Andelsformand: Nykredit har bragt andelshavere i økonomisk uføre

REPLIK: Nykredit har overbelånt og finansieret andelsboligforeninger, som økonomisk set var sminkede lig. Og nu risikerer andelshavere, at de efter konkurs ikke skal betale omkostningsbestemt husleje, men en højere husleje, skriver Lasse Larsen fra den konkursramte AB Duegården.

Lasse Larsen
Fhv. bestyrelsesformand, AB Duegården

Når nogen siger, at vi skal se fremad og ikke se på, hvad der gik galt, så er det fordi nogen vil skjule noget, som ikke ser så godt ud. Sådan er det med Curt Liliegreens indlæg 15. august.

Hele miseren skyldes, at Nykredit for cirka ti år siden overbelånte og finansierede andelsboligforeninger, som økonomisk set var sminkede lig.

Foreningerne skulle aldrig have været stiftet, de akkumulerede gæld fra første dag. De blev stiftet som led i den finansielle sektors strategi om at gældsætte flest muligt mest muligt, så den kan inddrive renter af gælden.

I mange andre andelsboligforeninger har foreningen og kreditorerne fundet en løsning, der gjorde det muligt at videreføre foreningen eller foretage en kontrolleret afvikling.

Nykredit har aldrig villet indgå aftaler, og denne strategi har nu båret frugt.

Arbejdsgruppe nedsat med falsk påstand
Dygtigt spin i pressen og massivt lobbyarbejde over for politikerne ser ud til at gøre det muligt for Nykredit at få lavet loven om med tilbagevirkende kraft, så andelshavere efter konkurs ikke skal betale omkostningsbestemt husleje, men en højere husleje.

Det er det, det hele drejer sig om.

Selvfølgelig skal man ikke finde sig i, at andelsboligforeninger truer med at gå konkurs. Hverken som politiker eller långiver.

Men hvis ret skal være ret, så var det Nykredit, der først truede en andelsboligforening med konkurs, hvis den ikke makkede ret og optog flere lån, så den kunne betale renter af sin gæld til Nykredit.

Erhvervsminister Brian Mikkelsens arbejdsgruppe er nedsat med en falsk påstand om, at der har været uansvarlig drift i andelsboligforeningers bestyrelser.

Nykredit og Danske Bank har tidligere forsøgt at tage hver sin andelsbolig til brugelig pant med samme påstand. Det er i begge tilfælde blevet afvist som grundløst af domstolene.

Arbejdsgruppen bestod udelukkende af parter, der alle er på samme hold: Nykredit, FinansDanmark, Erhvervsministeriet og ABF. ABF har aldrig gjort noget for nødlidende andelsboligforeninger og er tæt forbundet med Nykredit.

Nykredit og den finansielle sektor har i de sidste mange år forsøgt at forhindre andelsboligforeningerne i at få et opgør med deres kreditorer i retten.

Det kom endda så vidt, at Højesteret dømte Skifteretten i København "inhabil", fordi rettens eneste dommer havde konspireret med den finansielle sektors advokater med det formål at forhindre, at andelsboligforeningerne kunne få deres sager for domstolene.

Det store fupnummer
1. august 2017 kom Ankenævnet for Københavns Huslejenævn med en afgørelse: Efter konkurs skal de tidligere andelshavere betale den omkostningsbestemte husleje.

Alle har hele tiden vidst, at det var den gældende retstilstand. Derfor har den finansielle sektor og dens advokater udfoldet store bestræbelser på at sætte retssikkerheden ud af kraft. For at vinde tid har de rejst tvivl om alle love og regler.

Da det ikke lykkedes at vinde sagerne ved domstolene, har Nykredit allerede for flere år siden henvendt sig til regeringen og politikerne for at få lavet loven om.

Nykredit kan opnå meget højere salgspriser for de konkursramte andelsboligforeningers ejendomme, hvis køberne er sikre på, at lejerne betaler en høj husleje. Det reducerer Nykredits tab; de udenlandske kapitalfonde gør en god forretning; og de tidligere andelshavere, lejerne og boligsikringen (skatteyderne) betaler hele gildet.

I ethvert godt blufnummer er der altid en kerne af sandhed, som virker overbevisende og som fjerner tilskuerens opmærksomhed fra det, der egentligt sker.

Det er fremadrettet! Det passer ikke.

For alle de anslået 750 andelsboligforeninger over hele landet, som Nykredit har bragt i økonomisk uføre, betyder lex Nykredit, at andelsboligforeningerne overtager hele risikoen for ulovlig overbelåning, asymmetriske swap-aftaler og hvad man ellers kan komme på af numre i de sidste 10-12 år.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Lad os foretage en kovending i energipolitikken Dansk Byggeri: Lad os foretage en kovending i energipolitikken Næste artikel Brian Mikkelsens nye andelsboligregler kan starte konkursbølge Brian Mikkelsens nye andelsboligregler kan starte konkursbølge
  • Anmeld

    Bent Schmidt-Nielsen · Tidligere andelshaver.

    Hvem er gået konkurs?

    Vi skal huske at det ikke er den enkelte andelshaver der er gået konkurs, men foreningen. Der er ingen grund til en livslang forfølgelse af den enkelte. Vi er ramt nok allerede.
    Hvad sker der hvis et A/S går konkurs? Forfølges aktionærerne personligt eller nøjes de med at miste deres aktieværdi ligesom vi har mistet vores indskud og betalt en høj boligafgift lige siden stiftelsen? Måske er det ikke kun andelsboligloven der forsøges ændret, men også konkursloven.