DI Byg: Vi skal reducere energiforbruget i bygninger

DEBAT: Det er afgørende for CO2-reduceringen, at puljen til energieffektivisering i bygninger bliver større med den kommende klimaplan, skriver Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Af Elly Kjems Hove
Branchedirektør i DI Byg

Regeringen har i sit forslag til finanslov for 2019 afsat én milliard kroner til initiativer, som kan begrænse belastningen af klimaet.

Pengene skal være med til at sikre, at vi kan nå vores forpligtelser inden for landbrug, bygninger og i transportsektoren.

I juni vedtog alle Folketingets partier en ny og ambitiøs energiaftale for perioden frem mod 2030. Politikerne ønsker blandt andet, at det danske samfund bliver langt mere energieffektivt, end det er i dag. Den nye pulje på en milliard kroner skal bruges til at fremme energieffektiviseringer og nedsætte el-varmeafgiften.

DI Byg ser gerne, at puljen til energieffektivisering i bygninger bliver større med den kommende klimaplan.

Ambitionen bør være, at vi reducerer energiforbruget i bygninger med 9 PJ/år frem mod 2030. Det svarer til 30 procent af det endelige energiforbrug i Danmark uden transport.

Vi skal effektivisere energiforbruget i bygninger
CO2-udledningen fra bygningerne er lille sammenlignet med udledningen fra landbrug og transport. Men vi kan gøre meget for at mindske klimaaftrykket i fremtidens i byggeri.

Det er oplagt at se på løsninger og produkter, som kan være med til at effektivisere energiforbruget. Øget energieffektivitet er nemlig afgørende for, at vi får reduceret CO2-udledningen.

Det gælder om at vælge de rette løsninger, så vores bygninger er sunde for brugerne og effektive i drift.

Vi skal tage fat i ældre bygninger
Når man ser på de mange kraner, der præger landet – især storbyerne – er det tydeligt, at der bliver bygget mange nye bygninger. Her er det let at inkludere moderne og intelligent teknologi, der styrker energieffektivitet og klimaet allerede fra første streg på tegningerne.

Størstedelen af den danske bygningsmasse er dog af ældre dato. Kun cirka to procent af byggeriet bliver fornyet hvert år.

EU's Bygningsdirektiv (Energy Performance Building Directive) lægger op til, at alle medlemslande skal udarbejde og implementere en langsigtet renoveringsstrategi, der er rettet mod de ældre bygninger.

Det er oplagt at tage fat på disse bygninger, da resultatet vil være tydeligt.

Vi mener, at de danske politikere bør lægge en ambitiøs plan frem for renoveringen af de ældre bygninger, som kan tjene til inspiration for andre lande.

Den nye pulje til energieffektiviseringer og en renoveringsstrategi bør være hjørnestenene i klimaplanens afsnit om byggeri.

Tre initiativer til energieffektivisering 
Men der er meget mere at komme efter i byggeriet, hvis man også inddrager produktionen af byggematerialer, opførelse og renovering af bygninger og ikke mindst driften af bygninger.

Vi kan begynde med at lave et katalog med initiativer, hvor vi kan analysere klimaeffekten.

Formålet er også at give Danmark en førende position som leverandør af løsninger til ressourcebevidst byggeri.

Det kan for eksempel være:

  • Øget brug af nye og lette materialer som blandt andet træ. Det vil reducere CO2-udledningen, men kræver, at det nuværende regelgrundlag bliver revideret, så vi bliver bedre til at anvende nye løsninger på en tilstrækkelig sikker måde. 
  • Bygningerne skal være smartere. Teknologi og digitalisering styrker bygningen i alt fra byggefasen til driften. Klog og smart brug af teknologi kan optimere energi- og ressourceforbruget både i byggeriets produktionsfase, opførelsesfase og driftsfase.
  • Intelligente udbud baseret på totaløkonomi. Ved at indregne drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne af et byggeri helt fra begyndelsen er der enorme besparelsespotentialer. Det er velkendt, at anskaffelsessummen udgør en beskeden del af et byggeris levetidsomkostninger.

Hertil kommer regeringens nyligt lancerede strategi for cirkulær økonomi, som giver mulighed for mere langsigtede og høje ambitioner om bedre ressourceudnyttelse i byggeriet.

Byggeriet er klar til at hjælpe med at passe på vores klima.

I DI Byg er vi overbevist om, at vi kan nå meget langt, hvis opmærksomheden bliver rettet mod energieffektiviseringer og udviklingen af nye løsninger.

Forrige artikel Underholdningsorkester: Brug kulturen som løftestang for de boligsociale områder Underholdningsorkester: Brug kulturen som løftestang for de boligsociale områder Næste artikel Borgmestre: Hjælp os med at skabe fremtidens København Borgmestre: Hjælp os med at skabe fremtidens København