Aktører i byggeriet: Danmark skal sikre ambitiøse EU-mål for indlejret CO2 i byggematerialer

EU er på vej med en revision af bygningsdirektivet, der meget positivt adresserer indlejret CO2 fra byggeriet. Der er dog udsigt til svære forhandlinger, så danske politikere må arbejde målrettet for, at revisionen bliver ambitiøs nok, skriver en række aktører.

Revisionen af EU's bygningsdirektiv, der på vej i triologforhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet, risikerer at&nbsp;blive en tynd kop te, fordi flere medlemslande har indvendinger i forhold til at støtte direktivet, skriver Bjarke Møller, Lars Storr-Hansen m.fl.<br>
Revisionen af EU's bygningsdirektiv, der på vej i triologforhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet, risikerer at blive en tynd kop te, fordi flere medlemslande har indvendinger i forhold til at støtte direktivet, skriver Bjarke Møller, Lars Storr-Hansen m.fl.
Foto: Frederick Florin/AFP/Ritzau Scanpix

EU har som led i sin storstilede klimaplan sat fokus på CO2-reduktioner i byggeriet. Dette med god grund. Bygninger tegner sig nemlig for i omegnen af 40 procent af energiforbruget og 36 procent af CO2-udledningerne inden for EU's grænser. Derfor er det et område, som skal adresseres, hvis unionens klimamålsætninger skal nås.  

En væsentlig brik i dette er revisionen af EU's bygningsdirektiv  det såkaldte Energy Performance of Buildings Directive, EPBD. Kommissionen præsenterede tilbage i december 2021 et forslag til en revision af direktivet.  

Ambitionsniveauet er gennem det seneste års forhandlinger i parlamentet øget markant, hvilket vi blandt andet i Rådet for Grøn Omstilling og store del af den danske byggebranche har advokeret meget for.  

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybde med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00