Tekniq og Dansk Erhverv: Varmepumper er ikke et job for kommunerne

REPLIK: Det gavner ingen og bryder med den uskrevne regel, at kommuner ikke skal udøve erhvervsvirksomhed, hvis varmepumper i fremtiden sælges og installeres gennem de kommunale fjernvarmeselskaber, mener Tekniq og Dansk Erhverv.

Af Simon O. Rasmussen og Ulrich Bang
Underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne og klima- og energipolitisk chef, Dansk Erhverv

Det er et fejlskud, når SF foreslår, at kommunerne i regi af deres fjernvarmeselskaber skal kunne sælge og installere varmepumper – også selvom tanken om at sætte yderligere gang i udfasningen af oliefyrene i bund og grund er fornuftig.

Næsten 500.000 boliger bliver i dag varmet op af enten et olie- eller naturgasfyr, der sætter deres tydelige, sorte aftryk på klimaregnskabet. Så der er god grund til at vende blikket mod de fossile fyr, hvis vi skal nå i mål med at udlede 70 procent mindre CO2 i 2030.

Løsningen er at udfase en meget stor del af de fossile varmekilder og erstatte dem med varmepumper. Det er ingen lille opgave – dels er antallet stort, og for mange kan den økonomiske byrde virke uoverskuelig.

Heldigvis går udviklingen i den rigtige retning: Siden 2014 er næsten 20.000 oliefyr blevet sløjfet, og i dag har vi under 80.000 tilbage.

I takt med at elvarmeafgiften løbende bliver reduceret frem mod 2022, og forskellige skrotningsordninger ruller, vil flere skrotte deres oliefyr. Vi ser også, at flere vvs- og elinstallationsvirksomheder samt varmepumpeleverandører og andre private aktører tilbyder billigere varmepumper og abonnementsbaserede leasing-aftaler. Markedet er med andre ord på vej i den rigtige retning, selvom det gerne måtte gå endnu hurtigere.

Overlad det til fagfolk
Derfor er et nyt forslag fra SF den forkerte medicin. Partiet foreslår at ophæve lovgivningen om, at kommuner kun kan levere kollektiv varmeforsyning. Det giver kommunerne carte blanche til at etablere egne selskaber, der skal levere individuelle varmeløsninger i de enkelte huse på villavejen – og dermed konkurrere med private virksomheder, der allerede tilbyder disse løsninger.

Men kommunerne er ikke sat i verden for at drive erhvervsvirksomhed, og der er ikke grundlag for at tro, at kommunerne vil være i stand til at levere bedre eller billigere løsninger på et marked, de ikke kender så godt som de installatører og specialister, der har opbygget en årelang erfaring med opsætning af varmepumperne.

Varmepumpemarkedet er i dag præget af mange aktører i stærk konkurrence, og derfor er der en overhængende risiko for, at man kommer til at spilde skattekroner på at konkurrere med private virksomheder – uden at det hæver hverken kvaliteten af eller tempoet på den grønne omstilling.

Vi ved godt, det for nogle boligejere – især i nogle yderområder og landdistrikter – kan være svært at skaffe den nødvendige finansiering til at investere i en varmepumpe. Ikke mindst hvis friværdien i boligen er for lille. Men løsningerne bliver jo ikke billigere eller lettere at finansiere, bare fordi kommunen går ind på markedet. Og som SF også påpeger i sit beslutningsforslag, så er økonomien i at skrotte oliefyret overordentlig god.

Brud med uskrevne regler
Hvis SF mener, at man skal give husejerne billigere varmepumper, så handler det om at finde løsninger gennem tilskud eller offentlig medfinansiering og innovative private virksomheder – ikke om kommunal erhvervsaktivitet. Det vil også sikre, at boligejerne beholder en større del af den økonomiske besparelse selv.

Forslaget fra SF rejser grundlæggende spørgsmålet om, hvem der skal stå for den grønne omstilling. Hvis kommunen pludselig bliver ”selvstændig varmepumpeinstallatør” vil det være et brud med de uskrevne retsgrundsætninger i kommunalfuldmagten, som indebærer, at kommuner som udgangspunkt ikke må udøve erhvervsvirksomhed. Og hvis kommunerne forestiller sig at bruge de lokale installatører til at udføre opgaverne for de nye selskaber, så bliver de nye selskaber jo blot et fordyrende mellemled mellem forbrugere og installatører – og det er der heller ikke brug for. 

I praksis kan forslaget betyde, at kommuner tager brødet ud af munden på lokale virksomheder. Og det i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for at øge aktiviteterne og beskæftigelsen hos netop disse virksomheder.

Forrige artikel Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet Næste artikel EjendomDanmark: Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd EjendomDanmark: Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd