Overblik: Her er det nye kontanthjælpsloft

DOKUMENTATION: Regeringen, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance præsenterede onsdag et nyt kontanthjælpsloft. Se "det moderne kontanthjælpsloft" her.

Som lovet i valgkampen annoncerede regeringen onsdag et nyt kontanthjælpsloft.

Aftalen er indgået med de øvrige partier i blå blok. Hovedpunkterne er:

Et nyt kontanthjælpsloft
Der bliver indført et loft over, hvad en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan modtage fra det offentlige. Loftet afhænger af, om man er enlig eller samlevende, og hvorvidt man har børn.

Loftet vil dog ikke blive lavere, end hvad man har ret til at modtage i kontanthjælp.

"Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke," fremgår det af aftalen.

Loftet over takster ser således ud:

  Nyt loft Kontanthjælpssats for voksne
Enlige uden børn 13.121 10.849
Enlige forsøgere med et barn 15.031 14.416
Enlige forsøgere med to børn eller flere 15.385 14.416
Samelvende og gifte uden børn 10.849 10.849
Samlevende og gifte med et barn 14.416 14.416
Samlevende og gifte med to børn eller flere 14.416 14.416

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. Anm: For modtagere af de lavere ydelser er der beregnet teknisk korrigerede lofter, så modtagere af ydelser på forskellige niveauer så vidt muligt sidestilles.

225-timersregel
Der indføres en 225-timersregel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet minimum 225 timer inden for et år.

De personer, som ikke lever op til kravet, skal mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

225-timersreglen for gifte: Når et ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt et år, skal hver ægtefælle dokumentere, at han eller hun har arbejdet 225 timer i løbet af de seneste 12 måneder for, at ægteparret kan fastholde retten til den fulde hjælp.

Konsekvensen ved ikke at leve op til 225-timersreglen for gifte på lavere satser i kontanthjælpssystemet:
Ægtepar, hvor den ene eller begge modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse omfattes af 225-timersreglen, hvis den samlede hjælp til ægteparret overstiger voksensatsen på kontanthjælp. Ægteparret får reduceret hjælpen, så den fremadrettede hjælp svarer til én voksensats, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke har arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

225-timersreglen for ugifte: Efter at have modtaget hjælp i sammenlagt et år skal ugifte uddannelseshjælpsmodtagere med aktivitetstillæg/barselstillæg og ugifte kontanthjælpsmodtagere dokumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af de sidste 12 måneder for at bevare retten til den fulde hjælp. Ugifte, som modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, er undtaget.

Konsekvensen ved ikke at leve op til 225-timersreglen for ugifte på lavere satser i kontanthjælpssystemet: Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, der modtager aktivitetstillæg/barselstillæg, vil få hjælpen reduceret med 500 kroner per måned.

Ret til fire ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere
Kontanthjælpsmodtageres ret til ferie ændres fra fem til fire uger: Personer, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Se hele aftaleteksten her.

Forrige artikel Har du fulgt med: Prøv quizzen Har du fulgt med: Prøv quizzen Næste artikel Løkke på FTF-kongres: Dagpenge løste billet til trepart Løkke på FTF-kongres: Dagpenge løste billet til trepart