Anders Fogh Rasmussen kalder til global kamp for demokrati og frihed

INTERVIEW: Gennem en ny fond vil Danmarks tidligere statsminister etablere en global alliance, der skal forene verdens demokratier i kampen for frihed og demokrati. Det inkluderer et årligt topmøde i København.

Anders Fogh Rasmussen savner lederskab fra verdens demokratier og stiller sig nu i spidsen for det, der skal blive en global demokrati-alliance. 
Anders Fogh Rasmussen savner lederskab fra verdens demokratier og stiller sig nu i spidsen for det, der skal blive en global demokrati-alliance. Foto: /ritzau/Niels Ahlmann Olesen
Carsten Terp Beck-Nilsson

Med stiftelsen af en ny fond går Anders Fogh Rasmussen til kamp for det globale demokrati.

Verden over er demokratiet under pres fra en bølge af protektionisme, nationalisme, terrorisme og autokrati, mener han.

Det vil den tidligere statsminister og generalsekretær for Nato dæmme op for gennem en demokratisk modbølge, der skal udgå fra fonden Alliance of Democracies Foundation.

“Min frygt er, at autokrater og terrorister vil trænge frem, hvis ikke verdens demokratier gør noget. Og her savner jeg lederskab,” siger Anders Fogh Rasmussen:

Min frygt er, at autokrater og terrorister vil trænge frem, hvis ikke verdens demokratier gør noget. Og her savner jeg lederskab.

Anders Fogh Rasmussen, Formand, Alliance of Democracies Foundation

“Når USA og andre demokratier trækker sig tilbage, efterlader vi et vakuum, der bliver fyldt ud af Putin, Kim Jong-un, Assad og alle de andre. Så jeg vil gerne styrke demokratiet ved at opbygge en alliance af verdens demokratier.”

Årligt topmøde i København
Den nye demokrati-bevægelse får sit hovedsæde i København. Her stiftede Anders Fogh Rasmussen sammen med erhvervsmanden Fritz Schur og advokat Klaus Søgaard i december 2017 fonden Alliance of Democracies Foundation.

Den har blandt andet til opgave at arrangere et årligt tilbagevendende demokrati-topmøde, Copenhagen Democracy Summit, der skal sætte topledere fra det internationale erhvervsliv sammen med regeringsledere og andre politiske topskikkelser fra hele verden.

Anders Fogh Rasmussens ambition er, at konferencen bliver mere end en udveksling af viden og ideer. Inspireret af såkaldte handletanke skal topmødet lægge op til konkret efterfølgende handling.

“Jeg ser helst, at det bliver en konference, hvor man bagefter går ud og gør noget. Det kunne for eksempel være at søsætte et erhvervsprojekt, som kan bidrage til at stabilisere økonomien i et skrøbeligt land som Irak,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Ikke et nyt FN
Anders Fogh Rasmussen understreger, at den nye alliance af demokratier ikke skal opfattes som et alternativ til FN, men snarere som et supplement.

“Vi har behov for et forum, hvor banditterne så at sige kan mødes med demokraterne og diskutere ting. Men der er behov for, at verdens demokratier får et forum, hvor man kan diskutere med hinanden,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Det kunne for eksempel, hvordan FN skal reformeres, eller hvordan man forhindrer Rusland i at blande sig i vestlige valg og underminere tilliden til de demokratiske institutioner.

“Sådan nogle ting er der behov for at koordinere, og det har vi i dag slet ikke globale strukturer, der kan bruges til at håndtere,” siger han. 

International opbakning til projektet
Pengene til arbejdet i fonden skal komme fra primært internationale erhvervssponsorer, men også danske virksomheder har vist interesse. Hvem vil Anders Fogh Rasmussen ikke sige noget nærmere om, da finansieringen ikke er faldet helt på plads endnu.

Men han understreger, at han har stor opbakning til sit projekt. Ikke blot blandt investorer, men også blandt nuværende og tidligere ledende politikere.

Den tidligere præsident for Mexico Felipe Calderón og Spaniens tidligere ministerpræsident José Maria Aznar kommer for eksempel til at sidde i fondens advisory board.

“Og så har jeg jo talt med en hel masse tidligere og nuværende politiske ledere,” siger Anders Fogh Rasmussen og opremser George Bush, Tony Blair, Canadas tidligere premierminister Stephen Harper samt Mitt Romney og Joe Biden fra USA.

En vigtig pointe for Anders Fogh Rasmussen er, at opbakningen til projektet kommer fra et bredt politisk spektrum.

“Det her handler jo slet ikke om, hvorvidt man er republikaner eller demokrat, hvorvidt man er konservativ, liberal eller socialist. Det afgørende er, at man går ind for demokrati, at man ønsker at styrke og beskytte det mod de angreb, vi ser. Det er det afgørende og ikke, hvor man står politisk,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Tvillingefond i USA
Med Alliance of Democracies Foundation får Danmark en fond, der adskiller sig væsentligt fra andre velkendte erhvervsfonde ved at blive markant mere politisk.

“Det kan man roligt sige, at den gør,” bekræfter Anders Fogh Rasmussen, men tilføjer, at fonden også som en del af sit demokrati-arbejde vil understøtte erhvervsudvikling.

Og den danske fond kommer ikke til at stå alene.

Anders Fogh Rasmussen planlægger en tilsvarende fond med adresse i USA. Ligesom sin danske tvilling skal den står for en årlig konference, dog med et lidt andet fokus.

“Mange i USA mener, at der er behov for et stærkere globalt, amerikansk lederskab. Det er ikke mindst senator John McCain bannerfører for, og jeg deler den opfattelse. Dem vil vi gerne samle ved en årlig konference,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Hvis alt går, som han ønsker, bliver der en årlig sommerkonference i København og en tilsvarende vinterkonference i Denver, Colorado. Om den første bliver i 2018 eller i '19, tør han dog ikke lægge sig fast på endnu. Det afhænger af, om finansieringen falder på plads.

Opbygning af demokratiske økosystemer
Visionen for Alliance of Democracies Foundation er at blive verdens førende megafon for demokratiet og at fremme demokrati og frie markeder over hele verden.

Det mål skal ud over de årlige konferencer nås gennem to programmer – heriblandt et, der dels skal bidrage til at opbygge velfungerende demokratiske økosystemer, dels støtte systemkritikere og uddanne unge, politiske ledere til demokrater. Her ser Anders Fogh Rasmussen en oplagt mulighed for samarbejde med civilsamfundet.

“Demokrati er ikke kun at holde valg. Det er også at få folk til at tænke demokratisk. Vi har jo brugt generationer på at udvikle det danske demokrati. Og det handler jo også om de foreninger, vi har,” siger han og fortsætter:

“Det er vigtigt at få opbygget det netværk af lokale foreninger, der skal til for at få den demokratiske tankegang ind under huden, så man forstår, at et ægte demokrati også for eksempel består i at beskytte mindretallene.”

Erhvervsstøtte i skrøbelige stater
Fondens andet program går ud på at skabe økonomisk vækst i skrøbelige stater. Det er en væsentlig forudsætning for et robust demokrati, mener Anders Fogh Rasmussen og henviser til Den Kolde Krig.

“Når vi vandt Den Kolde Krig, var det ikke kun på grund af militær styrke. Det var først og fremmest, fordi vi havde en samfundsmodel og en økonomisk model, der bedre var i stand til at opfylde folks ønsker og behov end kommunismen,” siger han.

Derfor er det vigtigt at skabe en erhvervsudvikling, der kan bidrage til det økonomiske fundament i eksempelvis konfliktramte lande.

“Efter en konflikt er et land ofte blevet afhængig af en tilskudsøkonomi. Men i det øjeblik de udenlandske tropper trækker sig tilbage, er der lige pludselig ikke længere basis for de virksomheder, som er blevet afhængige af de tilskud, troppernes tilstedeværelse har givet. Derfor er det nødvendigt at sørge for, at landene bliver selvbærende,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Han forestiller sig, at fonden vil støtte markedsøkonomi og fri handel gennem helt konkrete erhvervsinitiativer i lande som Irak og Afghanistan.

“Og det er ikke helt tilfældigt, når jeg nævner Irak, for vi har allerede kontakt til nogle amerikanere, der er i gang med projekter i det nordlige Irak. Så i det øjeblik, der bliver givet grønt lys, kan vi også sætte sådan nogle projekter i gang,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Han tilføjer, at der ikke bliver tale om bistandshjælp, men mere om investeringer i erhvervslivet.

“Det er ikke bistandshjælp. Det er investeringer, der går ud på at understøtte økonomien i de skrøbelige demokratier, så de ikke er afhængige af en tilskudsøkonomi,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Investeringsprogrammerne indgår også i de målsætninger, Anders Fogh Rasmussen henviser til, når han skuer fem år frem i tiden for Alliance of Democracies Foundation.

“Om fem år har vi afholdt en række konferencer. Og så har vi en række velfungerende erhvervsprogrammer med investeringer fra virksomheder i Irak, Afghanistan eller andre lande, hvor man kæmper en hård kamp for at få et holdbart demokrati,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Fogh Rasmussen

Formand og stifter, Rasmussen Global og Alliance of Democracies Foundation, seniorrådgiver, Citigroup, fhv. generalsekretær, NATO, fhv. statsminister (V), partiformand & MF
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1978)

0:000:00