Liberale om nyt asylsystem: EU står ved en korsvej

DEBAT: Torsdag præsenterer Europa-Parlamentet et udspil til et helt nyt fælleseuropæisk asylsystem, hvor alle medlemslande løfter deres del af ansvaret. Det skriver Morten Helveg Petersen (R) og Cecilia Wikström (Alde/Sverige), der står i spidsen for forslaget.

Af Morten Helveg Petersen (R)
og Cecilia Wikström (Alde/Sverige)
Medlemmer af Europa-Parlamentet

Det nuværende asylsystem er ikke egnet til at håndtere de store mængder af asylansøgere, der er kommet i EU de seneste år. Vi så det tydeligst i 2015, da én million mennesker flygtede fra krig og konflikt og ansøgte om international beskyttelse i EU. Systemet, den såkaldte Dublin-forordning, som kræver, at alle asylansøgere skal registreres i det første EU-land, de ankommer til, kollapsede.

Så godt som alle flygtninge ankom med båd til de sydlige lande i EU, til Grækenland og Italien, som ikke kunne magte udfordringerne. Det betød, at titusinder af potentielle asylansøgere og økonomiske migranter søgte videre op igennem Europa uden at være blevet registreret i de to lande. I Danmark husker vi alle deres færd på motorvejen, måske mest af alt billedet af den lille flygtningepige og den danske politimand.

Lignende scenarier udspillede sig andre steder i Europa. Vi har ikke set den slags billeder på vores kontinent siden anden verdenskrig. Vi så også lande, som viftede potentielle asylansøgere videre til naboen, for så slap man for at behandle dem selv. Vi så andre lande, som reagerede på situationen ved at genindføre grænsekontrol. Solidariteten i Europa var så lille, at den ikke kunne indfanges med en lup.

Nyt asyludspil fra Parlamentet 
Som en reaktion på krisen fremsatte EU-Kommissionen sidste år i maj en ny asylpakke, som Europa-Parlamentet siden har arbejdet på at forbedre. Resultatet fremlægges i dag i Bruxelles. Siden Kommissionens lancering har Parlamentet analyseret flygtningesituationen og systemet nøje, herunder den ikke-fungerende midlertidige fordelingsordning, som skulle hjælpe Italien og Grækenland.

Vi må erkende, at vi befinder os ved en korsvej. EU gør. Fortsætter vi med det dysfunktionelle system, som hverken er acceptabelt for medlemslandene eller for flygtningene, vil det højst sandsynligt betyde: 1) Enden for den fri bevægelighed for personer i Europa, 2) Flere og flere medlemslande vil genindføre grænsekontrol.

Det er reelt ikke en mulighed.

En fundamental reform
Vi skal fremdeles gå en anden vej og finde et virksomt alternativ. I vores optik betyder det en fundamental reform af asylsystemet, som giver medlemslandene mulighed for at genvinde kontrollen over situationen.

Vi mener, at et nyt fælleseuropæisk asylsystem skal bygges op omkring tre centrale principper:

1) Alle medlemsstater må dele ansvaret for modtagelse af asylansøgere i henhold til en formel baseret på BNP og befolkning.

2) Medlemsstater som Grækenland og Italien (med ydre EU-grænser) skal tage ansvar for registrering af alle ankomne asylansøgere samt beskytte den europæiske ydre grænse. EU vil naturligvis yde den nødvendige støtte og hjælp.

3) Asylansøgninger skal håndteres meget hurtigere end i dag. Således at de, der har behov for international beskyttelse, hurtigt kan tilpasse sig et nyt liv i EU, og de, der ikke har brug for beskyttelse, kan returneres på en værdig og hurtig måde.

Et mere retfærdigt system
Asylansøgere skal sikres en retfærdig asylproces og ordentlige forhold i alle EU-lande. Men de skal også forstå, at det ikke er op til dem at afgøre, i hvilket medlemsland de eventuelt vil kunne få ophold. Det nuværende system har tjent menneskesmuglerne godt, og det gælder desværre hele vejen op igennem Europa. Det hverken kan eller skal vi acceptere. EU skal sørge for ordnede forhold. Det betyder også, at vi skal finde løsninger, som garanterer flygtningenes sikkerhed, sundhed og passende myndighedskontrol, så snart de ankommer til EU.

Det vil tage tid at skabe et nyt asylsystem, som sikrer en retfærdig fordeling af ansvaret mellem medlemslandene i EU. Vi vil også skulle tage højde for, at de medlemslande, som historisk set ikke har så meget erfaring med at modtage asylansøgere, får noget ekstra tid til at tilpasse sig de nye regler.

Vi er dog ikke i tvivl om, at vi med de nye og klare principper som fundament kan etablere et retfærdigt og velfungerende asylsystem. Et system som fungerer så godt, at vi genvinder kontrollen over ​de ydre grænser og samtidig opretholder vores internationale ansvar for at beskytte dem, der har behov for beskyttelse.

Forrige artikel Ole Birk: Vil vi deles om fremtidens biler? Ole Birk: Vil vi deles om fremtidens biler? Næste artikel Fremtidsforsker: Robotter indtager arbejdsmarkedet Fremtidsforsker: Robotter indtager arbejdsmarkedet