Debat

Centerchef: Uklare regler for frivillighed bør lempes

Dagpengemodtagere må udføre mindre frivilligt arbejde end efterlønneren. Ingen af dem må være frivillig lige så meget, som de har tid og lyst. Disse regler kunne med fordel forenkles, så flere fastholder deres frivillige indsats under dagpenge eller efterløn, skriver Laura Auken Larsen, centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Marie mente ikke, at hendes frivillige indsats påvirkede hendes jobsøgning, da hun var vant til at kombinere et travlt arbejdsliv med mange frivillige timer, skriver Laura Auken Larsen.
Marie mente ikke, at hendes frivillige indsats påvirkede hendes jobsøgning, da hun var vant til at kombinere et travlt arbejdsliv med mange frivillige timer, skriver Laura Auken Larsen.Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
Laura Auken Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Dagpengemodtagere må udføre mindre frivilligt arbejde end efterlønneren. Ingen af dem må være frivillige lige så meget, som de har tid og lyst til, medmindre det drejer sig om frivillige aktiviteter, som adskiller sig fra frivilligt arbejde.

Det er op til jobcentrene at administrere disse regler, som sjældent afspejler virkeligheden i foreningsdanmark. Disse regler kunne med fordel forenkles, så flere fastholder deres frivillige indsats under dagpenge eller efterløn.

Maries historie

I forsommeren blev CFSA kontaktet af en frivillig, Marie, der spillede en nøglerolle som forperson i en frivilligforening inden for familieområdet.

Marie var blevet fritstillet fra sit underviserjob, og hun ville vide, om det var korrekt, at hun som modtager af dagpenge måtte skære voldsomt ned på det frivillige arbejde, som hun havde varetaget ved siden af sit lønnede job i årevis.

Tema

Ny temadebat: Hvordan lemper vi de love og regler, som får frivillige til at flygte fra foreningerne?

Bureaukratisk bøvl skræmmer frivillige ildsjæle væk fra civilsamfundet. Derfor spørger Altinget Idræt nu:

  • Hvilke love og regler besværliggør jeres arbejde mest?
  • Hvor er det helt konkret vigtigst at sætte ind først? 

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at skrive et indlæg og sende det til debatansvarlig Ida Elmdal Thagesen på [email protected] eller til Altingets debatredaktion på [email protected]

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Marie mente ikke, at hendes frivillige indsats påvirkede hendes jobsøgning, da hun var vant til at kombinere et travlt arbejdsliv med mange frivillige timer.

Som forperson havde Marie fået erfaringer med ledelse, kommunikation og planlægning, hvilket var kompetencer, hendes fagforening opfordrede hende til at bruge i jobsøgningen.

I denne frivilligrolle var det dog ikke realistisk for Marie at begrænse tiden til de 44 månedlige timer, som reglerne for dagpengemodtagere tillader. Og hendes økonomi kunne ikke tåle, at timerne blev fratrukket dagpengene.

Hun kontaktede CFSA, fordi hun bekymrede sig for de indsatser, hun havde stået i spidsen for i foreningen. Desuden oplevede hun, at jobcentret var uklare omkring, hvilke dele af hendes frivillige indsats, der skulle begrænses, og hvilke aktiviteter hun frit kunne udføre.

Alligevel endte det med, at Marie måtte neddrosle sin indsats som forperson i foreningen

Laura Auken Larsen, Centerchef, Center For Frivilligt Socialt Arbejde

Hun forstod heller ikke, hvorfor det på den ene side var godt, at hun havde frivilligt arbejde at skrive på CV’et, og hvorfor hun på den anden side skulle skære voldsomt ned, blot fordi hun nu modtog dagpenge.

CFSA ved, at Marie langt fra står alene med sin forvirring. Med en frivilligsektor og en demografisk udvikling, som generelt kalder på flere frivillige, vil vi i CFSA opfordre til at se på mulighederne for administrative lettelser af, hvordan og hvor meget du må være frivillig, når du modtager en offentlig ydelse.

