KAB: Almene boliger kan løse udsatte borgeres udfordringer

DEBAT: Vi hilser socialdemokraternes forslag om permanente sociale investeringsprogrammer velkommen, for der er brug for en målrettet og koordineret indsats mod velfærdssamfundets sociale udfordringer, skriver Jens Elmelund, direktør i KAB.

Af Jens Elmelund
Administrerende direktør i KAB og forhenværende socialdirektør i Københavns Kommune

Altinget omtaler 17. august 2018 nogle meget spændende tanker fra Socialdemokratiet om at ændre principperne for satspuljemidlerne fra midlertidige enkeltbevillinger til permanente sociale investeringsprogrammer.

Det er reel nytænkning med meget spændende perspektiver.  

Der er fortsat store sociale udfordringer i Danmark. Og det på trods af, at vi bruger mange milliarder kroner hvert år på social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Måske vi kunne få mere ud af pengene?

Den danske velfærdsmodel er relativt god til at spænde et socialt sikkerhedsnet ud under de personer og familier, som af forskellige årsager ikke kan forsørge sig selv.

Den forhindrer til gengæld ikke, at cirka otte procent af en årgang ender med et liv i udkanten af samfundet – afhængig af sociale ydelser. Med store konsekvenser – ikke bare for den enkelte, men for os alle. Det koster nemlig samfundet flere hundrede milliarder kroner årligt.

Mere end bare boliger
En stor og stadigt stigende andel af de socialt udsatte bor hos os i den almene sektor. Hos os i KAB-fællesskabet.

I den almene sektor sikrer vi ikke bare gode boliger, der er til at betale. Vi ser det som vores opgave at skabe rammerne for det gode liv. Vi tager derfor også ansvar for at hjælpe vores udsatte beboere til et godt og udviklende liv i en bredere forstand.

Vi samarbejder tæt med kommunerne og de frivillige organisationer i mange forskellige projekter, der skal styrke livskvaliteten for vores beboere og bryde den negative sociale arv i de socialt udsatte familier.

Lektiecaféerne er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at rykke indsatserne ud i boligområderne og tættere på de udsatte borgere. Det samme gælder indsatser over for borgere, som har fysiske og psykiske udfordringer, for eksempel ensomhed, som hvert år koster samfundet tocifrede milliardbeløb.

Permanent indsats vil give ro og sammenhængskraft
Vi er mange, der gør en stor indsats for at sikre vores velfærdssamfund. Vi yder en engageret, professionel indsats i rigtig mange projekter.

Med permanente sociale investeringsprogrammer direkte på finansloven får vi en meget større mulighed for at målrette og koordinere vores indsats. Vi får mulighed for det lange, seje træk, der skal til. Og vi kan bruge midlerne til indsatserne i stedet for til bureaukratisk administration.

Til dokumenteret glæde for den enkelte. Til dokumenteret glæde for os alle.

Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Ensomheden blandt de ældre skal reduceres. Den fysiske og psykiske helbredstilstand skal forbedres. Det sker ikke over natten.

Men for mig er der ingen tvivl om, at permanente sociale investeringsprogrammer vil give os den ro og den sammenhængskraft, vi skal bruge for i fællesskab at skabe resultater.

Forrige artikel Sophie Hæstorp: Lovforslag om erhvervsfremme kan få modsat effekt Sophie Hæstorp: Lovforslag om erhvervsfremme kan få modsat effekt Næste artikel Alternativist: Ambitiøse byer bremses i at skabe ren luft Alternativist: Ambitiøse byer bremses i at skabe ren luft
  • Anmeld

    Ulla Andersen · cand.scient.pol.

    Der er INTET sikkerhedsnet og billige boliger reserveres til folk med arbejde!

    Kære Jens Elmelund. Hvem regner du for "udsatte personer" - hvem er det du så gerne vil hjælpe. I gamle dage var boligpolitik en del af socialpolitik. Kompromisset var gode billige lejeboliger samtidig med gode forhold for boligejere. Det løftede kvaliteten. I dag har vi det mest asociale udstødelsessystem med et kapitaliseret boligmarked. Da man ikke kan leve 3 personer for én dagpengesats og kommunerne ikke lever op til deres forpligtelse om at anvise billige bolige er man henvist til hjemløshed eller nedlagte rømmer, hvor kapitalmænd kan tjene penge på selv den mest uhumske bolig. Måske er løsningen en understøttelse man kan leve af - så man undgår hjemløshed - og en anstændig ikke-exkluderende tilgang til vores børn.

Bolignørden tjekkede ind i sit drømmeministerium

Bolignørden tjekkede ind i sit drømmeministerium

OVERDRAGELSE: Danmarks nye boligminister vil genoplive en boligpolitik baseret på gamle socialdemokratiske dyder. Grundopskriften er blandede byer og et opgør med provinsens Låsby-Svendsen-typer.