EL til Knud Vilby: Vi nedprioriterer ikke danske børn i interneringslejre i Syrien

REPLIK: Knud Vilby kritiserer regeringens tre støttepartier for ikke at prioritere de danske børn i de kurdiske interneringslejre i Syrien. Kritikken er ikke berettiget, skriver retsordfører Rosa Lund (EL).

Af Rosa Lund (EL)
Retsordfører

Knud Vilby retter i et debatindlæg i Altinget et fuldt berettiget angreb på regeringens grænseløse og fatale kynisme i sagen om børnene i de kurdiske interneringslejre Al-Hol og Al-Roj i det nordøstlige Syrien.

Mindre berettiget er Knud Vilbys kritik af Enhedslisten. Han skriver, at tavsheden har sænket sig, at regeringens tre støttepartier ikke prioriterer sagen og intet aktivt foretager sig politisk. Jeg kan ikke tale for Radikale og SF, men jeg kan forsikre, at vi i Enhedslisten prioriterer sagen og er politisk aktive for at få de danske børn hjem til Danmark.

Knud Vilby skriver, at "ikke-etniske danskere" tilsyneladende ikke "tæller så meget". På Enhedslistens vegne kan jeg sige, at vi som et konsekvent antiracistisk parti på ingen måde skeler til børnenes hudfarve eller etnicitet. Alle børn med dansk statsborgerskab er naturligvis lige danske og skal hjem. Alle sammen.

Og lad mig sige det klart: Enhedslisten vil naturligvis ikke skille børnene fra deres mødre. Vi ønsker, at mødrene repatrieres sammen med børnene, og at de – som noget selvfølgeligt i vores retsstat – stilles for retten, hvis politi og anklagemyndighed mener, at de har begået noget ulovligt.

Stiller udvalgsspørgsmål
Personligt har jeg inden for det seneste år stillet omkring 20 udvalgsspørgsmål til ministre om børnenes situation – både overordnet og i enkeltsager.

Enhedslisten er i kontakt med pårørende til flere børn og deres danske advokater. Vi har taget initiativ til etableringen af et netværk med vidensudveksling om nordiske børn i lejrene med nordiske venstrefløjspartier, som vi har mødtes med om sagen, og som vi jævnligt udveksler informationer og erfaringer med.

Vi er i tæt kontakt med humanitære ngo'er og med engagerede journalister, der heldigvis holder ved og dækker sagen i blandt andet Politiken, Weekendavisen og TV 2.

I juni i år kaldte jeg den meget passive udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), i samråd i Retsudvalget for at foreholde ham den aktuelle vurdering fra Center for Terroranalyse (CTA).

Den siger, at det er "usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen", at "risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien", og at "truslen fra udrejste fra Danmark, herunder fra udrejste børn, der kommer til Danmark, vil blandt andet kunne påvirkes af, hvorledes de modtages af de hjemlige myndigheder, herunder om de tilbydes støtte med henblik på eventuel afradikalisering og reintegration".

Spist af med et møde med embedsmænd
Det siger sig selv, at Jeppe Kofod ønsker at tale mindst muligt om børnene, når nu regeringens eget apparat (CTA og dermed PET) leverer meget stærke argumenter for hurtigst muligt at repatriere de danske børn fra lejrene – i strid med regeringens erklærede politik. I hvert fald har han gennem Retsudvalgets sekretariat meddelt, at han tidligst har tid til at komme i samråd om sagen i oktober.

Udenrigsministeren er i det hele taget meget svær at få i tale i denne sag. Sidste efterår forsøgte jeg gennem måneder at få et møde med ham om børnene – noget, der burde være en selvfølge for en ordfører fra regeringens parlamentariske grundlag.

Et sådant møde kunne simpelthen ikke finde plads i den travle ministers kalender. I stedet blev jeg spist af med et møde med to embedsmænd, der på vores møde undlod at give ret mange konkrete oplysninger – under henvisning til deres tavshedspligt.

Påtaget naivt og urimeligt
Siden regeringsdannelsen i sommeren 2019 er Enhedslisten mange gange fra frustrerede borgere blevet mødt med spørgsmålet: Hvorfor vælter I ikke Mette Frederiksen, når I er uenige med hende?

Det gælder i udtalt grad på udlændinge- og retspolitikken, som er mine ordførerskaber, og hvor vi er uenige med regeringen og dens strammerflertal på højrefløjen om rigtig meget.

Svaret er det enkle, at man jo kun kan vælte en regering én gang, og at behandlingen af hverken udlændinge eller de danske børn i lejrene ville blive mere menneskelig, hvis det efter et valg udløst af Enhedslisten blev Inger Støjberg, Peter Skaarup og Pernille Vermund, der sad i regering.

Det ved Knud Vilby, der som journalist har beskæftiget sig professionelt med Christiansborg-journalistik siden 1960'erne, udmærket godt. Derfor er det påtaget naivt og urimeligt af ham at hævde, at Enhedslisten nedprioriterer og forholder sig passivt til de danske børn, som befinder sig i livsfare i Al-Hol og Al-Roj.

Jeg kan garantere, at vi kæmper det bedste, vi har lært, for at få dem hjem.

Forrige artikel Aktører: Inddrag landbrugets faktiske udledninger af drivhusgasser i klimaforhandlinger Aktører: Inddrag landbrugets faktiske udledninger af drivhusgasser i klimaforhandlinger Næste artikel Dansk Energi: Klimaheksejagten ødelægger den offentlige samtale Dansk Energi: Klimaheksejagten ødelægger den offentlige samtale