Tekniq: Håndværkerfradraget er et effektivt grønt redskab

DEBAT: En styrkelse og udvidelse af håndværkerfradraget handler ikke om økonomisk støtte til byggebranchen, men om et nødvendigt skub til den grønne omstilling, skriver Simon O. Rasmussen.

Af Simon O. Rasmussen
Underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne

Som led i forhandlingerne om næste års finanslov har regeringen spillet offensivt ud om håndværkerfradraget. Det har udløst meget forskellige reaktioner.

Senest har vi set flere eksperter, som i Altinget kritiserer fradraget for at tilgodese en byggebranche, der generelt allerede har godt gang i ordrebøgerne.

Det er da også rigtigt, at ordningen understøtter brugen af flere håndværksydelser, men det bør ikke skygge for det grønne potentiale, fradraget rummer, og som bør være dens hovedformål.

Fradraget bør udvides og styrkes
Håndværkerfradraget havde oprindeligt til opgave at stimulere beskæftigelsen og reducere sort arbejde.

Men i takt med at håndværkerfradraget har fået en stadig mere grøn profil, har det i højere grad udviklet sig til et redskab, der bidrager til at understøtte den grønne omstilling og hjælpe boligejerne med at omsætte klimavenlige ambitioner til handling.

Det er det spor, som vi bør følge i forbindelse med de tilpasninger af ordningen, som regeringen nu lægger op til. Derfor var det også positivt, at regeringen for nyligt præsenterede et forslag om at hæve det fradragsberettigede beløb for håndværksydelser til 25.000 kroner i 2021 (ligesom man gjorde det samme for serviceydelser).

Det er et godt skridt i den rigtige retning, men det bringer os kun en del af vejen. Hvis ordningen for alvor skal have grøn effekt, bør man udvide den til også at omfatte materialer og ikke kun, som det er tilfældet i dag, håndværkernes arbejdsløn. For grønne investeringer er kendetegnet ved, at en stor del af udgiften går til dyre materialer.

Derudover bør man gøre det muligt at overføre fradrag fra ét år til det næste, så det så at sige bliver muligt at spare uudnyttede fradrag op.

På den måde vil håndværkerfradraget gøre det muligt at gennemføre større grønne tiltag – som for eksempel udskiftning af det gamle oliefyr til en mere miljøvenlig løsning, opsætning af en ladestander til familiens nye elbil eller montering af solceller.

Boligejerne vil omstillingen 
Og nej, den grønne omstilling skal ikke bæres frem af offentlige tilskud alene, men grøn omstilling kommer ikke af sig selv, og uden betydelig folkelig opbakning nås 70 procentsmålet ganske enkelt ikke.

Vi ved, at boligejerne rigtig gerne vil den grønne omstilling, men at de synes, at energirenoveringer er besværlige (og dyre) at gennemføre.

Derfor skal ordninger som eksempelvis håndværkerfradraget målrettes, så de opmuntrer særligt husejerne til at foretage betydeligt flere grønne investeringer end i dag.

For interessen for de grønne investeringer er til stede blandt husejerne. Det kunne vi for eksempel se på den overvældende interesse, da man åbnede op for tilskudspuljerne til udfasning af oliefyr og naturgas tidligere på året. Det væltede ind med ansøgninger i en grad, hvor puljen for 2020 blev tømt på få dage.

Også i den forbindelse kan håndværkerfradraget vise sin berettigelse som alternativ til tilskudspuljerne og på en ubureaukratisk måde bruges til at sætte skub i energirenoveringerne ude i de danske hjem.

Det kræver som sagt bare, at man styrker ordningen som et effektivt grønt redskab og ikke bare som en håndsrækning til erhvervslivet.

Forrige artikel BL: Milliarderne til renovering skal gavne både almene beboere og klimaet BL: Milliarderne til renovering skal gavne både almene beboere og klimaet Næste artikel Konstruktørforeningen: Byggebranchen må selv tage grønne initiativer Konstruktørforeningen: Byggebranchen må selv tage grønne initiativer