Video: Folketinget vedtager ny lov om øremærket barsel

Torsdag vedtog Folketinget med 81 stemmer for og 19 imod en ny barselslov, der øremærker ni ugers barsel til fædre. Forslaget har været undervejs siden EU-direktivet om øremærket barsel blev vedtaget i januar 2019 og er nu altså implementeret i dansk lov. 

Mads Outzen

Folketinget vedtog torsdag regeringens lovforslag om øremærket barselsorlov til mænd med 81 stemmer for og 19 stemmer imod.

Loven, som bygger på en aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) betyder, begge forældre som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver med ret til barsels-dagpenge, når barnet er født.

To af de uger er øremærket til hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen.

For de, der er ansat som lønmodtagere, bliver yderligere ni af de 24 ugers barselsdagpenge øremærket og kan altså ikke overdrages til den anden forælder. De 13 uger, der er tilbage, kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder.

Reglerne gælder for børn, der bliver født fra den 2. august i år.

Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance stemte imod, mens regeringen fik flertal med Venstre, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Frie Grønne og Alternativet.