Måling: Enhedslisten overhaler Socialdemokratiet i København

22,4 procent af københavnerne svarer i en ny måling, at de vil sætte kryds ved Enhedslisten til kommunalvalget. Dermed står partiet til at rykke forbi Socialdemokratiet som det største parti i København. Professor kalder målingen "stilhed før stormen".

Kampen mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på Københavns Rådhus ser ud til at blive en tæt forestilling. Her vælgere i kø til stemmeurnene ved kommunalvalget i 2017. 
Kampen mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet på Københavns Rådhus ser ud til at blive en tæt forestilling. Her vælgere i kø til stemmeurnene ved kommunalvalget i 2017. Foto: Asger Ladefoged
Søren Dahl

Enhedslisten kan for første gang nogensinde være på vej til at blive større end Socialdemokratiet på Københavns Rådhus.

Det viser en måling, som Epinion har foretaget for Altinget. 

I målingen svarer 22,4 procent af i alt 1024 adspurgte, at de vil stemme på Enhedslisten, hvis der var valg i morgen.

Omvendt står Socialdemokratiet til at få 20,6 procent af de københavnske stemmer ved årets kommunalvalg.

Enhedslisten overhaler altså i den nye måling Socialdemokratiet som det største parti i København.

Dermed kan kommunalvalget til november gøre en ende på en over 100 år lang periode, hvor socialdemokraterne både har haft titlen som hovedstadens største parti, og nøglerne til overborgmester-kontoret. 

Forskellen mellem de to partier ligger dog indenfor den statistiske usikkerhed på 2,8 procent.

"Socialdemokraterne på Rådhuset kan meget vel komme til at betale prisen for den hovedstadspolitik, regeringen har ført og fået kritik for,"

Erik Holstein, politisk kommentator, Altinget

Professor og valgforsker Kasper Møller Hansen kalder målingen "stilhed før stormen", inden valgkampen for alvor går i gang. 

"Det er en måling, som virkelig bør få alvoren til at gå op for Socialdemokratiet. De skal sætte alt ind på at minde frafaldne socialdemokratiske vælgere om, at de skal huske at stemme socialdemokratisk om tre uger," siger Kasper Møller Hansen.

I den nye måling fra Epinion svarer 25 procent af de adspurgte, at de ikke ved, eller er i tvivl om, hvem de skal stemme på ved kommunalvalget.

13 procent af de adspurgte er i tvivl om, hvem de hælder mest mod at stemme på til kommunalvalget.

Stærkt kampagneparti 

Kasper Møller Hansen understreger, at meget stadig kan nå at ændre sig i Socialdemokratiets favør inden valget den 16. november. 

"Socialdemokratiets fordel er, at de er et stærkt kampagneparti, der kan rulle en professionel og effektiv valgmaskine ud, som ingen af de andre partier i København kan matche," siger Kasper Møller Hansen. 

"Det har været udslagsgivende før, og kan blive det igen. Derfor har vi før set tendenser til, at Enhedslisten bliver større end Socialdemokratiet i København, som er endt med at blive gjort til skamme på valgdagen," tilføjer han. 

Med 20,6 procent til Socialdemokratiet i den nye måling står partiet til at miste 7,0 procentpoint i forhold til kommunalvalget i 2017.

Omvendt står Enhedslisten til en fremgang på godt 4 procentpoint i forhold til sidste valg. 

I en lignende måling, som Epinion foretog for Altinget i november sidste år, stod Socialdemokratiet og Enhedslisten til henholdsvis 23,8 og 22,2 procent af de københavnske stemmer.

Thomas Skaalum Bargisen, seniorkonsulent hos Epinion, understreger, at den nye måling skal tages med en række forbehold. 

”Når man højde for den statistiske usikkerhed i målingen, kan vi ikke sige med sikkerhed, om vælgeropbakningen til Enhedslisten eller Socialdemokratiet er størst," siger Thomas Skaalum Bargisen. 

"Resultaterne skal i øvrigt ses i det lys, at mange vælgere ikke orienterer sig i kommunalpolitik til hverdag og derfor stadig er meget uafklarede om deres partivalg. Det betyder også at mange vælgere kan ændre mening inden valget," tilføjer han. 

