Debat: Valget kan stå mellem en metro og bevarelsen af Amager Fælled

DEBAT: Københavns Kommune skal finde godt og vel 2 milliarder kroner, hvis man vil bevare Amager Fælled, skriver Per Henriksen, tidligere politisk rådgiver. 

Af Per Henriksen
Tidligere politisk rådgiver

Det er værd at notere sig, at gældsnedskrivningen i By & Havns seneste langtidsbudget, i perioden 2016-2020, svarer nogenlunde til den ekstra-regning, By & Havn mener, der skal betales (på den ene eller anden måde), hvis Københavns Kommune beslutter ikke at bebygge Amager Fælleds strandenge (~2 milliarder kroner).

En beslutning, Københavns borgerrepræsentation som bekendt endnu ikke har truffet, men hvor provenuet er medregnet i By & Havns langtidsbudget.

Finansminister Kristian Jensen (V) og Transportminister Ole Birk Olesen (LA) gjorde det meget klart på det åbne samråd den 18. januar 2018, at den kraftige gældsætning i By & Havn var Københavns problem, med henvisning til det kommunale selvstyre, og at Regeringen ikke mente, at der var noget mellemværende mellen Regeringen og Københavns By & Havn, hvis indgåede aftaler blev holdt.

Aktuelt betyder disse aftaler, at der bygges på Amager Fælled.

Regeringens position er altså, at man ikke vil tillade, at København helt eller delvist gældsfinansierer en opgivelse af byggefelterne på Strandengene med en yderligere ufinansieret gældsætning af By & Havn – hvilket man godt kan forstå, når man læser By & Havns langtidsbudget.

Regeringen har heller ikke nogen planer om at 'hjælpe' København økonomisk, da det for eksempel vil betyde, at Finansministeriets beregnede 'økonomiske råderum' frem mod 2025 bliver mindre (færre skattelettelser med videre). Regeringen har ifølge By & Havns vedtægter vetoret (§ 7.2) overfor ændringer i aftalegrundlaget. 

Et speget økonomisk forhandlingsspil
Så København må selv finansiere de godt 2 milliarder kroner.

Enten ved at finde alternative kommunale byggegrunde, som man kan forære til By & Havn – eller gennem et direkte kapitalindskud i selskabet fra kommunekassen. 

Meget tyder på, at Venstre, de Konservative og Liberal Alliance og måske også Dansk Folkeparti i borgerrepræsentationen (i alt 13 mandater ud af 55) sandsynlig vil fastholde, at der SKAL bygges på Strandengen, hvis det ikke er muligt at bygge på Camping-grunden (den gamle losseplads!). 

Socialdemokratiet har med 15 mandater lige bestemt flertal sammen med V+K+LA+DF. 

Og de Radikale, SF, Alternativet og Enhedlisten har lige bestemt ikke et blokerende flertal (i alt 27 mandater).

Derfor er der lagt op til et meget speget økonomisk forhandlingsspil:

Kan Socialdemokratiet og Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten blive enige om, hvordan man skaffer de godt 2 milliarder kroner? Tilsammen har de 5 partier 42 mandater, men selv hvis Enhedslisten ikke er med er der et flertal på 31 mandater.

Omvendt hvis Dansk Folkeparti (3 mandater) ikke kan støtte en fastholdelse af indgåede aftaler (om at bygge på Amager Fælled), har S+V+K+LA ikke flertal. Dansk Folkeparti vil dog nok betinge sig, at en løsning ikke får betydning for byens pensionister. 

Den mest oplagte løsning
... er at stoppe byggeriet af metroen til Sydhavnen. Dermed afløftes en øget gældsætning af By & Havn på 5-7 milliarder kroner (2014-priser) eklusiv 'Sunk Cost' (6,6-8,6 milliarder kroner inklusiv Københavns Kommunes indskud på 1,7 milliarder kroner jf. Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen).

Dette vil betyde en markant forbedring af By & Havns langtidsbudget og sandsynligvis betyde, at gælden kan tilbagebetales som forudsat i bemærkningerne til Lovgrundlaget (L 158), hvoraf det fremgik i 2007: "I det nuværende likviditetsbudget vil selskabet (By & Havn, red.) således blive gældfrit i 2035 med de nuværende forventninger til efterspørgsel og priser på arealer i København".

Men det vil også betyde, at der er mulighed for, at kommunen fremadrettet stiller krav om 25 procent almene boliger i By & Havns nybyggeri. 

En historisk kamel
Dette mener hverken Finansministeriet eller Transportministeriet, at der er mulighed for i dag. 

Men en opgivelse (eventuelt midlertidig) af Sydhavnsmetroen vil være en meget "stor kamel at sluge" for Frank Jensen. Han har kaldt 'Principaftalen om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen' for intet mindre end en "historisk dag for København".

Men ikke desto mindre står valget mellem metro til Sydhavnen – eller friholdelse af Amager Fælled for bebyggelse, 25 procent Almene Boliger i nybyggeriet, flere grønne åndehuller og en begyndende afmontering af den gigantiske "gældsbombe", som tikker under byen. 

Men lad os slutte med et GRUK fra Piet Hein:

The noble art of losing face 
may some day save the human race 
and turn into eternal merit 
what weaker minds would call disgrace.

Forrige artikel Debat: Man kan ikke straffe sig til integration Debat: Man kan ikke straffe sig til integration Næste artikel Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen
 • Anmeld

  Birger Andersen · Aktiv for Strandpark og Kløvermarkens beavarelse mv.

  En måned efter tiltrædelse

  Der er 3½ år til næste valg til Borgerrepræsentationen - de nyvalgte har lige sat sig til rette. De garvede og genvalgte fører an i beslutninger.
  Lad os både bede til og håbe på, at byens råd tager gode beslutninger - men allerede efter en måned tegner det ikke "lovende" for de nyvalgtes dømmekraft.
  Fri os fra "dårlige undskyldninger" i næste valgkamp - de folkevalgte var advaret. Lad os til sidst tænke positivt i det fortsatte håb om Strandengens trods dårlige odds bliver bevaret.

Ny bog advarer mod energivenlige vinduer

Ny bog advarer mod energivenlige vinduer

KULTURARV: Bygningskultur Danmark kommer med en række anbefalinger til energieffektiviseringer, der ikke går på kompromis med bevaringsværdige bygningers æstetik i ny guidebog.