Overblik: Her er de verdensmål, som Danmark ikke har opfyldt

Regeringen har præsenteret sin handlingsplan for arbejdet med FN’s verdensmål. Planen viser, at Danmark halter efter målene på især miljøområdet. Få det fulde overblik over de delmål, hvor Danmark scorer bundkarakter.

Danmark
har udfordringer med pesticider og kemiske forureninger i grundvandet.
Danmark har udfordringer med pesticider og kemiske forureninger i grundvandet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Danmark er i front, når det gælder om at realisere FN’s verdensmål.

Sådan lød vurderingen fra regeringen, da den torsdag præsenterede dens handlingsplan for verdensmålene.

Men det er ikke ensbetydende med, at Danmark er godt på vej til opfylde alle målene. Det fremgår af handlingsplanen, hvor regeringen har vurderet, hvor langt man er i Danmark med at leve op til de forskellige verdensmål.

På en række miljø- og naturparametre mangler Danmark stadig en del.

For hvert verdensmål er der oprettet en række delmål, der måles på for at lave en samlet vurdering, og her viser det sig, at Danmark har en række udfordringer. Se hvilke her.

Verdensmål der ikke er opfyldt:
Verdensmål 6

 • Delmål 6.3: Alt for få af Danmarks vandområder er i god tilstand.
 • Delmål 6.6: Danmark har udfordringer ift. pesticider og kemiske forureninger i grundvandet.

Verdensmål 8

 • Delmål 8.4 Danmark har et meget højt forbrug af naturressourcer.

Verdensmål 12

 • Delmål 12.2 Danmark har et meget højt forbrug af naturressourcer.
 • Delmål 12.3 Danmark genererer store og relativt stabile mængder madaffald.
 • Delmål 12.5 Danmark genererer store og relativt stabile mængder husholdningslignende affald pr. indbygger.

Verdensmål 14

 • Delmål 14.1 Der er generelt ikke opnået god miljøtilstand i de danske havområder.
 • Delmål 14.3 Forsuringen af havet er stigende.

Verdensmål 15

 • Delmål 15.1 En stor del af de danske naturarealer er i ikke-gunstig tilstand.
 • Delmål 15.5 Den danske rødliste blev opdateret i 2019. En sammenligning med den foregående rødliste fra 2010 viste et fald i rødliste-indeksværdien. Dermed er der en indikation for, at arterne i Danmark er blevet mere truet i perioden 2010-2019.

Verdensmål 17

 • Delmål 17.10 WTO er ramt af store udfordringer

I arbejdet med at opfylde alle målene har regeringen også præsenteret 15 nye initiativer, der skal være med til at få Danmark over målstregen.

Fakta

I handlingsplanen kommer regeringen også med 15 nye initiativer, som skal udgøre rammen for arbejdet med verdensmålene de kommende år.

15 nye initiativer i handlingsplanen

 1. Krav om målsætninger for bæredygtig udvikling i statslige styrelser og institutioner.
 2. Offentlige indkøbere gives bedre digitale værktøjer til at stille krav til leverandørers samfundsansvarlighed.
 3. Etablering af et nyt, dansk offentligt-privat initiativ for bæredygtige værdikæder.
 4. Styrket rådgivning om bæredygtige og ansvarlige globale værdikæder til danske virksomheder, der producerer i udlandet.
 5. Styrkelse af danske virksomheders adgang til viden, netværk og rådgivning om arbejdet med klimarapportering, klimadata og ambitiøse klimamål.
 6. Udvikling af en ny klimamodel, der kan fremskrive danske forbrugeres globale klimaaftryk ved forbrug af varer produceret i udlandet.
 7. Stimulering af eksport af grønne og miljøvenlige produkter gennem erhvervsfremstød i samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer og et acceleratorprogram for danske små og mellemstore virksomheder.
 8. Videreudvikling af Klimakompasset mhp. at sikre let adgang for iværksættere og virksomheder til at beregne deres CO2-aftryk.
 9. Uddeling af mikrolegater til studenteriværksætteri med fokus på verdensmålene.
 10. Styrkelse af bibliotekernes formidling af verdensmålene.
 11. Udvikling af et læringsunivers for skoler og uddannelsesinstitutioner på emu.dk.
 12. Øget tilskud til netværket af danske UNESCO Verdensmålsskoler.
 13. Ekspertgruppe, der med fokus på matematik bl.a. skal kortlægge de faglige udfordringer forbundet med betydningen af socioøkonomisk baggrund.
 14. Nedsættelse af en ekspertgruppe, der skal belyse betydningen af køn for danske elevers udvikling og udbytte af undervisningen.
 15. Styrkelse af sekretariatet for 2030-Panelet.

 

 

Derudover har regeringen nedsat 50 målsætninger, der skal følges op på over de næste år. Du kan læse mere om målsætningerne i handlingsplanen her. 


  Politik har aldrig været vigtigere

  Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion