faglige Hus: Vi nasser ikke, vi tilbyder et alternativ