Ny stilling kan opfindes til Peter Loft

OMPLACERING: Hvis det er vanskeligt at finde et regulært job til en uønsket ledende embedsmand, er et elegant alternativ at opfinde en stilling som specialkonsulent eller kommitteret.

Knapt var blækket på Skattesagskommissionens beretning tørt, før den hjemsendte departementschef, Peter Loft, til Politiken udtalte, at han forventer at kunne vende tilbage til et arbejde i staten. Omend han vil udvise “fleksibilitet med hensyn til, hvad det måtte være”.

Alle er vist enige om, at Peter Lofts tidligere skrivebord i Skatteministeriet ikke står og afventer hans genkomst. Og med Peter Lofts udtalte ønske om en ny stilling vil det sandsynligvis blive udfaldet, vurderer professor i offentlig ret Jørgen Albæk Jensen ved Aarhus Universitet.

“I princippet kunne man godt sige, at vi ikke kan bruge ham mere og så fyre ham, men det vil jo se lidt dårligt ud fra regeringens side, når nu det her store apparat mere eller mindre har frikendt ham. Så den anden mulighed, som man ofte plejer at bruge, er, at man enten finder et regulært job eller opfinder et job,” forklarer han.

Et job til lejligheden
Tit vil en nyopfunden stilling have en form for rådgivende karakter.

“Så kalder man dem særlig specialkonsulent for et eller andet. Vi har også tilfælde, hvor man kalder dem kommitterede for noget, og det er i hvert fald nogle gange udtryk for, at det er et job, man har opfundet til lejligheden,” siger Jørgen Albæk Jensen.

Også Claus Haagen Jensen, professor emeritus i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet, fortæller, at det er ganske normal praksis.

“De fleste offentlige instanser har en tradition for at omplacere, og det er jo et eller andet udtryk for omsorg for sine medarbejdere. En af metoderne er at finde en stilling som specialkonsulent eller kommitteret, hvor man så får en høj stilling med en udmærket løn,” siger Claus Haagen Jensen, der stadig fungerer som gæsteprofessor ved CBS.

Fra politi til kirker
Det mest hyppige er, at de tidligere ledende embedsmænd får en regulær ny stilling et andet sted i staten. Det seneste eksempel på det er departementschef i Justitsministeriet Anne Kristine Axelsson. Hun blev sammen med en afdelingschef frifundet i en tjenestemandsundersøgelse oven på Christinia-sagen, men siden har hendes sæde været glohedt på grund af dårligt arbejdsklima og manglende tillid. Nu har hun i stedet sagt ja til at blive departementschef i Kirkeministeriet fra marts måned. Nok ikke nogen ønskestilling, men dog stadig en jobtitel som departementschef.

For Peter Lofts vedkommende kan en kommende advokatundersøgelse imidlertid give problemer for hans karrieredrømme. Undersøgelsen skal se nærmere på det forhold, at Peter Loft ifølge Skattesagskommissionen har givet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand og kan give anledning til alt fra advarsel til afskedigelse.

Fyring uden grund
Sager som med Anne Kristine Axelsson og Peter Loft giver formentlig fornyet næring til den almindelige opfattelse blandt mange, at ledende embedsmænd er yderst besværlige at komme af med. Juridisk er der dog ikke noget større benspænd for fyringer.

“Afskedigelsesretten er som udgangspunkt fri, så der er ikke som sådan særlige regler eller betingelser, der skal opfyldes. I det offentlige har der så udviklet sig den holdning, at der skal være en saglig grund, og det forekommer jo meget rimeligt,” siger Claus Haagen Jensen.

Heller ikke Jørgen Albæk Jensen ser større juridiske hindringer. Heller ikke for de ledende embedsmænd, der er omfattet af tjenestemandsloven.

“Der står ikke noget i tjenestemandsloven om, hvorfor man skal fyre. Der står bare, at man kan fyre en tjenestemand med tre måneders varsel. Punktum. Så man behøver egentlig ikke have anden grund, end at man gerne vil have en anden,” siger han.

Fair med højere jobsikkerhed
Jørgen Albæk Jensen finder dog de mange omplaceringer helt rimelige.

“Jeg synes, at der kan være mange gode grunde til at beskytte sine øverste embedsmænd. De her folk kunne sikkert tjene meget mere ude i det private erhvervsliv, og i det offentlige har man jo slet ikke gyldne håndtrykspakker i samme størrelsesorden som i det private, men så har man så en lidt større grad af jobsikkerhed,” siger han.

Der er imidlertid også eksempler på det modsatte. Man skal ikke længere tilbage end september måned, hvor man kunne læse, at direktør Anne Mette Rahbæk fra dags dato stoppede i Kulturstyrelsen - uden noget nyt job på hånden.

Forrige artikel Store kommuner vil gøre elbil-parkering gratis Store kommuner vil gøre elbil-parkering gratis Næste artikel Markant SF'er i fare for at ryge ud  Markant SF'er i fare for at ryge ud