Overblik: Sådan fordeles satspulje-millionerne på socialområdet

MILLION-FORDELING: Regeringen har landet en aftale om fordelingen af satspuljen på socialområdet. Der afsættes blandt andet en kvart milliard kroner til en ny social investeringsfond, ligesom Gadejuristens overlevelse ser ud til at være sikret de kommende år.

En ny social investeringsfond, en styrket forebyggende indsats for børn og unge og penge til en række konkrete initiativer. Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i den nye aftale om fordelingen af satspuljen på socialområdet. 

Regeringen er fredag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale, SF og Konservative blevet enige om fordelingen af den sociale del af satspuljen for 2017 på socialområdet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) kalder fredagens satspuljeaftale på socialområdet for et kvantespring for udsatte borgere.

"Vi får endelig sat fuld fart på udviklingen af indsatser, som vi ved, kan løfte flere udsatte borgere ud af deres sociale problemer og ind i fællesskabet. Og vi vil investere massivt i at få de gode indsatser bredt ud, så endnu flere borgere kan få en hjælp, der fører dem videre i tilværelsen," siger Karen Ellemann i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Det gælder for udsatte voksne, hvor vi etablerer en social investeringsfond, det gælder for børn og unge, hvor vi løfter de forebyggende indsatser, og det gælder på voldsområdet, hvor vi med en national enhed for forebyggelse af vold vil sikre bedre indsatser til flere borgere.”

I alt udmønter aftalen knap en milliard kroner eller mere præcist 943,3 millioner kroner i perioden 2017-2020. 

Se alle de aftalte initiativer herunder:

- Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet: Der afsættes 249 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser: Der afsættes 35,5 millioner kroner i perioden 2018-2020.

- Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge: Der afsættes 183,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Tilbud til udsatte og sårbare børn og unge, herunder Headspace, Børns Vilkårs bisidderordning, Landsforeningen Spædbarnsdød, Børneportalen, FBU, ForældreLANDSforeningen og bisidning til børn ved skilsmisser: Der afsættes 52,2 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer: Der afsættes 1 million kroner i perioden 2017-2020.

- Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland: Der afsættes 46,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Samlet indsats mod vold i nære relationer, herunder en national enhed mod vold i nære relationer samt støtte til Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer samt ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere: Der afsættes 65,6 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Indsats på prostitutionsområdet: Der afsættes 7 millioner i 2017.

- Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen: Der afsættes 45,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Forebyggelse og bekæmpelse af mobning: Der afsættes 42,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres klassekammerater: Der afsættes 18,7 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Styrket indsats mod menneskehandel: Der afsættes 9,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Stærkere forældreskab: Der afsættes 5,9 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Dansk database om børns udvikling og trivsel: Der afsættes 4,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Udviklingsstøtte til frivillige organisationer med videre: 20 millioner kroner i 2017.

- Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte: 10 millioner kroner i perioden 2017-2019.

- Transportordning for blinde og svagsynede: 40 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen: 2,1 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Driftstilskud til eksisterende indsatser, herunder RådgivningsDanmark, Café Exit, Gadejuristen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, Landsforeningen af VæreSteder: 64 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Rådet for Socialt Udsatte: 11,2 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Driftstilskud til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI): 8,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Videreførelse af BPA-rådgivning: 2,4 millioner kroner i perioden 2017-2018.

- Dækning af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed: 4 millioner kroner i 2017.

- Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer: 2,4 millioner kroner i perioden 2017-2018.

- Metodeværktøj til evaluering af satspuljen: 1,5 millioner kroner i 2017.

- Administration: 9,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Se hele aftalen her.

Forrige artikel DF klar med syv udlændingekrav til finansloven DF klar med syv udlændingekrav til finansloven Næste artikel Politiker om kommunale studieture: Det har taget helt overhånd Politiker om kommunale studieture: Det har taget helt overhånd