Frivillige danske venner hjælper flygtninge i job

INTEGRATION: Ny undersøgelse viser, at en stor del af kommunerne mener, at relationen mellem en frivillig, dansk ven og en flygtning bidrager til, at flygtningene kommer i job. I Næstved Kommune oplever de, at frivilligvennernes netværk øger jobmulighederne.

Et flertal af kommunerne vurderer, at en frivillig dansk ven bidrager til, at flygtninge kommer i job.

Det viser en ny undersøgelse, som LG Insight har lavet for Røde Kors. Her har man undersøgt Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps initiativ 'Venner viser vej'. Det er et initiativ, hvor flygtninge med opholdstilladelse får tilbudt en frivillig, dansk ven, når de flytter ud i en kommune.

Tanken er, at de frivillige, danske familier og venner skal hjælpe flygtningene med at få et større netværk, lære det danske sprog og bidrage med et øget kendskab til danske normer og værdier.

Og den fremgangsmåde virker, ifølge kommunerne, også i flygtningenes jobjagt.

I undersøgelsen svarer 56 procent af de 61 adspurgte kommuner nemlig, at en flygtnings relationer til en frivillig dansk ven 'i nogen grad' bidrager til, at flygtningene får et job. 5 procent svarer yderligere, at det 'i høj grad' bidrager til, at flygtningene kommer i beskæftigelse.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) er "meget tilfreds" med, at kommunerne vurderer, at det er positivt for integrationen at inddrage frivillige i at integrere flygtninge.

"Og når nu kommunerne selv mener, at det at have en frivillig ven kan hjælpe flygtninge med at komme i beskæftigelse, så håber jeg, at de vil samarbejde endnu mere med civilsamfundet om integrationen i fremtiden," siger Inger Støjberg.

Det er blandt andet øget kendskab til det danske jobmarked samt støtte til jobsøgningen, som kommunerne fremhæver som årsag til, at flygtningevennerne bidrager til, at flygtningene kommer i beskæftigelse. Noget som blandt andet Næstved Kommune har oplevet ved selvsyn.

Flygtningevenner bidrager til jobnetværk
I Næstved oplever Tenna Fonseca Kaarslev, frivilligkoordinator i kommunens integrationsteam, at frivilligvennerne bidrager med "merværdi" til integrationsarbejdet. Hun fremhæver blandt andet, at flygtningene bliver bedre til dansk og får en bedre forståelse af 'systemet'.

"For nogle udvikler det sig til deciderede venskaber, hvor de tager på ture sammen, holder jul sammen og den slags. Og for andre er det mere hjælp til breve fra det offentlige og praktiske ting i verden, som frivilligvennerne hjælper til med," siger Tenna Fonseca Kaarslev.

Og så bidrager flygtningevennerne til beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Her spiller det netværk, som flygtningene får gennem deres danske flygtningeven, en stor rolle i jobsøgningen.

"Vi har situationer, hvor en af frivilligvennerne lige kender nogen, der mangler en person til en stilling. Og så kan de ringe til kommunens virksomhedskonsulent og sige, at de har et konkret job på hånden, der kan søges. Og der har vi et par eksempler på, at det er lykkedes at få flygtninge i job på den måde," fortæller Tenna Fonseca Kaarslev.

Det mere systematiske arbejde med brugen af frivillige stiller også krav til de frivilliges kvalifikationer. Derfor bruger kommunen også tid på at uddanne de frivillige i, hvordan de kan hjælpe flygtningene med kravene fra jobcentret.

"Flygtningene får hjælp til joblog og jobnet af de frivillige. Derfor fokuserer vi på at klæde de frivillige på til også at kunne varetage den opgave. Vi informerer de frivillige om, hvilke krav vi eksempelvis stiller til flygtningene, for at de kan få udbetalt deres ydelser," siger Tenna Fonseca Kaarslev og fortsætter:

"Det har en positiv effekt, at vi klæder de frivillige på til det. De frivillige er gode til at understøtte det, vi allerede har undervist flygtningene i. For selv om de allerede har modtaget undervisning i det, så har man brug for at få gentaget de her systemer igen og igen," Tenna Fonseca Kaarslev.

Fortsat mangel på frivillige
Der er dog fortsat mangel på frivillige ude i kommunerne, hvis projektet skal leve op til sit mål om, at alle flygtninge skal have mulighed for at blive matchet med en frivillig ven.

En midtvejsevaluering af 'Venner viser vej' fremhæver, at der ved udgangen af 2017 manglede 1.100 frivillige ude i kommunerne, hvis alle flygtninge skulle kunne tilbydes en frivillig ven eller venskabsfamilie.

Det er et grundvilkår for projektet, lyder det fra projektleder i Røde Kors, Sira Støhrmann. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp vil Røde Kors fortsætte samarbejdet om at skaffe flere frivillige.

"Vi har et stort ansvar for at kommunikere klarere ud, hvor mange frivillige vi mangler i de forskellige kommuner for at sætte endnu mere skub i rekrutteringen," siger Sira Støhrmann.

Hun roser i samme moment kommunerne for over de seneste år at have sat samarbejdet med lokale frivillige mere i system.

"Der er sket en klar udvikling i anerkendelsen fra kommunens side af, hvad de frivillige kan. Den prioritering skinner også igennem, når vi kan se, at der ude i kommunerne er medarbejdere, der har arbejdet med frivillige som en del af deres fokusområde," siger Sira Støhrmann.

"Der er en bevidsthed derude om, at civilsamfundet kan hjælpe på en masse sociale parametre og sikre en god integration".

Forrige artikel Novo-chef bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd Novo-chef bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd Næste artikel Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur