Julekalender med Kathrine Lilleør: I år har vi taget hul på den vigtigste samtale siden debatten om fri abort

21. DECEMBER: Sognepræst Kathrine Lilleør har oplevet debatten om en værdig død som følelsesladet, og at hun er blevet tillagt holdninger, hun ikke har. Hun synes, at julehyggen er det mest overvurderede ved julen, og ser i 2024 frem til at glæde sig over alt det, hun endnu ikke kender til.

Sognepræst Kathrine Lilleør er gæsten bag dagen låge i Altingets julekalender.
Sognepræst Kathrine Lilleør er gæsten bag dagen låge i Altingets julekalender.Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Sophie Bavnhøj

Hvad betyder julen for dig?

"Julen har betydet noget forskelligt igennem mit liv. I dag er det for mig den højtid, hvor vi forenes folkeligt. Det er ikke bare i familierne, men det er i hele landet, at vi er sammen om at fejre og synge salmer. Som årene er gået sætter jeg mere og mere pris på det."

Har du en særlig juletradition?

"Julen i mit familieliv begynder 1. søndag i advent. Her samles familien klokken 16.00, tænder adventskransen, synger julesalmer, fletter stjerner og spiser æbleskiver og aftensmad sammen."

Er der noget, du som sognepræst glæder dig ekstra meget til i juletiden?

"Jeg glæder mig til at prædike julens budskab og mærke samhørigheden og lydhørheden, når der lyttes til det, der bliver sagt."

Altingets julekalender

Altinget taler hver dag frem mod jul med politikere, debattører og andre meningsdannere om alt fra juletraditioner til politiske forbilleder og årets største fortrydelse.

Du finder hele årets julekalender her.

"Og så glæder jeg mig til julesalmerne, hvor vi synger glæden ind. Især når man er ked af det i julen, opdager man, at alle salmerne er båret af et løfte om glæde."

Danmark er formet af kristendommen, men for mange er julen nok mere en kulturel begivenhed end en religiøs højtid. Hvad tænker du om det?

"Jeg tænker, at det er din fordom."

Min fordom?

"Det er din fordom. Julen er ikke en kulturel højtid i Danmark og i den vestlige verden som sådan."

"Det kan godt være, at der i den intellektuelle og journalistiske overklasse, der ikke selv går så meget i kirke, er en forestilling om, at det er en kulturel højtid. Men folkekirken har et meget stort medlemstal, og det kristne budskab er bærende for julen for langt de fleste både herhjemme og i den vestlige verden. Uden kristendommen, ingen jul."

Er det et problem, hvis man fejrer jul uden at reflektere over de kristne elementer?

"Ikke et øjeblik, fordi de bliver jo sunget ind i de julesamler, vi alle hører. Kristendommen er en gave. Det står enhver frit for at række ud efter den, når man har brug for det."

Hvad er det mest overvurderede ved julen?

"Forventningen om julehyggen er overvurderet. Man må have en realistisk erkendelse af, at hvis det ikke er særlig hyggeligt i familien resten af året, så er det ikke overraskende, hvis det heller ikke er hyggeligt juleaften."

Læs også

Hvis vi vender os lidt væk fra julen og i stedet kigger tilbage på det år, der er gået, hvordan vil du så beskrive dit 2023?

"Begivenhedsrigt og vidunderligt, fordi jeg er blevet mormor for første gang. Derudover har jeg udgivet ‘Præsteværelset’, som er en bog om, hvad jeg råder folk til, når de søger mig i mit præsteværelse i Sankt Pauls Kirke."

I efteråret blev du udpeget som formand for regeringens udvalg for en mere værdig død. Hvordan var det?

"Det er det syvende udvalg, hvor jeg er ministerudpeget formand, så et sådant formandskab er ikke nyt for mig, men jeg er ikke i tvivl om, at udvalget er det vigtigste, vi har haft, siden vi havde debatten om den frie abort." 

Udvalget har fået en del kritik og er blevet beskyldt for at undergrave Det Etiske Råd, der mener, at aktiv dødshjælp skal forblive ulovligt herhjemme. Hvordan har du oplevet debatten?

"Jeg har oplevet debatten som følelsesladet. Det er forståeligt, for det er et følsomt emne. Men jeg har også været lidt forundret over fordommene i forhold til udvalget, som jo ikke har udtalt sig. Vi har knapt mødtes endnu. Vi havde første møde 11. december."

"Jeg har også undret mig over de holdninger, jeg selv er blevet tillagt, og som jeg ikke har givet udtryk for. Det er altid nedladende, når man bliver påduttet holdninger, man ikke har."

Så du mener ikke, at udvalget undergraver Det Etiske Råd?

"Nej, på ingen måde. Vi har et kommissorie, der for det første slet ikke nævner ‘aktiv dødshjælp’, og hvor der ligefrem står, at vi skal tage udgangspunkt i Det Etiske Råds rapport om emnet. Det kan man ikke, hvis man undergraver Det Etiske Råd."

"Det, vi skal i udvalget, er at komme med et forslag til en dansk model for vores omsorg og pleje af døende. Jeg vil opfordre til, at man sænker skuldrene, lytter og nuancerer."

Læs også

Hvilken samfundsdebat har du savnet fokus på i år?

"Den manglende interesse i at diskutere offentlighedsloven, som hindrer aktindsigter for journalister og andre i samtalen mellem politikere og embedsmænd."

"Jeg mener, det er en katastrofe, at den er så stram, og den er en del af årsagen til mørklægningen i Samsam-sagen, FE-sagen, minkskandalen og i det hele taget covid-periodens magtudøvelse."

Hvilken politiker ville du helst invitere hjem på julebesøg?

"Enhver, der sidder alene juleaften. Det kan være en svær aften at være alene, hvis man ikke selv har valgt det."

Har du en bog, som du kan anbefale læserne til juleferien?

"Ja, min egen bog ‘Præsteværelset’. Når man har ferie, får man tid til at gå og overveje eksistentielle spørgsmål som svigt, tillid, tro, kærlighed, håb og død."

Hvad glæder du dig mest til i 2024?

"Jeg glæder mig til alt det, jeg skal glæde mig over i 2024, men jeg endnu ikke ved, hvad er."

Har du et nytårsforsæt?

"Jeg skal blive bedre til at glæde mig."

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kathrine Lilleør

Samfundsdebattør, foredragsholder, forfatter, sognepræst, Sankt Pauls Kirke
cand.theol. (Københavns Uni. 1991), ph.d. (Københavns Uni. 2005)

0:000:00