S: Løkkes mindsteløn er den direkte vej til at afvikle den danske model

DEBAT: Statsministerens forslag om en lovbestemt mindsteløn er et angreb på arbejdsgiveres og lønmodtageres ret til selv at forhandle løn og kan i praksis komme til at presse lønningerne ned, skriver Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet.

Af Leif Lahn Jensen (S)
Arbejdsmarkedsordfører

I år er det 120 år siden, at den danske model blev grundlagt med det såkaldte septemberforlig.

Den danske model har sikret et velorganiseret arbejdsmarked med høj tillid mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Og den har sikret gode solide lønninger, samtidig med at vi har gode, stærke virksomheder.

Den danske model er en succeshistorie, som man kigger misundeligt på mange steder i verden. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare skal lade stå til og gøre ingenting. Vi skal hele tiden se på, om vi kan udvikle modellen og gøre den mere tidssvarende. Men det må ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Derfor var det helt forkert, da Lars Løkke før påske foreslog at indføre en lovbestemt mindsteløn. Det er nemlig et direkte angreb på arbejdsgivere og lønmodtageres ret til selv at forhandle løn, hvilket er grundstenen i den danske model.

Og i praksis kan en lovbestemt mindsteløn hurtigt komme til at virke som et ”lønloft”, som reelt presser lønningerne ned. Derfor var jeg også glad for, at både arbejdsgivere og lønmodtagere skød ideen ned.

Permanent arbejdsmarkedsråd
Lars Løkkes forslag er den direkte vej til at afvikle den danske model. Men vi har brug for udvikling – ikke afvikling. Socialdemokratiet har fremlagt en række konkrete bud på, hvordan vi kan sikre netop udvikling.

For det første har vi foreslået at indføre en helt ny opfindelse på det danske arbejdsmarked: et permanent arbejdsmarkedsråd. Rådet skal rådgive den siddende regering om forskellige områder inden for arbejdsmarkedspolitikken, ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi løfter den danske model sikkert ind i fremtiden.

Det kunne eksempelvis være spørgsmålet om, hvordan vi også i fremtiden sikrer en høj organisering både blandt arbejdsgivere og lønmodtagere.

Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne skal selvfølgelig være repræsenteret i rådet sammen med repræsentanter fra det politiske system. På den måde sikrer vi et løbende trepartssamarbejde med parterne på arbejdsmarkedet.

Kamp mod social dumping
For det andet vil vi styrke indsatsen mod social dumping. For det undergraver selve fundamentet for vores model, når vi kan se eksempelvis polske håndværkere arbejde til langt under det, som er aftalt mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Da Socialdemokratiet senest sad i regering, havde vi kampen mod social dumping som en af vores mærkesager. Vi satte blandt andet penge af til, at Arbejdstilsynet, Skat og politiet i samarbejde kunne kontrollere udenlandske virksomheder.

Men siden Løkke blev statsminister i 2015, er der blevet skåret kraftigt ned på den indsats. Lige efter påske indgik vi så en aftale med regeringen, som tilfører lidt flere penge til Arbejdstilsynet. Det er et skridt i den rigtige retning, men desværre slet ikke nok til at rette op på de store nedskæringer, der er gennemført.

En social protokol
For det tredje har vi brug for et mere grundlæggende opgør med den måde, arbejdskraftens fri bevægelighed i EU fungerer på i dag. For den danske model er en særlig størrelse i EU. Derfor presser EU-lovgivning i nogle tilfælde den danske model.

Det handler selvfølgelig ikke om, at man ikke skal kunne arbejde i andre lande. Men det handler om, at vi skal have ret til at insistere på, at arbejder man i Danmark, så gælder der også danske løn- og arbejdsvilkår. Også selvom de er aftalt mellem parterne og ikke vedtaget i form af en mindsteløn. Samtidig vil vi være sikre på, at EU ikke blander sig i eksempelvis lønniveauet på det danske arbejdsmarked.

Derfor har vi foreslået en social protokol i EU. Den skal sikre, at den fri bevægelighed ikke vægtes højere end lønmodtagerrettigheder. Og at det bliver slået fast, at der skal være respekt for de forskellige nationale arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller.

Forrige artikel Alternativet og 3FA: Opholdskravet skal fjernes med en ny regering Alternativet og 3FA: Opholdskravet skal fjernes med en ny regering Næste artikel Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU