Tarek Ziad Hussein: Vi er generationen uden identitet

TEMADEBAT: Debatten om danskhed har primært handlet om alt det, vi ikke er. Det har efterladt en hel generation af unge nydanskere, som er født og opvokset i Danmark, men som føler sig fremmede i deres eget land, skriver Tarek Ziad Hussein.

Af Tarek Ziad Hussein
Jurastuderende, forfatter og debattør

Diskussionen om danskhed er gammel, men tog først for alvor fat med 00’ernes værdikamp. De seneste år er diskussionen taget til i styrke, og vi debatterer ugentligt danskhed og danske værdier. Nu har Ida Auken senest budt ind med et indspark i debatten med sin bog ”Dansk”.

Jeg har grundlæggende intet problem med, at man tager diskussionen. Men de seneste år har debatten om danskhed primært handlet om alt det, som vi ikke er, og det virker til, at politikere og meningsdannere er mere optagede af at definere danskhed så snævert som overhovedet muligt. Konsekvensen er, at vi i dag står med en hel generation af unge nydanskere, som er født og opvokset i Danmark, men som føler sig fremmede i deres eget land.

En generation uden identitet
I den seneste medborgerskabsundersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet svarer blot 24 procent af efterkommere, at de føler sig som danske, mens halvdelen føler sig som danskere med indvandrerbaggrund. Der er ingen tvivl om, at der i visse miljøer er store udfordringer, men vi har også svigtet som samfund, når disse unge føler sig fremmedgjort og sat uden for det etablerede samfund.

I min opvækst rejste vi med jævne mellemrum til Libanon i sommerferien for at besøge familien. I Libanon var vi aldrig nogensinde arabere – nej, vi var europæere. Og I Danmark var vi aldrig nogensinde danskere – nej, her er vi indvandrere, unge med anden etnisk baggrund, etniske minoriteter, nydanskere og nogle gange perkere, men aldrig bare danskere. Vi er generationen, som er vokset op uden identitet.

I lang tid var jeg overbevist om, at når vi fik en uddannelse og kom ud på arbejdsmarkedet, så skulle det hele nok ændre sig. Jeg var overbevist om, at det i virkeligheden var et spørgsmål om, at når vi rykkede os socioøkonomisk, så skulle vi nok blive en del af fællesskabet.

Lav tillid til egen kultur
Men jeg har taget grueligt fejl. For i dag står vi med en hel generation af unge, hvoraf mange er højtuddannede, taler flydende dansk og har engageret sig i civilsamfundet - og på trods af det føler de fleste sig fremmedgjorte og under konstant angreb. Det på trods af at for de fleste unge er der ingen konflikt imellem at være dansk og muslim eller at have en ekstra kultur med i bagagen.

Jeg tror, at landets politikere er langt mere optagede af diskussionen om danskhed end den almindelige dansker, for hvem grænserne er flydende og fleksible. Jeg er af den overbevisning, at det er udtryk for en ufattelig lav tillid til egen kultur og værdier, når man hele tiden forsøger at indsnævre og begrænse danskheden og adgangen hertil. Min tiltro til danskerne er heldigvis meget større.

Tarek Ziad Hussein debuterer 23. maj 2018 med bogen ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”, Gyldendal.

Forrige artikel Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Næste artikel Forfatter: Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken Forfatter: Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken