S til Carlsbergfondet: Hvorfor solgte I ikke til jeres medarbejdere?

DEBAT: Hvorfor solgte Carlsbergfondet egentlig ikke boligerne til sine tidligere medarbejdere, spørger Jan Johansen (S). Han glæder sig dog over, at Konservative viser støtte til tilbudspligten.

Af Jan Johansen
Tidl. boligordfører for Socialdemokratiet

I mit forrige indlæg redegjorde jeg for, at tilbudspligten i lejeloven er nødvendig for at sikre blandede boligformer og dermed plads til alle i byen. En af grundstenene i det danske samfunds succes er, at vi kender og har tillid til hinanden.

Det skaber sammenhængskraft, at sygeplejersken og politibetjenten mødes med advokaten og direktøren i det lokale supermarked og folkeskole. Den sammenhængskraft er opstået af lige muligheder til alle, men også af, at vi ikke klumper os sammen i ”ghettoer” afhængig af indkomst.

Ikke overraskende er Ejendomsforeningen Danmark ikke enige i mine betragtninger om tilbudspligten i lejeloven. Det ville også være en større historie, hvis det modsatte var tilfældet. Foreningen skal naturligvis varetage sine medlemmers interesse. Derimod har jeg et politisk ønske – nemlig at vi skal have en alsidig by med plads til alle indkomstgrupper.

Til gengæld er det mere i øjnefaldende, at Carlsbergfondet tilsyneladende bifalder minoritetsaktionær-finten, som gør det muligt at omgå tilbudspligten til lejerne.

Spidsfindigt juristeri

At Carsbergfondet vælger at sælge deres ejendomme, er naturligvis deres sag. Derimod er det skuffende, at fondet ikke har sørget for, at lejerne bliver tilbudt at købe deres egen bolig. Jeg kan forstå, at der fortsat bor mange tidligere Carlsberg-medarbejdere i nogle af de solgte ejendomme.

Det er medarbejdere, der har været med til at skabe værdierne i fondet. Selvfølgelig burde de derfor også have fået tilbuddet om at købe deres bolig, da de blev stillet til salg.

Tidligere sekretariatsleder i fondet, Niels Petri, har da også i et brev stilet til Carlsbergfondets bestyrelse udtrykt stor skuffelse over fondets ageren i sagen. Her beklager han den holdningsændring, der er sket ved at unddrage lejerne deres mulighed for at overtage ejendommene på andelsbasis ved spidsfindigt juristeri.

Vi må derfor have lukket hullet i loven, så modellen ikke bliver yderligere udbredt. Heldigvis kan jeg se, at der er flere og flere, der bakker op om det synspunkt. Senest er de Konservative også kommet på banen: Konservative: Vi er rigtig glade for tilbudspligten

Det er positivt. Nu mangler vi blot, at ministeren skifter de gode intentioner ud med reel handling.

Ministeren ville tage sagen op med embedsmændene efter sommerferien, men selvom kalenderen snart siger, at det er efterår, så har vi endnu ikke hørt noget fra ministeren.

Forrige artikel Bolig-debattør: Stop tilbudspligten og andelsboligers skattefrihed Bolig-debattør: Stop tilbudspligten og andelsboligers skattefrihed Næste artikel Bondam: Gør dansk cykling til eksporteventyr Bondam: Gør dansk cykling til eksporteventyr