Tarek Ziad Hussein: Vi er generationen uden identitet

TEMADEBAT: Debatten om danskhed har primært handlet om alt det, vi ikke er. Det har efterladt en hel generation af unge nydanskere, som er født og opvokset i Danmark, men som føler sig fremmede i deres eget land, skriver Tarek Ziad Hussein.

Af Tarek Ziad Hussein
Jurastuderende, forfatter og debattør

Diskussionen om danskhed er gammel, men tog først for alvor fat med 00’ernes værdikamp. De seneste år er diskussionen taget til i styrke, og vi debatterer ugentligt danskhed og danske værdier. Nu har Ida Auken senest budt ind med et indspark i debatten med sin bog ”Dansk”.

Jeg har grundlæggende intet problem med, at man tager diskussionen. Men de seneste år har debatten om danskhed primært handlet om alt det, som vi ikke er, og det virker til, at politikere og meningsdannere er mere optagede af at definere danskhed så snævert som overhovedet muligt. Konsekvensen er, at vi i dag står med en hel generation af unge nydanskere, som er født og opvokset i Danmark, men som føler sig fremmede i deres eget land.

En generation uden identitet
I den seneste medborgerskabsundersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet svarer blot 24 procent af efterkommere, at de føler sig som danske, mens halvdelen føler sig som danskere med indvandrerbaggrund. Der er ingen tvivl om, at der i visse miljøer er store udfordringer, men vi har også svigtet som samfund, når disse unge føler sig fremmedgjort og sat uden for det etablerede samfund.

I min opvækst rejste vi med jævne mellemrum til Libanon i sommerferien for at besøge familien. I Libanon var vi aldrig nogensinde arabere – nej, vi var europæere. Og I Danmark var vi aldrig nogensinde danskere – nej, her er vi indvandrere, unge med anden etnisk baggrund, etniske minoriteter, nydanskere og nogle gange perkere, men aldrig bare danskere. Vi er generationen, som er vokset op uden identitet.

I lang tid var jeg overbevist om, at når vi fik en uddannelse og kom ud på arbejdsmarkedet, så skulle det hele nok ændre sig. Jeg var overbevist om, at det i virkeligheden var et spørgsmål om, at når vi rykkede os socioøkonomisk, så skulle vi nok blive en del af fællesskabet.

Lav tillid til egen kultur
Men jeg har taget grueligt fejl. For i dag står vi med en hel generation af unge, hvoraf mange er højtuddannede, taler flydende dansk og har engageret sig i civilsamfundet - og på trods af det føler de fleste sig fremmedgjorte og under konstant angreb. Det på trods af at for de fleste unge er der ingen konflikt imellem at være dansk og muslim eller at have en ekstra kultur med i bagagen.

Jeg tror, at landets politikere er langt mere optagede af diskussionen om danskhed end den almindelige dansker, for hvem grænserne er flydende og fleksible. Jeg er af den overbevisning, at det er udtryk for en ufattelig lav tillid til egen kultur og værdier, når man hele tiden forsøger at indsnævre og begrænse danskheden og adgangen hertil. Min tiltro til danskerne er heldigvis meget større.

Tarek Ziad Hussein debuterer 23. maj 2018 med bogen ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”, Gyldendal.

Forrige artikel Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Næste artikel Forfatter: Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken Forfatter: Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken
 • Anmeld

  Christian X

  RE Claus Sønderkøge

  Tarek, vi har lige hørt fremtrædende grønlandske selvstændighedspolitikere sige noget tilsvarende - de mener, at de aldrig kan eller vil blive som danskere - og de har ret:

  Mennesker er hverken født lige eller ens. Det er også årsagen til, at kommunisme, socialisme og lignende velmenende ideologier er på retur de fleste steder i verden.

  Vi har alle taget kultur som noget selvfølgeligt. Mange unge opfatter kultur som en snærende beklædning, som de vil frigøre sig fra. Men kultur er de færdselsregler, der sikrer, at vi trygt kan færdes uden at kollidere. Kultur er en nødvendig ramme for, at mennesker kan udfolde sig sammen, føle sig trygge og føle ”sig hjemme”…

  Kultursammenstød og manglende tilhørsforhold kan ikke løses, når store grupper søger ophold i anden kultur. Det kan kun ske med enkeltindivider, der fuldstændigt assimilerer sig – og det fordrer mange evner og kompetencer, som ikke er alle forundt.


 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Et ikke eksisterende begreb

  "Danskheden" er et ikke eksisterende begreb. Det er svært ikke at trække på smilebåndet efter at have læst Claus Sønderkøge's indlæg, han mestre til fulde ironiens kunst.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Til Tarek

  Hver gang du skriver ordet 'udfordringer', burde du -mener jeg - skrive 'trusler'. Du skrev:"I min opvækst rejste vi med jævne mellemrum til Libanon i sommerferien for at besøge familien. I Libanon var vi aldrig nogensinde arabere – nej, vi var europæere. Og I Danmark var vi aldrig nogensinde danskere"
  Ja, netop. Ingen vil noget anderledes. Når du blive 80 år, som vi andre, vil du have erfaret, at ingenting kan laves om! Ude er godt. Hjemme er bedst. Det`er der noget om, har jeg erfaret med glæde.
  Kulturer kan man ikke røre sammen som 10 forskellige farver, og dermed få en ny homogen FARVE. Hver kultur forbliver sin egen kultur. Hvis kulturer kunne tilpasse sig, respektere andre kulturer (så alle kunne være her), ville vi være fri for ghettoer. Jeg vælger, at være DER hvor kulturen, som jeg kender, passer mig. Jeg bor ikke i USA eller Rusland eller Nordkorea, og jeg kommer aldrig til det.
  Hvis èn kultur - som er vanvittig afhængig af sin egen religiøse 1000 årige udvikling -, som man IKKE VIL tilsidesætte, og som af samme grund IKKE VIL andre, men kun sin egen, har vi den evige ballade. Vi skriver 2018 !
  Vi ved nok. Vi har ændret begrebet om religioner fra at være realiteter til at være 'tro'. Andet kan det ikke være! Vi skriver 2018.
  JyllandsPosten - tror jeg nok -siger: Man skal ikke tro. Man skal vide.
  Her kan du læse om de gamle egyptere. De vidste heller ikke bedre:
  http://historienet.dk/civilisationer/egyptere/egyptiske-guder
  Vi har talt om Odin og Tor. Vi har talt om vikinger. jamen, jamen. DE vidste jo ikke andet dengang. De fjolser. Vi forstår videnskabeligt verdensrummet. Vi ved hvordan liv og død fungerer. Alt liv er baseret på fødekæden. (Den vil veganerne udslette). Respekt for at religioner har skabt kulturer! Kulturer bør trimmes til stadighed. Opgaven er at tilpasse sin kultur, så ingen skades (Det gælder også, når det drejer sig om at skære i raske børn med knive. Hold op med det!). Er du selv omskåret? Vil du omskære dine kommende drenge- og pigebørn? Husk, vi skriver 2018
  Hvorfor forlod i jeres udmærkede familie i Libanon (du behøver ikke at svare). Islam har altid været på tværs af europæiske RELIGIONER. Det kan ende katastrofalt. Du må være èn af dem, med stor viden, som skal til Libanon og reformere middelalderadfærd til moderne adfærd, for dem som ikke vil forblive i Libanon, men agter at rejse til Europa. I ca. 2060 vil der ankomme ca. 17 millioner afrikanere fra Afrika til Europa . Kaldes påbegyndte folkevandringer. Læs bogen af Jeanette Varberg, Moesgaard Museum:
  http://shop.moesgaardmuseum.dk/tickets/mennesket-har-altid-vandret/
  Hvad er det for en kultur som IKKE VIL andres kultur? Jeg er f.eks. en vantro! Passer ikke helt. Jeg er inkarneret ateist. Også lige så det basker.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Nu tales der om uendeligt mange fremtidsår for mennesker?

  Netop afdøde Stephen Hawkinds udtalte, at menneskets adfærd indebærer, at vi skal kalkulere med endnu KUN 100 år. Herefter vil der være andre forhold på kloden.
  Hvorfor faldt den udtalelse?

 • Anmeld

  Christian X

  PB

  Befolkningstilvæksten vil give flere problemer med miljø, klima, migration og konflikter.
  Menneskets evolution kan ikke følge med den teknologiske udvikling vi har sat i gang, derfor mente Stephen Hawking også, at vi får problemer med den teknologi, vi udvikler.

  Stephen Hawking var ikke den eneste, der mener ovenstående;
  Elon Musk og Bill Gates mener noget tilsvarende, men hvem tager sig af, hvad mere begavede mennesker mener...

 • Anmeld

  Knud-Erik Therkelsen · Grænseforeningen

  Tarek har en væsentlig pointe

  Da sønderjyderne i 1920 skulle stemme om deres tilhørsforhold til enten Danmark eller Tyskland, var det netop et enten-eller uden mellemtoner. Denne mangel på mellemtoner kendetegner tydeligvis debatten om danskhed.
  For det er umenneskeligt i et grænseland at aftvinge beboerne en entydig national stilling. I Sønderjylland var der også en gruppe, som identitetsmæssigt havde svært ved at tage stilling. Vi kaldte dem for "de blakkede" eller på tysk "Zweiströmige". At være blakket var bestemt ikke positivt, men nærmest udtryk for en fejl i dna-koden.
  I dag er der mange flere grænselande end det dansk-tyske, hvor forskellige kulturer mødes, og derfor er der idag mange flere mennesker med identitetsmæssige mellemtoner, som vi gammeldanskere med vores enten-eller tilgang har svært ved at se/acceptere.
  Det er ikke en fejl ved Tarek, men en fejl ved danskheden, som er kommet ud af trit med virkeligheden og de mange bindestregsidentiteter, som findes. Tarek har bestemt en identitet, problemet er bare at vi i vores danske historie og deraf afledte opfattelse af danskhed er totalt blinde for denne identitet. Men vores blindhed gør ikke, at denne identitet ikke eksisterer.

 • Anmeld

  Ghazaleh · Vejleder på Professionshøjskolen Absalon/Pædagoguddannelsen

  Hvorfor er det at man hele tiden har en trang til at markere sin etnicitet?! Nej, det er ikke alle som føler sig "udenfor"

  Det handler om hvordan man selv går ind til det i mødet med andre etniske danskere. Bestemte grupper af indvandrere føler sig ret hurtigt krænket, fordi de simpelthen har en krænkelseskultur, og de er hele tiden ret opmærksomme på hvordan danskere ser på dem, for derefter at markere deres egen etnicitet/rødder på en meget voldsom måde når de er sammen med dem. Hvorfor kan de ikke bare i mødet med danskere tale om andet end deres etniske minoritetsbaggrund? De er lige så meget selv med til at skabe det ved at markere sig!

  Et andet spørgsmål kunne også lyde, hvorfor vi har så mange unge offentlige debattører med anden etnisk baggrund som har en trang til at være talerør for andre indvandrere og generelt hele indvandrerområdet? Hvis de virkelig ser sig som danskere bør de heller ikke partout arbejde med det område. Så er ethvert andet område lige så interessant og vigtig, og værd at kæmpe for!

  Så nej, Tarek. Der er også mange indvandrere der er højtuddannede, taler flydende dansk og som ser sig som en del af samfundet. De føler sig i modsætning til den gruppe du taler om som en del af danskheden, og har ikke et behov for at italesætte "dansker/udlændinge", altså et "dem/os" diskurs hele tiden.

  Du løser ikke bare den problematik ved at italesætte det, men ved at have en ganske almindelig dagligdag hvor det hele ikke konstant handler om etnicitet. En dagligdag hvor du fuldt ud har accepteret Danmark som dit land og danskerne som dine landsmænd!

 • Anmeld

  Jørgen Casse · MA, historie

  Dankheden

  ’Hr’. Tarek Ziad Hussein!

  Hverken De eller Deres arts/trosfæller er blevet inviteret til Danmark! De har selv valgt Danmark. Hverken De eller Deres arts/trosfæller er specielt ønsket i Danmark.

  Det bør De gøre dem klart, som udgangspunkt.

  Hvis De og Deres arts/trosfæller ikke føler at De får den anerkendelse De selv mener Dem berettiget til, så står det Dem frit at vandre tilbage til der hvor De oprindelig kom fra, ingen vil lægge Dem hindringer i vejen, god tur!

  Hvis De og Deres arts/trosfæller derimod fortsat ønsker at vælge Danmark som Deres fremtidige hjemland, så er beskeden, ”Skik følge eller land fly”

  Når man ’invadere’ et andet land, med henblik på at ville opholde sig der på permanent basis, må kravet fra den til valgte nation være, at man assimilere sig med dens befolkning, dens skikke, dens vaner, dens påklædning, og opførsel. Med andre ord, at man falder ind med den oprindelige befolkning.

  Gør man ikke det, og til og med skejer ud, så opstår der det samme forhold som under den tyske besættelse af Danmark. Tyskerne i Danmark kunne meget nemt udpeges, grundet deres uniformering. De ønskede heller ikke at tilpasse sig de Danske normer og værdier.

  Gennem deres uniformering og brovtende optræden stigmatiserede de sig selv. Den selvsamme selvstigmatisering påkalder De og Deres arts/trosfæller sig i nutiden.

  De og Deres arts/trosfæller er som tidligere nævnt ikke tvunget til at opholde Dem i et land, hvis livsstil De så markant foragter. Og tilsyneladende så ofte finder anledning til højlydt at kritisere.

  De og Deres arts/trosfæller kan ikke tillade Dem at kritisere det land, den befolkning som har tilladt Dem husly, selv om tilladelsen måske er givet ud fra en misforstået humanisme.

  De og Deres arts/trosfæller må på alle områder, i det offentlige rum tilpasse dem, de her i landet gældende normer! Hvad De og Deres arts/trosfæller foretager Dem i deres respektive private omgivelser er resten at befolkningen uvedkommende.

  De og Deres arts/trosfællers evindelige brokken sig over deres selvvalgte opholdssted, fører ingen steder hen. Det må De og Deres arts/trosfæller se i øjnene.

  At De personligt ikke føler dem anerkendt i Deres eget land er ikke noget vi i Danmark kan påtage os skylden for, det er Deres egen sag, den må De selv løse. Det står Dem jo aldeles frit for, at drage did hvortil De måtte føle en større tilknytning. Sorgen herved er at ligne med krokodilletåre!

  PS: Det er europæerne der har bragt verden frem til det stade hvorpå den befinder sig i dag, ikke den mellemøstlige befolkning. Uden: vikingerne, en James Watt, en Stephenson, en Daimler, bdr. Wright, en Fulton, en Rudolf Diesel, en Bohr, en Edison, en H.C. Ørsted, en Alfred Nobel, en Gates/Allen, en von Braun , uden disse og mange mange andre europærer, var verden ikke kommet dertil hvor den er i dag. Uden grækerne og deres demokrati heller ikke et frit liv. Med andre ord: Europa skabte verden af i dag!
  Alt sammen noget som resten af verdens befolkninger nyder godt af hver dag!!!!!

  PPS: De amerikanere der er nævnt er Euroamericans!

 • Anmeld

  Torben Petersen · vælger & skatteyder

  Væbn dig med tålmodighed, Hussain...

  Hr. Hussain (citat):Jeg tror, at landets politikere er langt mere optagede af diskussionen om danskhed end den almindelige dansker, for hvem grænserne er flydende og fleksible."

  Godt 80% tilslutning i meningsmålingerne til borgerforslaget om udskydelse af omskæring af små medborgeres til det fyldte 18 år, vidner ellers som, at danskerne netop er ganske bevidste om, hvad der er dansk og hvad der ikke er. Op mod 50.000 mennesker har allerede haft deres NEM-ide oppe af lommerne og har støttet borgerforslaget...

  Christiansborg, derimod, vælger at negligere det folk de skulle repræsentere på Tinge og skyder spørgsmålet til hjørnespark - af frygt - med begrundelsen "at vi ikke ønsker at skabe os uvenner i udlandet"!

  Således vil en praksis, der ellers ved domstolene skulle håndteres som kvalificeret vold, kunne opretholdes i Danmark, netop fordi Christiansborg ikke er optaget af de borgerrettigheder som mine små kønsfæller har, til dels ikke at skulle reduceres til religiøse gidsler, uden reel religionsfrihed og dels uden at skulle skånes for den religiøse "gruppevoldtægt" som alt for mange systematisk udsættes for ved de ubegrundede, kirurgiske overfald.

  Så med Christiansborgs næsegruse beundring for allehånde gudedekreter - og i den aktuelle sammenhæng, racistiske diskrimination af forsvarsløse småborgere - mener jeg ikke hr. Hussain skal bekymrer sig voldsomt. Fremtiden tilhører dig og dine, Hussain - for der bliver rigtigt mange andre gudedekreter som Christiansborg ikke ønsker at afvise i fremtiden. For, man skulle jo nødigt skaffe sig uvenner i udlandet...som det forlyder fra Christiansborg.


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Danskhed

  Det er muligt at Tarek Ziad Hussein mener at vi er fjendske overfor "nydanskere med muslimsk baggrund", men er mange muslimer ikke selv medskyldige heri?.
  Hvis man ikke i moskeerne var så hårde i prædikerne i mod alt vestligt ville vi andre nok se lidt mildere på, netop, muslimer. Det er, for mange gængs opfattelse, at man bare kan dyrke sin tro synligt, samtidig med at man mener at andre, vi, skal bøje af for dette. Man forlanger særrettigheder på snart sagt alle områder. Det gælder undervisning i skolerne, det gælder det man må spise , også danskere, det gælder køns adskillelse , . f.eks. i svømmehaller. Og meget, meget mere. Alle disse særhensyn koster. Jeg tror at hvis muslimerne ville vise lidt mere tolerance over for os, og ikke bare gøre os til dhimmi kan det være at det også vil gå den anden vej. En overvejelse værd. Har jeg ret?.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Få dig en identitet Tareg ziad Hussein

  bliv dansker.
  Du kan sagtens.
  Du skal bare være en del af dansk kultur og støtte dansk kultur; så Er du dansker.
  Kom nu, du kan sagtens- alt islamofis og yallahgøgl, sig fra- bliv dansk, så kysser jeg dig, du er dansker- du deltager i 1000,års historie og vedholdenhed, så Er du dansk- kom til hjertet
  Altid tænk på tilhørsforholdet, det er ikke svært..
  Det er skide lige gyldigt , hvor du er født, hvis du er dansk i hjertet- så er du dansk!
  mvh

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Ringe trøst

  Hvis det at være dansk kun kan lade sig gøre på den selsingske og martinhenriksenske måde, er heller ikke jeg dansk, skønt jeg ingen problemer har med at få fornyet mit pas.
  Når jeg går i kirke, er det ikke for at bekræfte min danskhed, tværtimod, men for at udfordre/styrke? min tro. Tilfældigvis er jeg født ind i en kristen variant, så der har jeg mit udgangspunkt som menneske og aldeles ikke som dansker.
  Er der noget jeg nødigt spiser, er det flæskesteg og frikadeller, bortset fra fiskefrikadeller, alligevel er min danskhed aldrig blevet betvivlet, men det er måske en fejl?
  For som en hel del andre danskere er jeg jo i virkeligheden en 12. generations indvandrer.
  Forøvrigt, hvor havde den højt og falsk besungne danske kultur været i dag hvis ikke den var blevet beriget udefra? Eller se hvad der bliver tilbage af historien hvis udlændinge pilles ud af den?

 • Anmeld

  Jan T. · Ph.D. Pensionist

  Danskhed

  Hej Tarek,
  jeg forstår din frustration over konstant at skulle konfronteres med at du ikke er dansk nok. Men hvis du sammenligner med indvandrere verdcen over så er dine frustrationer nok universelle. Virkeligheden er vel at det tager flere generationer at tilpasse sig en ny kultur og som et andet indlæg fremhæver så kan man ikke studere sig til at blive "Dansk". Men hvad indebærer det at være dansk ? Er det Dansk Folkepartis opfattelse det skal måles på, så kan du godt glemme alt om at blive dansk for dig og dine efterkommere i lige så mange generationer som Martin Henriksen kan føre sin slægt tilbage i tiden. At du er muslim gør kun ondt værre :-) Problemet med debatten om Danskhed er at alle taler om det men der er lige så mange opfattelser af at hvad danskhed er som der er debattører. Og hvis du er involverer dig i samfundsdebatten eller læser nyheder og ser TV så er du virkelig kommet på en opgave. Personligt mener jeg at man er dansker når man har fået dansk statsborgerskab, taler godt dansk, efterlever og støtter ægte danske kerneværdier som demokrati, ligestilling mellem kønnene, tolerance (måske det kniber lidt for nogen) religionsfrihed, ytringsfrihed, og i øvrigt bidrager til samfundet ved at uddanne sig, forsørge sig selv og opdage sinde børn til gode samfundsborgere. Hvis du føler du lever op til disse værdier så skal du nok forsøge at finde accept i dit indre frem for at forvente accept fra alle de forskellige aktører der mener de har rettetn til at definere danskheden. Hvis jeg var indvandrer i Danmark ville jeg jeg blive dybt frustreret over at høre alt det klaphatteævl som indvandrere skal lægge øre til - hvis de iøvrigt synes de lever op til det der kan forventes af en Dansk statsborger. Men du kan måske trøste dig ved at hvis man som 20-årig københavner flytter til vendyssel så vil man som 70årig stadig være ham "københavneren", og stadig blive betragtet med en vis skepsis :-) Så mit råd til dig er at hvis du synes du lever et liv som en god dansk samfundsborger så lad være med at lade dig frustrere og find accepten i dit eget indre fordi du kan se dig i spejlet os sige til dig selv at du er en god dansk samfundsborger. Mere skal du nok ikke gøre dig håb om, og der er i virkeligheden "Nok ikke så ring' endda" !
  Op med humøret, der er mange etniske danskere som godt kan accpetere indvandrere som vil være en del af samfundet, også selv om de ikke drikker bajere og spiser flæskesvar. Personligt mener jeg der er grænser for hvor mange indvandrere fra fremmede kulturer som vi kan absorbere i det danske samfund. Men når man en gang har fået ophold og statsborgerskab og iøvrigt opfører sig som det sig hør og bør for en dansk statsborger så børe man ikke konstant udsættes for det evindelige kor af debattører som ikke engang er enige om hvad dansked er.. Eneste kur er nok desværre at vende det døve øre til. Held og lykke, men hvis du vil fortsætte med at debattere danskehed og integration så må du nok udvikle mere hård hud på udsatte steder :-)

  venlig hilsen
  Jan T.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Danskhed har intet med race at gøre,--- ikke længere. Så hvis det kan være en trøst, Hussein.....................


  Danskhed har kun med kultur at gøre.

  Den angelsaksiske kulturs anarkistiske vikingedel, der egoistisk tager hvad man vil have, når man vil, uddør nu langsomt.

  Den (engelske) angelsaksiske kulturs dominans begyndte i 1603 og kulminerer i 2020 , hvorefter den kun er på retur og endelig uddø i ca år 2400 svarende til 66,6x jupiters omløb.

