Her er årets vigtigste grønne sager

GRØN STATUS: Altinget.dk har samlet en oversigt over Folketingsårets vigtigste sager på de grønne områder. Næser, togfonde, naturkommissioner og fjernvarmekvaler prægede alle debatten. Få et overblik her.
Næsen til Martin Lidegaard kom efter lang tids debat om tilskud til solceller på private tage. Og solcellerne må som sådan sige at have domineret den grønne politik i Folketingsåret, der gik.
Næsen til Martin Lidegaard kom efter lang tids debat om tilskud til solceller på private tage. Og solcellerne må som sådan sige at have domineret den grønne politik i Folketingsåret, der gik.Foto: Colourbox.dk
Klaus Ulrik MortensenMorten ØyenPer Bang Thomsen

Klima- og energifolketingsåret startede planlagt med igangsættelsen af lovarbejde og flere analyser efter indgåelsen af energiaftalen i marts 2012. I løbet af efteråret blev det dog mere og mere tydeligt, at udbygningen af solceller ville overstige de politiske målsætninger – og dermed skabe et større hul i statskassen.

Partierne bag energiaftalen lavede derfor en ny solcelleaftale i november, som skulle begrænse udbygningen. Men sidenhen kom det frem, at inden solcelleloven blev vedtaget i december, kendte klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) og hans ministerium til et ”hul” i solcelleloven. Hullet gav mulighed for at koble solecelleanlæg sammen og dermed omgå lovens begrænsninger.

Siden har det vist sig, at der var endnu et ”hul”, som gav mulighed for at lave meget store anlæg på tage af erhvervsbygninger og landejendomme. Desuden kom det frem, at Energistyrelsen ikke havde givet oplysninger videre til ministeren før et samråd. Klima- og energiminister Martin Lidegaard fik en ”næse” af Folketingets Klima- og Energiudvalg for et meget utilfredsstillende forløb.

Klimaplan udskudt
Forløbet om solcellerne har fyldt meget i ministeriet, hvor arbejdet med regeringens klimaplan igen og igen er blevet udskudt. Klimaplanen skulle oprindeligt være blevet præsenteret inden årsskiftet og føre op til en klimalov i år. Nu er det forventningen, at klimaplanen bliver præsenteret efter sommerferien, mens en egentlig klimalov sandsynligvis først bliver næste år.


Energisparepakke
Boligminister Carsten Hansen (S) har gentagne gange forsøgt at nå til enighed med kredsen af partier, der står bag energisparepakken.

Aftalen skal sætte gang i energirenoveringer i private udlejningsejendomme blandt andet ved at ændre på, om udlejere kan hæve huslejen som følge af energirenoveringen. Alle Folketingets partier er med i aftalen, men der er uenighed om den præcise udformning af loven, og der har ikke været forhandlet om aftalen siden april.

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00