Integrationschef: Corona øger behovet for frivillige integrationsindsatser

DEBAT: Coronanedlukningen har påvirket flygtninges integration negativt. Der er derfor behov for intensiverede frivillige indsatser, der både digitalt og lokalt støtter flygtninges deltagelse i det danske samfund, skriver frivilligchef i DRC Dansk Flygtningehjælp.   

Af Lone Tinor-Centi
Fungerende direktør og chef for frivilligafdelingen, DRC Integration Dansk Flygtningehjælp

Flygtninge er særligt hårdt ramt af coronapandemien.

Ifølge Danmarks Statistik blev ikke-vestlige indvandrere, herunder flygtninge, dobbelt så hårdt ramt af arbejdsløshed som personer med dansk baggrund i perioden fra midten af marts til juni 2020.

Derudover viser en erfaringsopsamling blandt frivillige, som DRC Dansk Flygtningehjælp gennemførte efter nedlukningen, at flygtninge, der er usikre på det danske sprog, har haft vanskeligt ved at tage del i den online kommunikation, som offentlige myndigheder, arbejdspladser, skoler og frivillige etablerede under nedlukningen.

Adgang til hjælp hæmmer integration
Manglen på direkte adgang til frivillige, der for eksempel støtter flygtninge i at lære dansk, hjælper med jobansøgninger samt kommunikation med myndigheder, har betydning for flygtninges dansksproglige progression og kan være afgørende for, om flygtninge får ansøgt Udlændingestyrelsen rettidigt og korrekt om for eksempel forlængelse af opholdstilladelser og familiesammenføring og kommunen om økonomiske ydelser.

Coronanedlukningen har med andre ord ramt en gruppe mennesker, der i forvejen skal kæmpe for at finde fodfæste i Danmark, særligt hårdt.

Pandemien har trukket integrationen i den forkerte retning og skabt behov for intensiverede integrationsindsatser, der støtter flygtninge i at tage aktiv del i det danske samfund.

Frivillig indsatser slår til
Heldigvis har vi i Danmark gennem 20 år opbygget en unik infrastruktur af frivillige integrationsindsatser, der blandt andet støtter flygtninge i at lære dansk, søge job og kommunikere med myndigheder.

Fra flere undersøgelser gennemført af blandt andre LG Insight, Oxford Research og DRC Dansk Flygtningehjælp ved vi, at indsatserne virker.

Frivillige spiller en meget positiv rolle i forhold til netop flygtninges jobsøgning, dansktræning og kommunikation med myndigheder.

I DRC Dansk Flygtningehjælps seneste undersøgelse "Deltager- og brugerundersøgelse 2019" angiver 92 procent af deltagerne, at de bliver bedre til at tale dansk ved at være i kontakt med frivillige.

81 procent angiver, at de bliver bedre til at klare sig i det danske samfund, og 34 procent angiver, at de ved hjælp af frivillige er kommet i praktik eller i arbejde.

Digitale og lokale mødesteder
Under nedlukningen etablerede vi i DRC Dansk Flygtningehjælp – på linje med mange andre frivillige organisationer og foreninger landet over – digitale tilbud til flygtninge som alternativ til de lokale mødesteder, vi driver rundt om i Danmark.

Flygtninge har her kunnet få hjælp til lektier, til at træne dansk og til at få vejledning i kommunikation myndigheder.

Men vi ser i dag, at der fortsat er behov for de digitale tilbud som supplement til de lokale mødesteder, der nu i de fleste tilfælde er genåbnet – med de rette restriktioner.

DRC Dansk Flygtningehjælps erfaringsopsamling viser, at flygtninge som taler godt dansk har stor glæde af de digitale tilbud, der er mere fleksibelt tilgængelige.

Flygtninge der er mindre sikre på dansk har til gengæld fortsat behov for de lokale mødesteder, fordi det fysiske rum skaber tryghed og letter den sproglige forståelse.

Uundværlige online tilbud
De mange frivillige integrationsindsatser, som DRC Dansk Flygtningehjælp igennem de sidste 20 år har opbygget i Danmark, er under coronanedlukningen blevet suppleret med frivillige online tilbud.

Disse tilbud, aktiviteter og netværk – lokale som online – er et uundværligt aktiv i den store integrationsopgave, som lige nu ligger foran hele det danske samfund.

Fra Dansk Flygtningehjælps side appellerer vi derfor til, at politikere og beslutningstagere i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger fortsat vil prioritere at støtte frivillige tilbud, der er en vigtig del af den samlede integrationsindsats i Danmark, og at der afsættes midler til at videreføre og udvikle frivillige indsatser.

Forrige artikel Direktører: Politikerne bør kræve kvalitet i bytte for økonomiske midler Direktører: Politikerne bør kræve kvalitet i bytte for økonomiske midler Næste artikel 15 ngo'er i opråb til regeringen: Tag ansvar for Danmarks globale klimaaftryk 15 ngo'er i opråb til regeringen: Tag ansvar for Danmarks globale klimaaftryk
Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.