Lovfattigt folketingsår i vente på forskningsområdet

LOVGIVNING: Blot fire nye lovinitiativer på vej fra videnskabsminister Helge Sanders hånd.
Uffe Laursen

Der er kun fire nye lovinitiativer på vej i det nye folketingsår fra videnskabsminister Helge Sander (V), fremgår det af regeringens lovkatalog, der blev fremlagt ved Folketingets åbning i tirsdags.

Blandt andet skal Folketinget stemme om en lovændring, der giver offentlige forskningsinstitutioner friere rammer for erhvervsmæssig udnyttelse af forskningsresultater.

Se alle lovforslagene her:

Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Fordeling af omkostninger ved delt anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og mere effektiv håndhævelse af telelovgivningen) (Okt I)

Forslaget vedrører prisfastsættelsen på engrosniveau for brug af elektroniske kommunikationsnet (en løsning af det såkaldte "dobbeltdækningsproblem") samt håndhævelsen af den gældende teleregulering.

Ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) (Okt II)

Formålet med forslaget er at give offentlige forskningsinstitutioner friere rammer for deres aktiviteter med erhvervsmæssig nyttiggørelse af forskningsresultater. Ændringerne skal navnlig sikre institutionerne en udvidet hjemmel til at erhverve og overdrage immaterielle rettigheder frembragt på eller i samarbejde med institutionerne.

Ændring af lov om universiteter (Fripladser og stipendier m.v.) (Jan II)

Forslaget vedrører reglerne om fleksible fripladser og stipendier for studerende fra tredjelande samt en række tekniske ændringer.

Lov om radiofrekvenser (Feb I)

Forslaget har til formål at revidere metoderne for tildeling af radiofrekvenser samt at give øgede muligheder for frekvenshandel og liberalisering af frekvensanvendelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion