Forskere om politikerinddragelse: Når politikerne ikke vil komme til borgerne, må borgerne komme til politikerne

POLITIKERINDDRAGELSE: Et nyt initiativ, hvor borgerne inddrager politikerne i byfornyelsesprojekter i stedet for omvendt, spirer i civilsamfundet på Nørrebro. Ifølge forskere opstår politikerinddragelsen som en reaktion på den øgede professionelle distance mellem borgere og politikere.

Du kender borgerinddragelse og de klassiske borgermøder i idrætshallen som annonceres i lokalavisen. Men som en rapport omtalt for nylig på Altinget: civilsamfund viser, så er det ikke altid, at borgerne føler sig hørt, selvom kommunerne føler, at de inddrager borgerne.

Måske derfor er et nyt begreb ved at se dagens lys: Politikerinddragelse.

Men hvad ligger der egentlig i begrebet, hvordan er det opstået og har det overhovedet en reel gennemslagskraft i det politiske system? Altinget: civilsamfund har set på sagen med hjælp fra to demokratiforskere og en af bannerførerne for det nye politiske tankesæt.

Login