Civile aktører roser det nye frivilligråd

BIFALD: Mai Mercados (K) nye model for Frivilligrådet får en pæn modtagelse i det frivillige Danmark. Forsker havde dog gerne set, at ministeren var gået endnu videre og havde dannet en paraplyorganisation for frivillige sociale organisationer.

"Stærkt."
"Spændende."
"Godt, at posen bliver rystet."

Tirsdag eftermiddag præsenterede børne- og socialminister Mai Mercado (K) et nyt, større og bredere frivilligråd. Og den melding tager de frivillige sociale aktører imod med kyshånd.

“Det er stærkt, at foreningerne får mulighed for at fylde så meget i rådet. Jeg synes, det løfter rådet op, så det bliver mere reelt det frivillige sociale Danmarks stemme,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Og Thorstein Theilgaard, generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, istemmer:

“Det er godt at ryste posen en gang imellem. Og jeg synes, det er nogle gode og spændende tanker, ministeren giver udtryk for. For der har været brug for at revitalisere rådet,” siger han.

Thorstein Theilgaard har savnet en mere kritisk stemme – især i debatten om statslige puljer og tilskud. Og det håber han, det nye frivilligråd kan levere.

“Det er ikke, fordi jeg ønsker mig et brokkeorgan. Det er vigtigt at være konstruktiv og vidensbærende, men det er også vigtigt at have nogle, der er kritiske, når det er nødvendigt på områdets vegne. Og det har jeg et forsigtigt håb om, at det nye råd kan samle op på,” siger Thorstein Theilgaard.

“Stærkt signal fra ministeren”
Det nye frivilligråd kommer til at bestå af 12 medlemmer mod de nuværende 10. Mai Mercado udpeger selv formanden og et medlem mere, mens Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) og Kommunernes Landsforening får ret til at udpege hver et medlem. De resterende otte medlemmer skal vælges efter en endnu ikke fastlagt model blandt de frivillige foreninger.

Mads Roke Clausen roser, at ministeren har givet FriSe en fast plads i rådet.

“Det er positivt, at FriSe er kommet med. Frivilligcentrene er den lokale infrastruktur og en rigtig vigtig kanal ud til de små foreninger. Så jeg synes, det er et stærkt signal om, at man gerne vil ud til de små, lokale foreninger. Det giver rådet en dybde, som vi ikke har set tidligere,” siger han.

Valgproceduren bliver afgørende
Også Thit Aaris-Høeg, direktør i Fonden for Socialt Ansvar, er tilfreds med ministerens nye råd – omend ikke overrasket.

“Det stod jo i regeringens civilsamfundsstrategi, at man ønskede et bredere sammensat frivilligråd. Jeg synes, det var det, der var lagt op til,” siger hun og tilføjer:

“Det er en rigtig god ide at skabe mere bredde og større repræsentativitet i rådet.”

Alle tre ser meget frem til, hvordan valget af de otte rådsmedlemmer skal foregå. Det er endnu ikke meldt ud, ligesom det ikke står klart, hvordan fordelingen af små og store, lokale og nationale organisationer skal være.

I Selveje Danmark, brancheforeningen for selvejende nonprofit-organisationer, er direktør Jon Krog positiv over for udvidelsen af Frivilligrådet. Men valget til rådet bliver afgørende, pointerer han.

“Hvis ikke man tilrettelægger valget klogt, risikerer man at genskabe repræsentationen fra tidligere, så man får det samme råd, der bare er valgt på en anden måde,” siger Jon Krog.

Han ser gerne, at man går efter en model, som inddrager organisationer, der samarbejder tæt med frivillige.

“Rigtig mange velfærdsorganisationer har et stort samarbejde med frivillige og udgør en ramme for arbejdet med frivillige. Men de har ikke været med i den del af fællesskabet før. Det bør sikres,” siger Jon Krog.

Forsker: For lille skridt i den rigtige retning
På Syddansk Universitet er professor Bjarne Ibsen også positiv over for udvidelsen af Frivilligrådet. Det er et skridt i den helt rigtige retning, mener han. Og på høje tid.

“Jeg synes, det er på tide. Det har været en uskik at have et råd, der repræsenterer frivilligheden – og så er det ikke de frivillige organisationer selv, der vælger medlemmerne,” siger Bjarne Ibsen.

Men ministeren kunne godt være gået videre endnu, mener han.

“Man burde have gået skridtet fuldt ud og have dannet en paraplyorganisation for de frivillige foreninger med en støttestruktur som den, man ser i Dansk Ungdoms Fællesråd, der får penge, som de uddeler. Men så langt ville man altså ikke gå,” siger Bjarne Ibsen.

Han pointerer, at de frivillige, sociale organisationer også selv kunne have taget skridt til at danne paraplyorganisation, der kunne stille dem stærkere i forhold til staten.

“Jeg synes, de har sovet i timen,” siger Bjarne Ibsen.

For ham er det et principielt spørgsmål, hvilken rolle Frivilligrådet skal have.

“Skal Frivilligrådet være et rådgivende organ for ministeren, eller skal rådet reelt repræsentere det frivillige område? Det synes jeg ikke bliver helt klart med ministerens skridt.”

Forrige artikel Mai Mercado lancerer nyt frivilligråd: Det skal være foreningernes eget råd Mai Mercado lancerer nyt frivilligråd: Det skal være foreningernes eget råd Næste artikel Nyt initiativ: Frivillige familieophold skal få unge ud af hjemløshed Nyt initiativ: Frivillige familieophold skal få unge ud af hjemløshed