Kommentator: "Katastrofal" måling

Selvom en toptunet valgslutspurt altså ifølge professor Kasper Møller Hansen kan redde stemmer hjem for Socialdemokratiet, er den nye måling alligevel en "katastrofe" for partiet.

Det mener Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.

"Hvis den udvikling holder stik, vil det være Socialdemokratets skrækscenarie, der udspiller sig, siger Erik Holstein.

"Det er et stort symbolsk nederlag for S, hvis de mister pladsen som det største parti i København. Samtidig er det et strategisk problem, at de ikke slår bedre igennem over for vælgerne i hovedstaden," tilføjer han. 

Han peger på, at Socialdemokratiet næppe vil miste overborgmesterposten, da de andre partier i København sandsynligvis foretrækker en socialdemokratisk overborgmester fremfor en kandidat fra Enhedslisten. 

"Men der ligger en enormt stærk selvforståelse i Socialdemokratiet af, at man er det største parti i København," vurderer kommentatoren.

Regeringen har for kort tid siden lanceret et boligudspil, der skal sikre tusindvis af nye almene boliger i landets største byer. 

Herunder København, hvor debatten om manglen på billige boliger ser ud til at blive et nøgleemne i valgkampen. 

Samtidig har statsminister Mette Frederiksen på Socialdemokratiets kongres rost København for sin kultur, arkitektur, afslappede atmosfære og cykelstier. 

Også partiets hovedstadsordfører, Ida Auken, har i et interview med Altinget afvist kritikken af, at regeringen ifølge kritikere "basher" København. 

Regeringens rygstød til Socialdemokratiet i København kan dog vise sig at være "for lidt, og for sent,” vurderer Erik Holstein.

"Socialdemokraterne på Rådhuset kan meget vel komme til at betale prisen for den hovedstadspolitik, regeringen har ført og fået kritik for. Man har lagt op til at skære i dimittendsatsen, og flyttet uddannelser væk fra København. Det er bestemt ikke noget, der er faldet i god jord hos københavnerne," siger Erik Holstein. 

"På det sidste har der lydt lidt andre toner, blandt andet med et ambitiøst boligudspil. Men noget tyder på, at det er kommet for sent, tilføjer han. 

S: Klart bekymrende 

Hos Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet på rådhuset, skaber den nye måling rynkede øjenbryn.

"Det er klart bekymrende, at vi ligger så dårligt i forhold til vores resultat ved sidste valg. Men det understreger jo bare den kæmpe opgave, der ligger foran os i de næste tre uger," siger Jonas Bjørn Jensen. 

"Det er resultatet på valgdagen, der tæller. Det skal man altid huske på, når man kigger på meningsmålinger. Jeg hæfter mig ved det positive i, at København tilsyneladende også får et rødt bystyre efter valget," tilføjer han.

Jonas Bjørn understreger overfor Altinget, at Socialdemokratiet peger på Sophie Hæstorp Andersen som overborgmester, selv hvis Enhedslisten ender med at blive det største parti ved kommunalvalget. 

Enhedslistens spidskandidat til overborgmesterposten, Line Barfod, kalder omvendt den nye måling for "en, man kun kan blive glad af at læse". 

"Det giver mig et indtryk af, at rigtig mange københavnere er enige med Enhedslisten i, at der brug for nogle grundlæggende politiske forandringer, hvis vi vil have en by, som folk har råd til at bo i, og hvis vi skal nå vores klimamål i København, skriver Line Barfoed i et mailsvar til Altinget. 

En del møgsager

Erik Holstein er overrasket over, at de københavnske vælgere belønner Enhedslisten med næsten en fjerdedel af stemmerne i den nye Epinion-måling. 

"De har haft en borgmester, der på mange måder har klaret det umanerligt dårligt. Hun har haft en del møgsager," siger Erik Holstein. 

Han henviser til, at teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, blandt andet har fået kritik for sin håndtering af spildevandssagen i Øresund.

"Men det lader til, at der er en pæn gruppe vælgere, der anerkender Enhedslisten for at stå rent på den grønne dagsorden. Særligt i forhold til sagen om Amager Fælled, hvor de har tonet mere rent flag end SF og Radikale," siger Erik Holstein.  

I målingen, som Epinion har foretaget for Altinget, står Radikale til 10,4 procent af de københavnske vælgere, hvilket er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til valget i 2017.

SF forbedrer i målingen deres valgresultatet fra 2017 med 5 procentpoint, og står til 13,3 procent af stemmerne. 

Professor: Overborgmesterposten er vigtigst 

Selvom titlen som Københavns største parti er vigtig for Socialdemokratiet, understreger professor Kasper Møller Hansen, at overborgmesterposten er det altoverskyggende mål for partiet. 

"Det er hovedsymbolet på politisk magt i Danmarks største by, og den kan Socialdemokratiet simpelthen ikke tåle at tabe. Dernæst kommer den realpolitiske magt, der ligger i, at det største parti i København kan vælge flere borgmesterposter, siger Kasper Møller Hansen. 

Han peger på, der er flere såkaldte "ben" i form af pengeposter eller bestyrelsesposter, som Socialdemokratiet kan miste eller må ofre, hvis de går mærkbart tilbage. 

"Men jeg er sikker på, at man er villig til at ofre stort hvad som helst for at sikre, at den københavnske overborgmester også er socialdemokrat efter valget. Så lever man med, at man måske er et par procentpoint bag Enhedslisten, hvis de bliver det største parti," tilføjer professoren.  

Dokumentation

Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 855 gennemførte interview med borgere i Københavns Kommune på 18 år og derover, som har angivet hvilket parti de ville stemme på eller hælder mest mod at ville stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen.

Interviewene er indsamlet som web-interviews (CAWI) via onlinepaneler fra d. 8. oktober - 19. oktober 2021.

Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,4 procentpoint (v. 95 % konfidensniveau).

Stikprøven er sammensat med henblik på at sikre repræsentativitet ift. køn, alder og uddannelse.

Efter dataindsamlingen foregår der en såkaldt vejning (poststratifikation) af det samlede datamateriale, så vægten af svarpersonernes sammensætning i stikprøven afspejler den Københavnske vælgerbefolknings sammensætning målt på køn, alder, uddannelse, ligesom der tages højde for politisk tilhørsforhold målt i forhold til, hvordan svarpersonerne stemte ved seneste folketingsvalg.

Meningsmålinger omkring kommunalvalgsresultater inden et kommunalvalget bærer ofte præg af, at mange vælgere ikke orienterer sig i kommunalpolitik til hverdag, og derfor er mange stadig meget uafklarede om deres partivalg.

Det betyder også at mange vælgere kan ændre mening inden valget. Denne analyse skal derfor ses som et ’her og nu’-bud på partiernes opbakning, men det vil kunne ændre sig meget frem til kommunavalget.

25 % af de adspurgte i undersøgelsen (1.024) svarer, at de ikke ved / er i tvivl om hvem de vil stemme på ved kommunalvalget.

13 % af de adspurgte i undersøgelsen ved ikke / er i tvivl om hvem de hælder mest mod at stemme på til kommunalvalget.

Herunder kan du se den statistiske usikkerhed for de enkelte partier: 

Socialdemokratiet
+/- 2,7 procentpoint
Radikale
+/- 2,0 procentpoint
Konservative
+/- 2,0 procentpoint
Nye Borgerlige
+/- 1,3 procentpoint
SF
+/- 2,3 procentpoint
Veganerpartiet
+/- 0,5 procentpoint
Liberal Alliance
+/- 1,1 procentpoint
Kristendemokraterne
+/- 0,6 procentpoint
Dansk Folkeparti
+/- 1,0 procentpoint
Venstre
+/- 1,9 procentpoint
Enhedslisten
+/- 2,8 procentpoint
Alternativet
+/- 0,9 procentpoint

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Holstein

Politisk kommentator, journalist, Altinget
journalist (DJH 1990)

Kasper Møller Hansen

Professor og valgforsker ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, ansvarlig for Altingets Risbjerg-snit
cand.oecon. (SDU 2000), ph.d, i statskundskab (SDU 2004)

Jonas Bjørn Jensen

Enhedschef, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
cand.comm. i geografi og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

0:000:00