Regeringen vil regne på klimaeffekten af alle nye love

KLIMALOV: Politikerne skal vide, hvad nye lovforslag betyder for klimaet. Klimavurdering af love vil derfor være en del af regeringens bud på en ny klimalov, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Morten Øyen

Trækker denne lov i retning mod et bedre klima, eller gør den det vanskeligere at nå klimamålsætningerne?

Det skal Folketingets politikere vide, når de stemmer love igennem, mener regeringen.

Derfor skal en ny klimalov sikre, at alle lovforslag i Folketinget bliver underlagt et særligt klimablik.

”Vi arbejder på et forslag om, at al lovgivning skal klimavurderes – altså, hvad er den klimamæssige konsekvens af forslaget? Det skal man, fordi det er fornuftigt, politikerne er opmærksomme på det,” siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

En intention om, at love skal vurderes, gør dem jo ikke grønne. Indholdet mangler stadig.

Claus Ekman, Direktør, Det Økologiske Råd

Forslaget vil være en del af regeringens bud på en ny klimalov, der dog først vil blive præsenteret samlet efter et valg.

Et bredere blik på love
Det er ingen nyskabelse, at konsekvenser af lovforslag er en del af lovarbejdet.

I dag vurderes det for eksempel allerede, hvad et lovforslag har af økonomiske og administrative konsekvenser for staten og erhvervslivet, ligesom embedsværket også beskriver, hvordan loven harmonerer med EU-retten, og hvad det måtte have af miljømæssige konsekvenser.

”Der foregår allerede konsekvensvurderinger af lovforslag, så det vil være en udvidelse, der sikrer, klimahensynet kommer med,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Concito: Ikke nok at se på love
Hos den grønne tænketank Concito er der umiddelbart opbakning til regeringens ønske – dog ser man gerne, forslaget blev udvidet til at gælde mere end blot lovforslag.

Han peger på, at regeringen og Dansk Folkeparti for nylig indgik en stor infrastrukturaftale, hvor der ikke var lavet nogen vurderinger af effekten på klimaet.

”Der er det jo lidt sent at få en vurdering, når lovforslaget bliver fremlagt, for beslutningen er allerede politisk taget. Vi mener, at der altid skal ligge en klimavurdering til grund i den politiske beslutningstagen,” siger Christian Ibsen.

Læs hele artiklen på Altinget: energi og klima, hvor du får flere kommentarer og mere baggrund om sagen. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Peter Ibsen

Direktør, Concito
cand.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1998)

Claus Ekman

Energiattaché, det danske generalkonsulat i Silicon Valley, Californien
cand.scient., ph.d. i eksperimentel fysik (København Uni.)

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)