ABF: Socialdemokratiet overser glimrende løsning på høje boligpriser

DEBAT: For at sikre billige boliger har S valgt at fremme en nye boligform. Men målet bør hellere opnås ved at genindføre støtten til private andelsboliger, skriver landsformand i ABF Hans Erik Lund.

Af Hans Erik Lund
Landsformand i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)

Socialdemokraterne i København vedtog sidste weekend at fremme en ny boligform: medejerboligen.

Tanken med medejerboligerne er at etablere en statsstøttet nonprofitfond, som skal eje halvdelen af boligen for dermed at sikre billige boliger i København.

Tanken om en boligform, der placerer sig mellem de almene boliger og de private ejerboliger, og som har et bred folkeligt appeal, kan vi i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation kun bakke op omkring.

Men hvorfor vil Socialdemokraterne i København opfinde en ny boligform, når en velafprøvet form allerede findes? En boligform, som ovenikøbet allerede nu kan imødekomme det problem, medejerboliger prøver at løse?

En solid boligform
De støttede private andelsboliger er en glimrende løsning i forhold til at sikre billigere boliger. At genindføre støtten vil ikke engang kræve en lovændring, ligesom medejerboligen vil kræve.

Se blot på prisudviklingen på de allerede opførte støttede private andelsboliger. Den ligger væsentligt lavere end udviklingen på det øvrige boligmarked, så her er altså en solid og kendt metode til at holde priserne på boligerne nede.

Dertil kommer, at kommunerne også allerede nu kan stille kommunale garantier til stiftelseskapital og dermed sikre billigere låneforhold. Socialdemokratiet i København kan således ”bare sætte i gang” uden at skulle vente på et folketingsvalg, ny lovgivning eller Christiansborg. Værktøjet ligger klar i den kommunale værktøjskasse.

Gode intentioner
Socialdemokraterne i København vil sikre et bredt udbud af forskellige boligformer, og i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation forstår vi trangen til handling, for vi ser også med bekymring på de aggressive opkøb fra udenlandske kapitalfonde.

Men er der brug for nye og alternative varer på boligmarkedets hylder? Nej, det mener vi ikke! I stedet for bør man benytte de eksisterende muligheder. Når det er sagt, så synes Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, at det er positivt med nytænkning på boligmarkedet, og at Socialdemokratiets forslag bygger videre på en vigtig grundsten.

Nemlig andelsbevægelsens demokratiske principper, som vi i dag kender i både andelsboligerne og i de kooperative virksomheder.

Bekymringer for fællesskabet
Vi er dog samtidig bekymrede for, at det, som gør andelsbevægelsen stærk, nemlig fællesskabet, det fælles ejerskab og nærheden, vil stå meget svagere i medejerboligerne, når en organisation langt fra hverdagens udfordringer skal have størstedelen af bestemmelsesretten.

Derimod ser vi også en åbning i forhold til, at der med forslaget også åbnes op for at finansiere opførelser og erhvervelser af boliger over 50 år.

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation står vi gerne til rådighed for inspiration og forslag. Så kære socialdemokrater, brug nu de tallerkener, der allerede står i skabet, fremfor at opfinde nogle nye!

Forrige artikel Almene boligselskaber: Krav om papirpost er dyrt og dårligt for lejerne Almene boligselskaber: Krav om papirpost er dyrt og dårligt for lejerne Næste artikel Frank Jensen: Anlægsloftet bremser nye boliger til socialt udsatte Frank Jensen: Anlægsloftet bremser nye boliger til socialt udsatte