BL til Københavns Kommune: Afskaf kommunale særregler om alment byggeri

DEBAT: Med åbningen for at bygge flere almene boliger i hovedstaden tager Københavns Kommune et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Særregler om alment boligbyggeri skal afskaffes, skriver Camilla Hegnsborg og Kaare Vestermann.

Af Camilla Hegnsborg og Kaare Vestermann
Formand og næstformand i 1. Kreds BL – Danmarks Almene Boliger

Midt i en valgkamp, hvor bølgerne går højt, har Mette Frederiksen netop tilkendegivet, at hun vil arbejde for, at Landsbyggefonden skal kunne bruge mange penge på renoveringsstøtte, så vi fortsat har tidssvarende og billige almene boliger.

Det var en dejlig nyhed.

Men der har også været en anden god nyhed, som næsten har listet sig ubemærket under radaren hos de fleste medier.

Københavns Kommune har nemlig offentliggjort, at man på en række punkter er parat til at ændre i reglerne, så det fremover bliver muligt at få bygget flere almene boliger i hovedstaden.

En international tendens
Set i et valgkampsperspektiv kan man godt undre sig over, hvor lidt de vigtige og borgernære emner fylder i debatten. Emner som eksempelvis hvorfor det skal være så svært at få en bolig i de store byer, som er til at betale for folk med små, lave eller bare helt almindelige indkomster. Og hvorfor det skal være næsten umuligt i en by som København?

I den udstrækning, at prisen på at bo er styret af markedskræfterne, så er det, vi ser i København jo en afspejling af en international tendens, som man næppe kan lovgive sig ud af.

Andelsboliger er heller ikke længere et prisbilligt alternativ. Tilbage står så de almene boliger, der som bekendt er nonprofit, og hvor huslejen alene er bestemt ud fra omkostningerne ved at opføre og drive boligerne.

Problemet er bare, at den almene sektor må melde "alt optaget" som i "fuldstændigt absolut optaget" – ikke alene i København, men i hele hovedstadsregionen.

Presset på almene boliger er gigantisk i København, hvorfor det eneste fornuftige svar er at få bygget flere almene boliger dér, hvor der er allermest brug for dem.

Planloven er ikke nok
For nogle år siden blev en revision af planloven vedtaget med et bredt flertal i Folketinget.

I Kreds 1 i BL – Danmarks Almene Boliger kæmpede vi hårdt, i øvrigt sammen med Københavns Kommune, for den såkaldte 25 procents-regel.

Det vil sige kommunens ret til at reservere op til 25 procent almene boliger i nye byområder. Den regel kom med i planloven, men indtil videre har det vist sig, at den ikke har resulteret i helt så mange nye almene boliger, som man havde kunnet håbe på.

Det er der flere årsager til, men nogle af årsagerne har bundet i, at Københavns Kommune selv har sat visse benspænd op, som har besværliggjort, at der for alvor kom gang i arbejdet med at få opført betalelige boliger i København.

Det er forhindringer, som vi i BL's Kreds 1 i samarbejde med Københavns Kommune har forsøgt at få lempet. Og så er vi tilbage til den gode nyhed, som vi nævnte indledningsvis:

På to punkter ændrer kommunen nemlig praksis:

  • Tidligere har man kun anvendt kravet om 25 procent almene boliger i skoledistrikter, hvor der i forvejen var under 20 procent almene boliger. Nu er er grænsen sat ved 30 procent, og dermed vil planlovens bestemmelse kunne bruges i tre fjerdedele af Københavns skoledistrikter.
  • Desuden har kommunens teknik- og miljøforvaltning ændret på en række andre retningslinjer, som efter kommunens egne beregninger betyder mulighed for op til 140 flere almene boliger årligt.

Vi skal kvittere for disse initiativer, som er gode og fornuftige og nogle vigtige skridt i retning af at sikre, at København ikke kun er for folk med store tegnebøger og pensionsopsparinger.

Endnu et stykke vej at gå
Men, for der er et "men", BL 1. kreds håber, at Københavns Kommune også vil gå videre i forhold til at afskaffe kommunale særregler, som fordyrer alment byggeri, som der aktuelt forhandles om.

Det gælder eksempelvis en række regler i det såkaldte Miljø- og Bæredygtighedskatalog, der opstiller 23 særkrav til den almene sektor i nybyggeri og renovering af almene boliger.

Opfordringen til Københavns Kommune er derfor: Fortsæt i samme retning – og tag nogle flere skridt. I BL's Kreds 1 er vi som gode samarbejdspartnere med jer hele vejen.

Forrige artikel Ejendomdanmark: En hård Brexit kan få store konsekvenser – også for Danmark Ejendomdanmark: En hård Brexit kan få store konsekvenser – også for Danmark Næste artikel Ingeniører: Stil klimakrav til nybyggeri Ingeniører: Stil klimakrav til nybyggeri