Byernes diplomater åbner døre i Bruxelles og resten af verden

FORSKNING: Kommuner og regioner begår sig stadig mere selvsikkert som lobbyister og diplomater i såvel EU som andre dele af verdenen. Og ’bydiplomatiet’ er kommet for at blive, lyder det fra professor i statskundskab.

Udenrigspolitik er i stadig stigende grad blevet et lokalpolitisk anliggende. I hvert fald er såvel kommuner som regioner, både hver for sig og i fællesskab, blevet stadigt mere aktive på den internationale scene.

Det er budskabet fra statskundskabsprofessor Martin Marcussen fra Københavns Universitet, der som redaktør for et temanummer af tidsskriftet ’Økonomi og Politik’ retter fokus på såkaldt ’bydiplomati’.

En overset disciplin inden for dansk forskning, men ikke blandt lokale og regionale politikere og embedsmænd.

Login