  Ikke ved anglerne og sakserne, men ved semitterne.

  Anglere og saksere vil praktisk talt allerede være uddøde allerede år 2200.

  Med dem uddør også Ida Aukens nationalromantik, som har eksisteret siden 1603.

  Når noget står på toppen begynder det at krakelere, som vi nu ser med den engelske verdensdominans.

  Langsomt vil den nordiske ariske kultultur blive fortrængt af den semitiske kultur,( Ganske som kristus døde i den geografiske midte af den semitiske kultur ).


  Så hvis det kan være en trøst, Hussein, om et par generationer er det
  danskerne,der kan risikere at have en " ufattelig lav tillid til semitisk-dansk kultur og værdier, når de hele tiden forsøges at blive indsnævret og begrænset af den nye semitisk-danskheds kultur og adgangen hertil."

  Vores tiltro til semitterne kan heldigvis være meget større, hvis.....................


  Den fremtidige kamp om verdenskulturen vil derefter stå imellem den semitiske og den slaviske, hvor den semitiske vil have gennemsyret de lande, der idag er angelsaksiske.

  Vores materialisme kan risikere at blive overtaget ufordøjet og uforstået af den semitiske kultur til skade for hele verdensudviklingen.

  Derfor er det vigtigt at ariere og semitter kommer til en forståelse mellem hinanden af hvilken rolle arierne skulle have haft i verdensudviklingen inden vi uddør og semitterne overtager.

  Jyders , angleres , sakseres og germanernes vigtigste opgave var at erkende den åndelige verden gennem og i den materielle verden- ikke andet.

  Fører semitterne vores materialisme videre uden en rigtig erkendelse af den åndelige verden, som værtende synlig og erkendt i den materielle, vil verdens mennesker forblive korsfæstet til den materelle verden på en katastrofal nedgangsagtig måde.

  Vi lever i en overgangstid, hvor de to kulturere nødvendigvis må stå overfor hinanden som hinandens modsætninger.

  Når vi uddør vil I have 700 år til at rette op på vores fejltagelser-
  eller gøre dem meget værre!

  Go vind........... :)


  Nu Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Helt præcist 779 år fra år 2192 tilår 2971, Dit kriterie for ikke at opleve fællesskab er for forsimplet.

  - Hussein.

  Når du ikke oplever et fællesskab,

  så er det ikke fordi du er palæstinenser, men fordi de danske fællesskaber er ikke eksisterende eller blevet til pseudofællesskaber, fordi vi selv er i opløsning som familie, stamme, race og land, og endda som individer!

  Når der tales så meget om fællesskaber er det ganske simpelt fordi det ikke eksisterer længere.

  Som når der tales om demokrati,ytringsfrihed,solidaritet osv..........

  Når de værdier betvivles eller hyldes er det en konsekvens af deres ikke eksistens, en nostalgisk ønsketænkning, der nu og da bringes op kampagnemæssigt i en egoisme!

  Altså noget, der engang, måsk, havde et reelt indhold, men som vi nu forlængst har mistet!

  Dit kriterie for ikke at opleve fællesskab er er simpel.

  Men en hypoteses SIMPELHED kan aldrig være noget kriterium for en hypoteses sandhed!


  Et menneskes ansigt er den mest eftretrykkelige gendrivelse af alle arvelighedsteorier.
  Var der ikke andet end arvelighed ville det for længe siden være rodet sammen til en udtryksløs grød.
  Intet menneske ville da have et ansigt!

  I kan arve vores guldur, vores formue eller vores gamle støvler, men I kan ikke arve vores næse eller vores "musikalske" begavelse!

  Her behøves nye og andre begreber!

May taber afstemning om Brexit-aftale

May taber afstemning om Brexit-aftale

VIDEO: Tirsdag aften tabte Theresa May afstemningen i det britiske underhus om den Brexit-aftale, hendes regering har forhandlet på plads med EU. Se videoen og hør hendes reaktion på afstemningsresultatet her.