Lederne: Udvid boligjobordningen for at styrke kvinders karrierer

DEBAT: Det begrænser kvinders løn- og karrieremuligheder, at familiefædre pendler mere end mødrene. Udvidet boligjobordning kan udviske kønsforskellene, skriver Ledernes politiske konsulent.

Af Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent, Ledernes Hovedorganisation

I gennemsnit arbejder familiefædre 25,5 kilometer fra deres bopæl, mens mødrene kun har 17,4 kilometer til arbejde.

Det giver en forskel på otte kilometer hver vej – eller 16 kilometer i alt hver eneste arbejdsdag. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik for afstanden mellem hjem og arbejdsplads for forældre i børnefamilier.

Tallene er imidlertid ikke et udtryk for, at mødrene ikke gider den ekstra transporttid. De er derimod et udtryk for, at kvinderne i højere grad end mændene tager hånd om børn og hjem og derfor oftere end mændene træffer beslutninger, som understøtter familielivet – som eksempelvis at afholde sig fra lange afstande til jobbet.

Men det kan desværre også holde dem tilbage i karrieren. I dag arbejder langt flere kvinder end mænd på deltid. Og kvinder tjener generelt mindre end mænd, hvilket også gælder de kvindelige ledere.

Samtidig mener markant færre kvinder end mænd, at et lederjob er foreneligt med et familieliv. Det skal vi have lavet om på, hvis vi skal se flere kvinder forfølge en lederkarriere i dansk erhvervsliv.

Skab mulighed for hjælp i hjemmet
Derfor mener vi hos Ledernes Hovedorganisation, at man bør udvide boligjobordningen, så familier kan få større skattefradrag til køb af hjælp i hjemmet. 

Det bør være muligt, at hver voksen i husstanden skal kunne trække 40.000 kroner fra i skat til serviceydelser derhjemme, og fradraget bør øges til 50 procent fra de nuværende 26 procent. Derudover bør fradraget straks trækkes fra i prisen på ydelsen og ikke først gives i forbindelse med skatteopgørelsen. 

Det vil gøre det mere attraktivt at købe hjælp i hjemmet og dermed aflaste børnefamilierne, så begge forældre har bedre mulighed for at gøre karriere.

Mindske skævvridning
Det vil betyde, at kvinderne, som i dag tager den største tørn i hjemmet, vil få mere tid til at pendle længere og dermed øge sandsynligheden for at få et mere vellønnet job med bedre karriereudsigter.

Det er naturligvis op til de enkelte kvinder og familier i hvilket omfang, de ønsker at prioritere familie, løn og karriere. 

Men vi har som samfund en klar interesse i at fremme kvinders karriere og i særdeleshed kvindelige ledere, så vi får alle talenter bedst muligt i spil på det danske arbejdsmarked til gavn for vores konkurrenceevne.

Her gælder det først og fremmest om at skabe de bedst mulige rammer for småbørnsforældre i starten af deres karriereforløb, så vi mindsker den skævvridning mellem mænd og kvinders karriereudvikling, som vi ser afspejlet i statistikkerne. Her er det helt oplagt at udvide boligjobordningen.

Forrige artikel Realdania: Seniorbofællesskaber er fremtiden, hvis vi dropper stereotyperne Realdania: Seniorbofællesskaber er fremtiden, hvis vi dropper stereotyperne Næste artikel Boligkontoret Danmark: Politikere skal lave en langtidsholdbar boligaftale Boligkontoret Danmark: Politikere skal lave en langtidsholdbar boligaftale