Uber-pressemøde efter ny taxilov: Vi bliver og kæmper

Kristian Agerbo fra Uber ved et pressemøde 10. februar 2017.

TV: Den nye taxilov er en "udfordring" for Uber, slog tjenestens talsmand fast på et pressemøde fredag. Ifølge talsmanden er aftalen et teknologisk tilbageskridt for Danmark, men Uber bliver i Danmark og kæmper videre. Se pressemødet her.

Forrige artikel Værdien af dagpenge rasler videre ned frem mod 2025 Værdien af dagpenge rasler videre ned frem mod 2025 Næste artikel Stor overenskomst på plads: Jævne lønstigninger og fokus på uddannelse Stor overenskomst på plads: Jævne lønstigninger og fokus på uddannelse
 • Anmeld

  Richard M. Motzfeldt · Bestyrelsesformand

  Tid til selvransagelse

  Følg gældende dansk lovgivning, eller luk Uber som forretningskoncept i Danmark, så præcist kan budskabet siges.

  Uber er ikke deleøkonomi og har aldrig været det, men læner sig alene op af definitionen af deleøkonomi. Måske derfor denne beklagelige misforståelse.

  Uber går heller ikke ind under definitionen for samkørsel, da man forlanger en højere betaling end de med kørslen direkte forbundne omkostninger, hvilket tydeliggøres af Ubers norske direktør, Carl Edvard Endresen udtalelser til TV2 nyhederne, når han udtaler, citat: ”Uber er blevet omfavnet af mere end 2.000 chauffører, hvis familier er afhængige af denne service…”.
  Kilde: http://nyheder.tv2.dk/business/2017-02-09-uber-chauffoerer-jubler-ny-taxalov-giver-fantastiske-muligheder

  Hvordan kan man være afhængig af Uber, hvis ikke man kan/må leve af indtægten ved kørslen?
  Kan man leve af indtægten ved at køre for Uber, så er der pr. definition ikke tale om samkørsel.

  Ros til anklagemyndigheden for at have taget hånd om Uber chaufførernes erhvervsmæssige personbefordring med uuddannede chauffører i ikke-erhvervs godkendte køretøjer.

  Efter dette pressemøde, hvor Kristian Agerbo repræsenterer Uber, så er tiden vist moden til at få sat en permanent stopper for denne ulovlige forretningsmodel for organiseret piratkørsel.

  Måske taxibranchens næste øvelse vil være at få fjernet Ubers app fra skyen?
  Ikke utænkeligt.
  Det vil ubetinget være den letteste vej til at få sat en permanent stopper for disse ulovlige aktiviteter, ny teknologi eller ej.

  Når Kristian Agerbo på Ubers vegne taler om ansvar, så kryber han langt uden om arbejdsgiveransvaret. Måske der er en grund til at Uber chauffører i London har taget hånd om denne problemstilling. Uber gør i hvert fald ikke, og har overhovedet ikke vist interesse herfor.

  Hele taxierhvervet og ikke mindst brancheorganisationen Dansk Taxi Råd m.fl., har alle dage været åbne for konkurrence fra andre aktører og nye teknologier.
  At politikkerne ønsker taxametre i erhvervsmæssige køretøjer er jo netop for at sikre bl.a. skatteindbetaling, men mest af alt der ikke skal kunne manipuleres med tallene.
  Dermed er taxametret det kasseapparat, der skal til for at sikre at statskassen ikke bliver unddraget.
  Det forhold har den etablerede taxibranche ikke noget problem med.
  Tilbage står så spørgsmålet, hvorfor Uber har det problem?

  Med et taxameter har Uber lige adgang til markedet, og den mulighed burde man være taknemmelig for, hvis ellers man havde intention om at ville bidrage til fælleskassen. Muligheden for at konkurrere på lige vilkår ligger lige for i det af regeringen præsenterede aftalegrundlag.
  Endelig skal man huske at taxametret er ét af mange elementer som er til for forbrugerne.

  Kristian Agerbo nævner rigtigt, at SKAT er kommet i besiddelse af nogle chaufførers indtjening, men det var vist ikke af frivillighedens vej det skete…

  Og nej, Kristian Agerbo, der har aldrig været tvivl om ordlyden i lovteksten på det område der regulerer taxierhvervet, og meget tyder på at man heller ikke vil være det i forhold til de elementer er i det nye aftalegrundlag, hvor der heldigvis er stor politisk enighed om de væsentlige elementer i forhold til en ny lovgivning på området.

  Tilbage sidder vi nogle stemmeberettigede, der er noget forundret over at der er plads til politikere på Christiansborg, der højlydt går ind for at støtte ulovlige forretningskoncepter, i strid med gældende dansk lovgivning. Folketingsmedlemmer bør gå forrest i forhold til at følge gældende lovgivning, og der kan vel næppe være plads i Folketinget til dem der end ikke formår at efterleve de love de selv er med til at vedtage.

  At bidrage til noget ulovligt er lige så ulovligt som at udfører gerningen selv, ifølge dansk lovgivning. Med det i mente, må Uber Denmark Software and Development ApS dage være talte.

  Tak til de trafikpolitiske ordfører som har bakket op omkring taxibranchen og lyttet, og ikke mindst formået at se tingene i et større perspektiv, hvor etik, moral, politisk ansvar og uddannelse samt sikring af den danske model har været tungen på vægtskålen.

 • Anmeld

  Jesper Andersen · Taxavognmand

  Sårbar sejr over Uber?

  Med halve til hele års mellemrum, typisk i forbindelse med Uber får en retskendelse imod sig, udtaler skiftende Uber repræsentanter sig om uløksaglighederne ved rammevilkårene anno 1973 gældende på taxaområdet. Ialtfald 3 forskellige "ledere" er det blevet til de seneste 2 år, og ingen af dem er reelle beslutningstagere på Ubers vegne.

  Desværre forsømmer Uber at tage bestik af sin stigende upopularitet i Danmark - og Europa - og Sydkorea.

  Er der tale om et sårbart rødt kort til symbolet på ultraliberalisme, hvis, den "nye" taxilov, måske, endegyldigt kvæler Uber?

  Eller vil Uber sejre på den lange bane?

  Lige nu lader det til pendulet svinger i DTR familiens retning. Givetvis.