Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer

DEBAT: Flere passagerer fravælger togstationer, fordi de er utrygge. Det er alvorligt, at de fravælger dele eller hele den kollektive transport på grund af utryghed, mener Dansk Erhverv og Passagerpulsen.

Af Laura Kirch Kirkegaard og Jesper Højte Stenbæk
Afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk og fagchef for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv

Vi står over for en kæmpemæssig klima- og miljøudfordring, hvis vi skal efterlade vores klode til vores børn og børnebørn i en tilstand, som vi kan være bekendt.

Det gælder ikke mindst på transportområdet, der i Danmark er ansvarlig for mere end 25 procent af CO2-udledningen.

Der er ikke én løsning, der kan gøre transportsektoren grøn, men én ting er sikkert: Den kollektive transport er en vigtig brik i det grønne puslespil.

Hvis den kollektive transport skal opfylde sin rolle i den grønne omstilling, skal den være noget, som vi har lyst til at vælge til.

Den skal køre til tiden, være hurtig og være nem at finde ud af. Og så skal vi føle os trygge og velkomne.

Under afvikling - ikke udvikling
Her spiller stationerne en vigtig rolle. Stationen er ansigtet på den kollektive transport. Det er her, hvor vi står på, af og venter, når der er forsinkelser, og det er stationen, der binder vores rejse sammen på tværs af bus, cykel og tog.

Samtidig er det at ligge tæt på en station vigtigt for mange virksomheder. Det betyder, at medarbejderne har nemmere ved at komme til og fra arbejde, og at kunderne har nemmere ved at komme frem.

Desværre er mange stationer under afvikling snarere end udvikling. Toiletter og kiosker lukker, bygninger står tomme, og vedligeholdelsen halter. Og det er en skam, for det giver et dårligt indtryk af den kollektive transport, og det gør passagererne utrygge.

En undersøgelse fra Passagerpulsen viser, at hver fjerde passager har følt sig utryg på stationen inden for de seneste seks måneder. Den største årsag til utryghed er asocial adfærd fra andre passagerer, men også dårlig belysning, mangel på personale, haltende vedligehold og gangtunneller skaber utryghed.

Flere af de passagerer, som vi har interviewet, giver udtryk for, at de ofte fravælger stationer, fordi de er utrygge. Det er alvorligt, hvis man fravælger dele eller hele den kollektive transport på grund af utryghed.

Heldigvis er der gode muligheder og potentiale for at puste nyt liv i stationerne og løfte trygheden og oplevelsen af at rejse med kollektiv transport. Og erhvervslivet kan spille en vigtig rolle.

Stationen som samlingspunkt
De gamle stationsbygninger er ofte smukke og rummelige, de er placeret midt i byen, og der passerer mange mennesker forbi hver dag. Derfor er stationen et oplagt udstillingsvindue i byrummet for små iværksættere, der vil drive café, butik eller noget helt tredje.

Tidligere var stationen i både større og mindre byer ofte et centrum og et samlingspunkt. I en situation, hvor klimaudfordringen kalder på, at vi revitaliserer den kollektive transport, er det oplagt, at de bliver det igen.

Lad os gøre stationen til et sted, hvor vi kan købe ind, få repareret cyklen, tage på café eller gå til kortspil. Gør stationen til et sted, der gør, at vi føler os velkomne som passagerer i den kollektive transport – i stedet for et sted, som vi helst vil væk fra hurtigst muligt.

Der er heldigvis gode eksempler flere steder, blandt andet som følge af DSB's indsats 'Nyt liv på stationerne'.

På Sorø station har iværksætterparret Mette Stentoft og Thomas Skotte Stentoft åbnet caféen Skotte & Stentoft, der sælger mad, drikke og kvalitetsprodukter, ofte med brug af lokalt producerede fødevarer. Caféen er desuden blevet til et lokalt kulturhus med yoga- og tangoundervisning og påske- og julemarkeder.

Et andet eksempel finder vi på Fruens Bøge station på Fyn, hvor iværksætter Kåre Loll har åbnet Velodrom Kaffebar, der i samarbejde med et lokalt risteri leverer kaffe af høj kvalitet til både togpassagerer og lokale.

Vi opfordrer togselskaber, Banedanmark, kommuner og Folketing til at udbrede succeshistorierne og få lavet en strategi for at udvikle Danmarks stationer i samarbejde med iværksættere, foreninger, fonde med flere.

Lad udviklingen af lokalsamfundene og tryg, klimavenlig transport gå hånd i hånd. Det kommer os alle til gode.

Forrige artikel Byggecentre: Regeringen skal stille klimakrav til byggebranchen Byggecentre: Regeringen skal stille klimakrav til byggebranchen Næste artikel Arkitektforening: Blandede byer kræver koordineret styring og planlægning Arkitektforening: Blandede byer kræver koordineret styring og planlægning