LLO: Ministeriet skal forklare forskelle i huslejenævn

DEBAT: I Danmark er der store kommunale forskelle på, hvor ofte lejere får medhold i huslejenævnet. Men ens sager skal behandles ens, og vi kræver, at boligministeren tager problemet seriøst, skriver Helene Toxværd og Anders Svendsen fra LLO.

Af Helene Toxværd og Anders Svendsen
Landsformand og chefjurist, LLO

DR bragte i juli 2018 en undersøgelse, der gennemgår afgørelser i huslejenævnssager i perioden 2014-2017. Af undersøgelsen fremgår det, at kommuner med konservative borgmestre oftere giver udlejerne ret end kommuner med socialdemokratisk ledelse.

LLO har tidligere nævnt undersøgelsen på vores hjemmeside og i vores medlemsblad, Vi Lejere.

Det afgørende for LLO er, at huslejenævnene ikke er påvirket af, hvem der leder kommunen, men at sagerne i stedet afgøres af saglige hensyn: Ens sager skal behandles ens, uanset hvor i landet man bor.

Ministeriets forklaringer
Ministeriet har lavet et notat som svar på DR’s artikler. Desværre prøver notatet ikke at forklare, hvorfor der er forskel i forhold til byrådets flertal (hvilket fremgår af tallene), men fokuserer i stedet på, om DR gik for langt i sine konklusioner.

Notatet forsøger dog at forklare, hvorfor der i det hele taget kan være forskel på, hvor mange afgørelser de forskellige kommuner har til fordel for lejere.

Ministeriet nævner (på rapportens side 8), faktorer som:

  • Forskellige boligmarkeder (større bolignød i større byer)
  • Antallet af professionelle udlejere/administratorer
  • Stærke lejerorganisationer

Det kan alt sammen påvirke afgørelsernes udfald.

Ingen forklaring på kommunale forskelle
Problemet er blot, at disse faktorer ikke forklarer forskellene mellem eksempelvis København og Frederiksberg.

Både på Frederiksberg og København er der:

  • Sammenlignelige boligmarkeder (stor efterspørgsel efter boliger og høje huslejer i forhold til resten af landet)
  • Mange professionelle udlejere og administratorer
  • De samme (stærke) lejerorganisationer (primært LLO i Hovedstaden), der rådgiver lejerne og fører sager for dem.

Alligevel er tallene for de to kommuner helt forskellige.

Dobbelt så stor succesrate for lejere i København
På Frederiksberg fik lejerne medhold i 25 procent af sagerne, udlejerne i 50 procent, og 22 procent var delt.

I København fik lejerne medhold i 51 procent af sagerne, udlejerne i 37 procent, og 8 procent var delt.

Der er med andre ord et problem, der ikke kan bortforklares, og det nytter ikke at lukke øjnene for problemstillingen. Danskerne har krav på en fair og ensartet behandling af deres sager. Som minimum må ministeriet anerkende problemet og lave sin egen undersøgelse frem for at forsøge at bortforklare DR’s undersøgelse.

Forrige artikel BL: Lynetteholmen bliver heller ikke perfekt BL: Lynetteholmen bliver heller ikke perfekt Næste artikel Borgmester til EL: Ghettoplanen er en kamp for frihed Borgmester til EL: Ghettoplanen er en kamp for frihed