Knud Vilby: Skizofrent ghettoudspil gør forskel på Hellerup og Gellerup

KRONIK: Regeringens tvangsdemokratisering af børn fra etårsalderen og forslaget om at indføre særlige strafzoner går stik imod værdierne i Bertel Haarders Danmarkskanon, skriver Knud Vilby. 

Bertel Haarder talte grundlovsdag i Greve om, at vi ikke vil have ”huller i det nationale fællesskab”. Derfor stiller vi kærlige krav til ghettofamilierne for at sikre børnene sproglig og kulturel oplæring, så de ikke – ligesom forældrene – ender i et ”udenforskab”. Det er ikke særlig liberalt, men det er nødvendigt, siger Haarder.

Pyt med, om det er liberalt eller ej. Det er ikke hovedproblemet. Bertel Haarder siger jo mange ting. Og et af hovedproblemerne er, at det kun er halvandet år siden, Bertel Haarder som tidligere kulturminister stod fadder til en Danmarkskanon over danske værdier, som blandt andet handlede om lighed.

Hvad blev der af lighed for loven?
”Kønslig ligestilling” og ”lighed for loven” er to af de centrale danske værdier ifølge Haarders kanon. Ved præsentationen talte Haarder om, at der er områder, hvor vi aldrig må gå på kompromis, og han fremhævede selv kønslig ligestilling. Men hvad med lighed for loven? Er det bare sådan en kompromisting, der er fin i skåltalerne, men ikke i virkeligheden?

Login