Stor efterspørgsel på frivillige

I 2017 blev reglerne lempet, så dagpengemodtagere – fra at måtte arbejde frivilligt fire timer ugentligt – måtte deltage i frivilligt arbejde 10 timer om ugen, og efterlønnere måtte deltage 15 timer om ugen. Men for de mange, der er faste frivillige i bestyrelser, krisecentre, rådgivninger, med videre er det ofte for få timer.

Og mon ikke der er en del dagpengemodtagere, der ønsker at øge deres frivillige arbejde for at forbedre chancerne på arbejdsmarkedet, eftersom både store rekrutteringsvirksomheder, som Randstad, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er enige om, at frivilligt arbejde på CV’et øger sandsynligheden for hurtigt at vende tilbage i et job.

Den jobsøgende udbygger sit netværk, får nye erfaringer, undgår ’tomme huller’ i CV’et og holder sig fagligt og socialt til ilden. Alligevel endte det med, at Marie måtte neddrosle sin indsats som forperson i foreningen.

Modtagere af offentlige ydelser, fravælger at være frivillige af forvirring og frygt for at misforstå reglerne

Laura Auken Larsen, Centerchef, Center For Frivilligt Socialt Arbejde

Det er givet, at Maries og andres frivillige arbejde ikke på nogen måde må forhindre efterlevelse af kravene til dagpengemodtagere om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt jobsøgende eller på andre måder kompromitterer jobsøgningsaktiviteter.

Men såfremt disse forudsætninger er på plads, kan det være svært at se, hvilket formål en så stor begrænsning af det frivillige arbejde tjener – særligt i en tid med stor efterspørgsel efter frivillige. 

Komplekst og ulogisk

Som ledig på dagpenge må du i øjeblikket udføre frivillige aktiviteter lige så meget, du har lyst og tid til. Det kunne for eksempel være at være besøgsven hos ældre. Men vil du pleje en ældre borger i eget hjem, er det frivilligt arbejde, der som nævnt er begrænsning på – og i nogle sammenhænge er det slet ikke muligt.

Der er faktisk mindst fire forskellige kategorier, og der skelnes mellem arbejde, der kunne være lønnet; arbejde i foreningsregi; aktiviteter, der ikke er organiserede; og driftsarbejde og administration – hver kategori med sit eget begrænsningsniveau.

For det enkelte menneske, som af den ene eller anden årsag står udenfor arbejdsmarkedet, er det af stor værdi at være en del af et frivilligt fællesskab

Laura Auken Larsen, Centerchef, Center For Frivilligt Socialt Arbejde

Forskellene er ofte svære at gennemskue og kan derfor, i praksis, fortolkes forskelligt rundt omkring i landet. Andre og lige så komplicerede regler er gældende for kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere og folk, der modtager sygedagpenge.

Da overtrædelse af reglerne kan betyde nedskæring i ydelser, kan det ikke udelukkes, at mange, der er modtagere af offentlige ydelser, fravælger at være frivillige af forvirring og frygt for at misforstå reglerne og derved miste sin indkomst helt eller delvist. Det er simpelthen lettere og tryggere helt at lade være.

Derfor vil CFSA opfordre til, at disse regler bliver gennemgået for at finde muligheder for forenkling og en højere grad af klarhed.

Kommer ensomhed til livs gennem fællesskaber

Der er desuden andet og mere på spil end bøvl med indviklede administrative regler og muligheder for flere frivillige. For det enkelte menneske, som af den ene eller anden årsag står udenfor arbejdsmarkedet, er det af stor værdi at være en del af et frivilligt fællesskab.

Her er en oplagt mulighed for at imødekomme det udtalte politiske ønske om at bekæmpe problemer med ensomhed, øge trivslen og få flere ind i stærke fællesskaber.

CFSA byder gerne ind med viden om, hvordan administrative lempelser af reglerne for modtagere af dagpenge, efterløn og kontanthjælp kan skrues sammen med hensyn til både rådighedskrav, jobsøgning og værdien af frivilligt arbejde for den enkelte og for samfundet. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Laura Auken Larsen

Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, bestyrelsesmedlem, Akademiet for Social Innovation, Settlementet på Vesterbro, Demokrati Garage, forfatter
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 1995)

0:000:00