Kritik af halvering af byfornyelsesmidler

BYFORNYELSE: En stor nedskæring på byfornyelse møder kritik fra kommunerne og Socialdemokratiet. Dansk Folkeparti mener, at pengene bruges bedre på ny jobpræmie, som kan gavne netop kommunerne.

En halvering af midlerne til byfornyelse de næste to år møder kritik fra flere sider. Både kommunerne og Socialdemokratiet revser regeringen og DF. Socialdemokratiet endte dog med at stemme for forslaget i Folketinget.

Halveringen af midlerne – og en åreladning på 206 millioner kroner fra uforbrugte midler til byfornyelse – skal finansiere den såkaldte jobpræmie til langtidsledige, som kommer i job.

Både land- og bykommuner kritiserer nedskæringen, som rammer byfornyelse i både de små og store byer. Derfor har KL også indtrængende anmodet regeringen om at trække nedskæringen tilbage.

Login