FOA: Frivillige må ikke erstatte lønnet arbejdskraft

DEBAT: Frivillige skal ikke rede senge eller hjælpe borgere på toilettet, skriver forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, som mener, at der er brug for klare aftaler om samarbejdet mellem frivillige og ansatte.

Af Dennis Kristensen
Forbundsformand, FOA

Frivillige giver ofte vores velfærd et løft dér, hvor skatteindtægterne ikke rækker til den velfærd, vi som samfund gerne vil levere. Frivillige kan nogle gange også noget, det offentlige ikke kan levere, når unge for eksempel besøger andre unge i fængsel, hvor det ikke er løn, men alene ønsket om at gøre noget for andre, der motiverer besøgene.

FOA's medlemmer sætter da også stor pris på samarbejdet med frivillige. Mange udfører selv frivilligt socialt arbejde i deres fritid. Men hele otte procent af FOA's medlemmer svarer i en medlemsundersøgelse, at de ikke ville kunne sikre, at kerneopgaven blev løst, hvis ikke der også var frivillige på arbejdspladsen. Det viser, at frivillige ikke kun er det "flødeskum", de ofte omtales som.

En reel bekymring
Med andre ord, så holder de politiske udmeldinger om, at frivillige kun er et supplement til de offentlige ydelser ikke. Frivillige bliver også brugt til at lappe på utilstrækkelige budgetter. Og FOA's bekymring for, at frivillige erstatter lønnet arbejdskraft på social- og sundhedsområdet, er altså reel.

Dér, hvor borgere er visiteret til offentlig velfærd, skal det være klart, hvad det offentlige tilbyder, og hvad de frivillige supplerer med. Det gælder både plejehjemmet, bostedet og sygehuset. Frivillige kan ikke rede senge eller hjælpe borgere på toilettet.

Brug for klare aftaler
Arbejdsgivere - både på forvaltningsniveau og på arbejdspladsen - skal sikre, at der er en klar aftale om samarbejdet mellem frivillige og ansatte. Ledere, medarbejdere og frivillige skal sammen drøfte aftalen. Og de faglige organisationer og de frivillige organisationer skal fungere som rådgivere for de ansatte og de frivillige og inddrages i arbejdet med at forme en lokal rammeaftale for samarbejdet på forvaltningsniveauet.

En sådan aftale skal ikke bremse samarbejdet. Den skal skabe tryghed og forståelighed i samarbejdet. Det er nemlig helt afgørende for et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte, at de kender, anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller.

Regeringen har med "Det nationale charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige" i 2013 skabt udgangspunktet for de aftaler, der er brug for. Kommuner og regioner er i charteret pålagt at drøfte det nationale charter og skabe en lokal oversættelse af charteret sammen med de relevante parter.

Tryghed for ansatte, frivillige og borgere
FOA har sammen med HK-Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd og Frivilligt Forum formuleret et forslag til spilleregler for aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor. Mange kommuner har taget spillereglerne til sig, men vi vil gerne opfordre endnu flere til at bruge spillereglerne.

Klare aftaler skaber ikke kun tryghed for de ansatte og de frivillige. De skaber også tryghed for borgerne.

Forrige artikel Jelved: Frivillighed kan aldrig erstatte faglighed Jelved: Frivillighed kan aldrig erstatte faglighed Næste artikel DA: Vi støtter socialøkonomiske virksomheder DA: Vi støtter socialøkonomiske virksomheder