Ældre Sagen: Krisetilbud er en succes, der er kommet for at blive

DEBAT: Ældre Sagen lancerede Ældretelefonen som en hurtig respons på nedlukningen af Danmark under corona. Initiativet viste sig at være langtidsholdbart, og driften er nu gået over på frivillige hænder, skriver Christina Madsen.

Af Christina Madsen
Udviklingskonsulent, Ældre Sagen

Da Ældretelefonen blev lanceret i marts, fik mange af de hjemsendte medarbejdere i Ældre Sagens sekretariat en ny og for nogle uvant rolle.

De skulle tage imod tilmeldinger og matche telefonvenner.

Det var et helt nyt initiativ i Ældre Sagens sekretariat, hvor den frivillige indsats plejer at foregå i vores 215 lokalafdelinger rundt om i landet.

Danskerne var villige til at hjælpe
Dengang i marts skulle det gå hurtigt. Med myndighedernes opfordring om at blive hjemme og begrænse besøg fra familie og venner, oplevede mange danskere at blive isoleret og føle sig ensomme.

Det var derfor, Ældre Sagen lancerede Ældretelefonen, hvor man kunne blive eller få en telefonven.

Vi kan genkende den overstrømmende medmenneskelighed og hjælpsomhed, der opstod i coronatiden - som også andre organisationer har oplevet det.

Det væltede ind med frivillige, som gerne ville være noget for et andet menneske, og sekretariatets medarbejdere fik travlt med at matche telefonvenner.

Frivillige kan også arbejde hjemmefra
Hvad der startede som et krisetilbud fortsætter nu blandt andet takket være en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Driften af Ældretelefonen er hen over sommeren overgået til frivillige hænder.

Derfor har der været travlt med at rekruttere frivillige telefonpassere, matchere og aktivitetsledere.

Der har været afholdt introduktionskurser. Og der er udviklet et nyt digitalt matchsystem, der gør, at vores frivillige kan arbejde hjemmefra og koordinere på tværs – uanset hvor i landet, de bor.

Det har været vigtigt for os at bygge noget op, hvor de fleste kan være med – også mennesker, der er i risikogruppe for covid19.

Det gælder både telefonvenskaber og vores frivillige telefonpassere, matchere og aktivitetsledere.

Kan vi nå flere?
Erfaringerne fra de første måneders nedlukning af Danmark åbner for nye muligheder og perspektiver, som vi arbejder ud fra og fortsat skal blive klogere på:

Kan vi imødekomme behov, som vi ikke tidligere har kunnet? Kan vi nå ud til mennesker, som vi ikke tidligere er lykkedes med at nå? Kan vi tiltrække nye typer af frivillige?

Det håber vi. For vi vil gerne medvirke til at fastholde og puste endnu mere liv i den menneskelighed og det samfundssind, der opstod under nedlukningen af Danmark.

En kort status i dag viser os, at det er lykkedes at skabe samarbejde og sammenhold hos de frivillige, når de arbejder hver for sig, og uden at vi har kunnet samles.

Allerede nu ser vi, at muligheden for at kunne arbejde hjemmefra og have fleksible vagter tiltrækker nye og andre typer af frivillige.

Noget af det bedste, jeg har gjort længe
I skrivende stund har vi 720 telefonvenskaber, og vi håber at nå ud til mange flere.

Derfor har vi en stor opgave med at skabe kendskab, øge vores kapacitet og at flytte os fra kun at være et coronatilbud, så flere kan få glæde af Ældretelefonen.

Vi hører løbende fra vores telefonvenner, og de bekræfter os i, at vi gør rigtigt i at fortsætte Ældretelefonen:

”Selv er jeg en snart 47-årig kvinde med familie, arbejde og aktivt fritidsliv, men jeg havde længe overvejet at blive besøgsven. Nu blev det så telefonven i stedet for. Det er noget af det bedste, jeg har gjort længe! For jeg har fundet mig en rigtig god ven, der er positiv, har en lang og spændende livserfaring, er nysgerrig på livet og formelig smiler i telefonen, når jeg ringer til ham – og det er gengældt!” udtaler en telefonven i Ældretelefonen.

Forrige artikel Direktører: Politikerne bør kræve kvalitet i bytte for økonomiske midler Direktører: Politikerne bør kræve kvalitet i bytte for økonomiske midler Næste artikel 15 ngo'er i opråb til regeringen: Tag ansvar for Danmarks globale klimaaftryk 15 ngo'er i opråb til regeringen: Tag ansvar for Danmarks globale klimaaftryk