Politisk flertal indgår aftale om øremærket barsel

Regeringen, Venstre, Alternativet samt støttepartierne er blevet enige om at øremærke ni ugers barsel til fædre. Men det gælder kun for lønmodtagere, mens selvstændige er undtaget stik imod støttepartiernes ønske.  

Foto: colourbox.com
Rikke Brøndum

Efter lange forhandlinger er regeringen blevet enig med sine støttepartier, Alternativet og Venstre om at øremærke ni uger med barselsdagpenge til fædre. 

Aftalen følger som ventet det forslag, som arbejdsmarkedets parter fremsatte i september, og som fik hårde ord med på vejen fra regeringens støttepartier samt de akademiske fagforeninger. 

Den implementerer nemlig kun minimumskravene i EU's orlovsdirektiv, hvor støttepartierne ønskede, at Danmark skulle gå videre og øremærke op mod 14 uger. 

Hovedpunkter i den politiske aftale

Med den nye orlovsmodel får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24
ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge. Derfor kaldes modellen 24+24.

To af ugerne er øremærket til hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – ligesom i dag.

Hvis man er lønmodtager, vil yderligere ni af de 24 uger være øremærket og skal
afholdes inden for det første år efter barnets fødsel. De resterende 13 uger kan som
udgangspunkt overdrages mellem forældrene og afholdes frem til barnet bliver ni
år.

Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

Andre grupper - selvstændige og ledige - vil også få 24 ugers orlov hver, men ingen af ugerne vil være øremærket. 

Særligt for soloforældre: 
Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til samme orlov som i dag – 46 uger
efter fødslen.

Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret
til at holde op til 46 ugers orlov.

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Men det ønskede Venstre – der som det eneste parti i blå blok er med i aftalen – ikke. 

"Vi har bl.a. forhindret, at øremærkningen blev sat højere end ni uger til mor og far, som de røde partier ellers ønskede. Og vi har fået sat det aftryk, at selvstændige ikke skal omfattes af de nye regler. Venstre har ønsket at fastholde en minimumsimplementering, som sikrer mest mulig frihed og valgfrihed til mor og far," siger ligestillingsordfører Fatma Øktem i en meddelelse.  

Læs også

Ingen øremærket barsel til selvstændige og ledige 

Netop de selvstændige er endnu et punkt, hvor støttepartierne og Venstre har været uenige. 

I sidste uge udtalte Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, blandt andet til DR, at "barnet ikke skelner mellem, om far er lønmodtager eller selvstændig", men EU-direktivet stiller kun krav om, at lønmodtagere skal være omfattet. 

Og ifølge brancheforeningen SMV Danmark vil nogle selvstændige have vanskeligt ved at være væk fra deres virksomheder i de ni uger, som dermed ville gå tabt. 

I familier, hvor den ene eller begge forældre er selvstændige, får man nu i stedet ret til 22 uger hver, som forældrene herefter frit kan fordele mellem hinanden og altså ingen øremærkning. Og det samme gælder for forældre, der er ledige.

Skal afholdes det første år for at forhindre milliardregning 

Undervejs i forhandlingerne har det også vist sig, at dele af direktivet ville kollidere med de nuværende danske regler og give nogle en dobbelt ret til barselsdagpenge. 

I dag kan man i Danmark få barselsdagpenge som ledig og studerende. Skulle man være så heldig at få et arbejde i de efterfølgende otte år, ville man med EU-direktivet igen kunne kræve sine ni ugers barselsdagpenge, også selv om man har fået dem tidligere.   

Derfor bliver det med aftalen nu et krav, at de øremærkede uger skal afholdes i løbet af det første år. 

Det vil ifølge aftalen også betyde, at udlændinge, der arbejder i Danmark, ikke kan få ret til dagpenge, hvis de har holdt deres barsel i hjemlandet allerede.   

Med den politiske aftale på plads skal regeringen nu fremsætte et lovforslag, der skal vedtages senest til sommer.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Fatma Øktem

Fhv. MF (V)
MBA fra Middlesex University London

Samira Nawa

MF (R)
cand.polit. (Københavns Uni. 2014)

0:000:00