Venstre: Erhvervsuddannelser skal være det nye sort

DEBAT: Vi skal nedbryde forestillingen om, at erhvervsuddannelser bare er for fagligt udfordrede elever. Og vi skal starte en ny trend, hvor det skal være både sjovere og mere prestigiøst at tage en erhvervsuddannelse, skriver Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Børne- og undervisningsordfører

Hvad bestemmer unges uddannelsesvalg?

Det er et svært spørgsmål. Et spørgsmål, som vi næppe kan give noget fyldestgørende svar på. Men ikke desto mindre bør vi gøre, hvad vi kan, for bedre at forstå, hvad der er bestemmende for unges uddannelsesvalg. Vi skal forsøge at knække koden til, hvad der gør en uddannelse attraktiv. Vi skal prøve at forstå, hvad der tiltrækker unge mennesker.

I mit sidste indlæg her på Altinget skrev jeg om, hvorfor det er så vigtigt, at vi får flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse. Jeg snakkede om, hvor altafgørende det er for dansk økonomi.

Hvad skal der til?
Men denne gang vil jeg gerne se på, hvad der skal til.

For jeg er helt enig med Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier i, at samfundets mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke er motivationsfaktor nok for vores unge. Det er nok heller ikke nok, at vores unge forstår, at en erhvervsuddannelse fører til arbejde. Der skal mere til.

Vi skal se på, hvad de unge selv forstår ved en god uddannelse. Ud over gode udsigter til at kunne bruge deres uddannelse – som man jo har med en erhvervsuddannelse i hånden – så tror jeg, at det miljø, der skabes på ungdomsuddannelserne, har betydning.

Sjovere og mere prestigiøst
Det skal være sjovere at tage en erhvervsuddannelse. Det skal være mere prestigiøst. Vi skal starte en helt ny trend.

Vi skal nedbryde det tabu, der desværre har eksisteret alt for mange steder, om at boglige færdigheder er vigtigere end praktiske færdigheder. At gymnasiet skulle være finere end erhvervsskolerne.

For det er simpelthen ikke sandt. Danmark har brug for begge dele. Og unge mennesker kan komme til tops i begge verdener.

DM i Skills sætter fokus på færdigheder
Forleden var jeg i Herning og se DM i Skills. Her dystede talentfulde unge i at blive danmarksmestre i forskellige erhvervsuddannelser. De var topprofessionelle inden for en bred række fag; konditori, snedkeri, murværk osv. De viste, hvad man kan opnå, når man både har hænder og hoved rigtigt skruet sammen. De var alle vindere.

Konkurrencer som DM i Skills er med til at sætte fokus på, hvad vi kan med praktiske færdigheder. Vi kan være innovative og nyskabende. Vi kan opfinde noget, som skaber kæmpemæssig værdi for os selv og for samfundet.

Ikke en andenrangsuddannelse
Vi skal have flere initiativer som DM i Skills. Vi skal sørge for, at der på erhvervsskolerne er et aktivt ungdomsmiljø med sociale arrangementer, ture og virksomhedsbesøg. Vi skal gøre det klart for unge, at med en erhvervsuddannelse får de lov til at komme ud og opleve det, de skal lære noget om. De får lov at komme i praktik.

Lad os slå fast: Erhvervsuddannelserne er ikke bare for fagligt udfordrede elever. Det er ikke en andenrangsuddannelse for dem, som ikke kan komme på gymnasiet.

Erhvervsuddannelserne er for unge mennesker, som kan bruge både hoved og hænder. Erhvervsuddannelser er det nye sort.

Forrige artikel Borgmesterkollega til Frank Jensen: København lever og har det godt Borgmesterkollega til Frank Jensen: København lever og har det godt Næste artikel Ældre Sagen: Regeringens forslag løser ikke samspilsproblemet Ældre Sagen: Regeringens forslag løser ikke samspilsproblemet